ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای اصغر رحیمی

Asghar Rahimi

گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178838)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی اصغر رحیمی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.

سمتهای علمی و اجرایی اصغر رحیمی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات اصغر رحیمی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف اکسیژن بر میزان فلورسانس کلروفیل گیاه خیار در سیستم آبکشتاولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای1388
2دریافت فایل PDF مقالهاثر محیطهای مختلف کشت بر میزان ریشهزایی قلمهها، رشد و نمو و خصوصیات اکوفیزیولوژیکی گیاه فیلودندرون Philodendron scandens) در محیط هیدروپونیکاولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای1388
3دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش شوری بر رشد رویشی و برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه گلرنگ در شرایط گلخانهاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن در دو رقم گلرنگ در منطقه اصفهاناولین همایش ملی دانه های روغنی1388
5دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش شوری بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و تجمع یونهای معدنی در سیاه دانهششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر موسیلاژ،وزن هزار دانه،سطح برگ و تعداد بذر اسفرزه اواتا plantago ovateپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر عملکرد ،اجزای عملکرد و موسیلاژ اسفرزه اواتا plantago ovateپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مناطق مختلف رویش بر خواص کمی و کیفی هندوانه ابوجهل (L. (Citrullu colocynthis در جنوب استان کرماناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطوح مختلف چینه سرمایی و نیترات پتاسیم روی شکست خواب بذر باریجهاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطوح مختلف چینه سرمایی و برخی تنظیم‌کننده های رشد گیاهی بر شکست خواب بذر باریجهاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تیمارهای مختلف کودی (آلی، شیمیایی و تلفیقی)، بر شاخص سطح برگ و زیست توده اسفرزه (Plantago ovata Forsk)، تحت رژیم های مختلف آبیاریاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رژیم های آبیاری و سامانه های مختلف تغذیه بر محتوای عناصر غذایی در اندام های هوایی اسفرزه (Plantago ovata Forsk)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل آللوپاتیک غلظت‌های مختلف عصاره آبی حاصل از اندام هوایی اویارسلام و تاج‌خروس بر جوانه‌زنی و رشد کلزااولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
14دریافت فایل PDF مقالهتولید توت فرنگی ارگانیک متناسب با الگوی توسعه پایدار و با راندمان 800 درصد بیشتر از الگوهای کشت رایج هیدروپونیک درایران اولین باردرخاورمیانههمایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی1390
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش پخت برای استحصال آلومینا از نفلین سینیتاولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران1391
16دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مقایسه اهمیت کاربرد کودهای دامی و بیولوژیک با کودهای شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس زیره سبز Cuminum cyminum L.اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
17دریافت فایل PDF مقالهتاریخ کاشت و اهمیت آن دربهبود کارایی تولید زیره سبزCuminum cyminum Lاولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر عملکرد دانه و محتوای موسیلاژ اسفرزه اواتا Plantago ovate Lاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای بیولوژیک، ارگانیک، شیمیایی و تلفیق ارگانیک شیمیایی بر برخی صفات کمی -و کیفی اسفرزه اواتا Plantago ovate L.اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تیمار اسموپرایمینگ دو رقم نخود بر الگوی توزیع یونی در ضرایط تنش شوریاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
21دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییر نسبت منبع به مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط خشکی آخر فصلاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تیمارهای مختلف کودی برعملکردواجزاء عملکرد دانه اسفرزه تحت رژیمهای مختلف آبیارییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکوددامی شیمیایی و تلفیق کودهای دامی و شیمیایی برعملکردواجزای عملکرد اسفرزه گوش اسبی (Plantago Ovata Forskیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
24دریافت فایل PDF مقالهاثرات محلول پاشی اسید سالیسیلیک بررشدرویشی ذرت سینگل کراس 704درشرایط شوریازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
25دریافت فایل PDF مقالهاثرنیتروژن ودورآبیاری برعملکرد اجزای عملکردومحتوای پرولین گلرنگ درمنطقه رفسنجانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
26دریافت فایل PDF مقالهاثراصلاحی کلسیم و پتاسیم برخصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی زنیان تحت تنش شورییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
27دریافت فایل PDF مقالهاثرنور نیتروژن و سیتوکینین برفعالیت نیترات ریداکتاز گیاهچه جو (Hordeum vulgare L.)یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی اسموپرایمینگ و سطوح مختلف خشکی روی خصوصیات جوانه زنی زیره سبزیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی پرایمینگ شوری و سطوح مختلف شوری روی رشدوتجمع یونها درزیره سبزیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
30دریافت فایل PDF مقالهواکنش اجزای جوانه زنی سیاه دانه به تنش خشکی تحت شرایط آزمایشگاهییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
31دریافت فایل PDF مقالهتاثیرپرایمینگ شوری و سطوح مختلف شوری روی خصوصیات جوانه زنی زیره سبزیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
32دریافت فایل PDF مقالهاثرتنظیم کننده های رشدگیاهی بربرخی صفات رویشی گیاهچه های آفتابگردان درشرایط سرمادوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
33دریافت فایل PDF مقالهاثرتنظیم کننده های رشدگیاهی بربرخی صفات فیزیولوژیکی گیاهچه های آفتابگردان درشرایط سرمادوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیراصلاحی کاربرد کلسیم، پتاسیم ومنگنز روی رشدگلرنگ تحت شرایط تنش شوریدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکوددامی، شیمیایی و تلفیقی برعملکرددانه و اجزای عملکردزیره سبز دررژیم های مختلف آبیاریدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرنوع کود ورژیم های مختلف آبیاری بربرخی خصوصیات زیره سبزدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیرپیش تیماربذربرروی برخی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی زنیان تحت شرایط تنش خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شوری بر جوانه زنی بذر گیاه درمنه Artemisiaاولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پیش تیمار بذر بر مقاومت به خشکی بذور گیاه دارویی زنیان در مرحله جوانه زنیاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
40دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تولید برگ در گیاه گلرنگ رقم محلی اصفهاناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
41دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی زوال برگ در گیاه گلرنگ رقم محلی اصفهاناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
42دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین ارقام و لاینهای لوبیا قرمز Phaseolus vulgaris در شرایط آب و هوایی شهرستان سمیرمپنجمین همایش ملی حبوبات1391
43دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام پر محصول لوبیا سفید . vulgarisLPhaseolus در منطقه سمیرم استان اصفهانپنجمین همایش ملی حبوبات1391
44دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکودهای بیولوژیک بررشد، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی لاین 21191ks در منطقه سمیرمپنجمین همایش ملی حبوبات1391
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای بیولوژیک بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی لاین KS21191 در منطقه سمیرماولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
46دریافت فایل PDF مقالهWAVE PACKET SYSTEMSشانزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن1385
47دریافت فایل PDF مقالهمهم ترین گونه های علف های هرز میزبان نماتد مولد غده ریشه (Meloidogyne javanica) در زراعت لوبیا (Vigna sinesis)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
48دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت و کود نیتروژن بر برخی صفات رویشی چهار رقن سورگوم دانه ایدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقدار کود نیتروژن بر طول ساقه، وزن ساقه، طول گل آذین و وزن گل آذین در زمان رسیدگی ارقام سورگومدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
50دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد ورمی کمپوست و محلول پاشی چای کمپوست بر رشد ذرت (Zea mays)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
51دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی استفاده از نور در شرایط رقابت ذرت با تاج خروسهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی مصرف کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی و شاخص های شیمیایی اسانس زیره سبز (.Cuminum cyminum L)همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
53دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر موسیلاژ، وزن هزاردانه، سطح برگ و تعداد بذر اسفرزه اواتا (plantago ovate)همایش ملی گیاهان دارویی1389
54دریافت فایل PDF مقالهتأثیر غلظت های مختلف سیلیس و عصاره گیاه آویشن بر عمر گل بریده مریماولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
55دریافت فایل PDF مقالهتأثیر غلظت های مختلف شوری و اسیدآمینه بر خصوصیات رشد و نموی گل رزاولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضریب خاموشی نور و کارایی مصرف نور در ارقام مختلف گلرنگدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
57دریافت فایل PDF مقالهاثر کود نیتروژن بر ضریب خاموشی نور و کارایی استفاه از تشعشع در گلرنگدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی خرفهاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی بر برخی صفات رویشی گیاه خرفهاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
60دریافت فایل PDF مقالهتثبیت سازی لجن فاضلاب کارخانه شیر و لجن فاضلاب شهری طی فرایند تولید ورمی کمپوستاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی بستر مناسب رشد و تکثیر کرم خاکی Eisenia fetida و تولید ورمی کمپوستاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
62دریافت فایل PDF مقالهکاهش آلایندگی پوست نرم پسته، ضایعات کمپوست قارچ و لجن فعال فاضلاب شهری با تبدیل کردن آنها به ورمی کمپوستسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
63دریافت فایل PDF مقالهتاثیر خشکی و قارچ تریکودرما بر برخی شاخص های رشدی زنیان (Carum copticum L.)سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
64دریافت فایل PDF مقالهتاثیر خشکی و قارچ تریکودرما بر برخی صفات رویشی زنیان (Carum copticum L.)سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر افزایش غلظتCO 2 بر میزان تعدادی از شاخص های رشد در گیاه گلرنگ تحت تنش خشکیهمایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1395
66دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد ورمی کمپوست و محلول پاشی چای کمپوست بر تولید زیست توده در ذرت و فراهمی برخی عناصر پرمصرف خاکاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
67دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ورمی کمپوست و محلول پاشی چای کمپوست بر شاخص کلروفیل برگ ذرت و فراهمی برخی عناصر کم مصرف خاکاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
68دریافت فایل PDF مقالهتوزیع فراوانی برخی صفات مرفوفنولوژیک در لاین های F6 بزرک حاصل از تلاقی CAN1066 × KO37 نسبت به والدیندومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات1396
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی برخی صفات فنولوژیک لای نهای F5 بزرک حاصل از تلاقی لاین KO37 و CAN1066دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات1396
70دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افزایش غلظت (co(2 بر پارامترهای فیزیولوژیک گیاه کنجد در شرایط تنش شوریاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع فیتوشیمیایی و هفده توده شیرین بیان (.Glycyrrhizaglabra L) جمع آوری شده از مناطق مختلف استان فارساولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
72دریافت فایل PDF مقالهبرسی چگونگی پاسخ علف هرز پنجه مرغی (Cynodon dactylon) به علف کش های مختلف در شرایط شبه مزرعه ایاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
73دریافت فایل PDF مقالهارزیابی علف کش های مختلف در کنترل علف هرز پنجه مرغی (Cynodon dactylon) در شرایط گلخانه ایاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی مصرف سطوح مختلف مایکوریزا و ورمی کمپوست بر عملکرد کیفی و کمی کلاله زعفران زراعی crocus sativus. L در شرایط آب و هوایی کرماناولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1397
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی مصرف سطوح مختلف میکوریزا و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی گل زعفران زراعی Crocus sativus. L در شرایط آب وهوایی کرمانپنجمین همایش ملی زعفران1397
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی مصرف سطوح مختلف میکوریزا و ورمی کمپوست بر عملکرد کیفی و کمی برگ زعفران زراعی Crocus sativus. L در شرایط آب وهوایی کرمانپنجمین همایش ملی زعفران1397
77دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر دزهای مختلف علفکش جدید مایسترپاور بر علفهای هرز تاج خروس و سوروف در شرایط گلخانه ایچهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1397
78دریافت فایل PDF مقالهتجزیه عاملی و همبستگی عملکرد دانه و صفات مرتبط با آن در اکوتیپ های گاودانه در شرایط بدون تنش و تنش خشکیدومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1397
79دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- تاثیر تنش خشکی بر بنیه بذر و رشد گیاهچه کنجدشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
80دریافت فایل PDF مقالهتأثیر محلول پاشی اسپرمیدین بر تعدیل تنش شوری در سیاهدانهشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
81دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نانو مواد در بهبود خواص گل حفاریچهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES 2019)1398
82دریافت فایل PDF مقالهسنجش و تحلیل زیست پذیری و سرزندگی (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری1396
83دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش گروهی تحلیل تبادلی بر آمادگی به اعتیاد دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهانپنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی1395
84دریافت فایل PDF مقالهاثر جداگر لرزهای LRB و میراگر ویسکوز روی پاسخ لرزهای سازهها تحت زلزله های نزدیک و دور از گسلکنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان1395
85دریافت فایل PDF مقالهرابطه ویژگی های شخصیتی با سازگاری زوجیناولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی1394
86دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش زندگی خانواده بر تاب آوری و رضایت زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهانکنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی1394
87دریافت فایل PDF مقالهتاثیرآموزش مهارتهای زندگی برتاب آوری نوجوانان دختر شهراصفهانسومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1394
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد لرزه ای سازه های بتنی دوبلکسی باسیستم قاب خمشی به روش تحلیل استاتیکی غیرخطیهمایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1394
89دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مداخله مشاوران در بهداشت روان دانش آموزاندومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
90دریافت فایل PDF مقالهIGTS مهندسی آنزیم اکسیدوردوکتاز جدا شده از باکتری رودوکوکوس اریتروپولیس 8هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
91دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضریب رفتاردرسازه های بتنی دوبلکسی دارای اختلاف ترازباسیستم قاب خمشیچهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه1392
92دریافت فایل PDF مقالهارزیابی لرزه ای سازه های بتنی نامنظم درترازطبقات با سیستم قاب خمشی به روش تحلیل استاتیکی غیرخطی pushoverاولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال1391
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تنش خشکی بر صفات زراعی و فیزیولوژیک ژنوتیپ های گلرنگ تحت شرایط مزرعهای و کنترلشدهسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
94دریافت فایل PDF مقالهنقش بافتهای تاریخی در توسعه گردشگری نمونه محله امامزاده یحیی شهر همدانهمایش گردشگری و توسعه پایدار1390
95دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عناصر هویت بخش شهری وگردشگری (نمونه شهر همدان)همایش گردشگری و توسعه پایدار1390
96دریافت فایل PDF مقالهقابلیت مدل نیمه مفهومی IHACRES در شبیه سازی بارش - روان اب حوزه ابخیز کوهستانی شهری ودشتیهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
97دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ضریب روانآب سالانه با استفاده از روشهای تجربی (مطالعه موردی: زیر حوزههای حوضه آبخیز اصفاک)هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
98دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پارامترهای موثر بر زمین لغزش با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و روشهای اماریهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
99دریافت فایل PDF مقالهروند و شیب تغییرات دبی متوسط سالانه رودخانه ایستگاههای منتخب استان مازندرانهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
100دریافت فایل PDF مقالهبهینهسازی ضرایب منطقهای فرمول تجربی فولر با روش برنامهریزی خطی برای برآورد دبیهای حداکثر لحظهای در حوزههای آبخیز شرق استان مازندرانششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389

مقالات اصغر رحیمی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهINVARIANCE OF FR ECHET FRAMES UNDER PERTURBATIONمجله تحریریه‌ی آنالیز ریاضی سهند1393
2دریافت فایل PDF مقالهA NOTE ON GENERALIZED BIVARIATE COPULAS AND THEIR PROPERTIES مجله تحریریه‌ی آنالیز ریاضی سهند1394
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد ورمی کمپوست و محلول پاشی چای کمپوست بر خصوصیات رشدی گیاه ذرتفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1395
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی از شاخص های رشد گلرنگ با استفاده از آنالیز رگرسیونفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1395
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از کلسیم و پتاسیم در گیاه دارویی زنیان(Carum copticum L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی کلسیم، پتاسیم و منگنز بر برخی شاخص های رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوریفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دانه ارقام گلرنگ در شرایط آب و هوایی رفسنجانفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
8دریافت فایل PDF مقالهاثر پرایمینگ بذر بر رشد رویشی و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط شوری حاصل از نمک های قلیاییفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
9دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دو گونه بارهنگفصلنامه به زراعی کشاورزی1388
10دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری بر برخی شاخص های جوانه زنی و رشد رویشی ژنوتیپ های عدس Lens culinaris Medikفصلنامه به زراعی کشاورزی1392
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دی کلروفنیل دی متیل اوره (DCMU) بر توان منبع و انتقال دوباره کربوهیدرات های محلول ساقه گندم رقم پیشتاز در شرایط خشکی آخر فصلفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1394
12دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و عملکرد ارزن پروسو (Panicum miliaceum) در شرایط شورمجله تولید گیاهان زراعی1397
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد خاکی هیومیک اسید و محلول پاشی برگی بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن گلرنگ ((Carthamus tinctorius L.مجله تولید گیاهان زراعی1397
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در ارقام مختلف گلرنگ تحت سطوح مختلف کود نیتروژنمجله تولید گیاهان زراعی1395
15دریافت فایل PDF مقالهپارامتر های فیزیولوژیک گیاه کنجد تحت تاثیر تنش شوری و افزایش غلظت دی اکسید کربنمجله پژوهش های تولید گیاهی1398
16دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت و تراکم بر سرعت تولید و زوال برگ گلرنگمجله پژوهش های تولید گیاهی1399
17دریافت فایل PDF مقالهتعیین خلأ عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در استان گلستانفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1399
18دریافت فایل PDF مقالههویت بخشى به شهر از طریق بهره گیرى از عناصر طبیعى (نمونه موردى شهر همدان)هویت شهر1390
19دریافت فایل PDF مقالهThe Effect of Histone Hyperacetylation on Viability of Basal-Like Breast Cancer Cells MDA-MB-231مجله بین المللی پزشکی رضوی1396
20دریافت فایل PDF مقالهشرط محدودیت کسب وکار در قرارداد کارپژوهشنامه حقوق اسلامی1394
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1109 بار

نمودار سالانه مقالات اصغر رحیمی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با اصغر رحیمی


به اشتراک گذاری صفحه اصغر رحیمی

پشتیبانی