ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای سعید حجتی

Saeid Hojati

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178633)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی سعید حجتی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات سعید حجتی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود گاوی، لجن فاضلاب و کمپوست شهرداری بر فعالیت آنزیم بتاگلوکوزیداز در یک خاک آهکیهمایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار1385
2دریافت فایل PDF مقالهتغییرات کانی شناسی و نرخ ترسب ذرات گردوغبار درترانسکت ارتفاعی جندق - کوهرنگدومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار1389
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل جذب عناصر سنگین سرب و کادمیوم در سه نوع بافت خاک از منطقه اهوازاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی خصوصیات فیزیکی و کانی شناسی گردوغبار ریزشی بر فضای شهر اهواز در تابستان 1390اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
5دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مطالعه زمانی- مکانی پدیده گرد و غبار در استان خوزستاناولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه گردوغبار شدید بر فراز استان خوزستان با استفاده از تکنیک های سنجش از دوراولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی خصوصیات ذرات گردوغبار ترسیبی دراطراف تالاب هورالعظیمششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پ هاش بر همدمای جذب عناصر کادمیوم، روی و کبالت از محلولهای -آبی توسط یک نمونه کانی سپیولیت ایراناولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی بازیافت کود نیتروژنه تحت تأثیر زئولیت غنیشده با آمونیوم در کشت گندماولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقدار نگهداشت یون پتاسیم در حضور زئولیت غنیشده با آمونیوم در دو نوع بافت خاک در کشت گیاه گندماولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
11دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سنوات کشت و کاربریهای مختلف اراضی بر میزان کربن آلی خاکدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دو نوع باکتری نفت خوار بر کاهش خاصیت آبگریزی در یک خاک آلوده به نفتکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سوزاندن بقایای گیاهی مزارع ذرت و نیشکر استان خوزستان بر میزان کربن آلی وبیومس میکروبی خاککنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
14دریافت فایل PDF مقالهمطالعه حضور پالیگورسکایت در برخی رسوبات ترشیاری ایران مرکزی با استفاده از میکروسکپ الکترونی روبشی و عبورییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
15دریافت فایل PDF مقالهکانی شناسی رسی سازندهای قم، قرمز بالایی و قرمز پائینی در بخشی از ایران مرکزییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیرژئوتکستایل هاوچیدمان آن ها برروی پایداری استاتیکی ودینامیکی سدهای خاکی باهسته رسیهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
17دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی کانی های سپیولیت و زئولیت در جذب کبالت از محلول های آبی تحت تاثیر pHهفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1393
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی ایزوترم های جذب نیکل در خاک های با بافت متفاوت تحت تاثیر مقادیر مختلف کانی زئولیتهفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی روش های حذف ماده آلی خاک به سه روش سوزاندن خشک آب اکسیژنه و سدیم هیپوکلریت در خاک های خوزستان و تاثیر آن ها بر روی ظرفیت تبادل کاتیونیاولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1393
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اسیدهای آلی سیتریک و اگزالیک برهوادیدگی پالیگورسکیت در شرایط آزمایشگاهیدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
21دریافت فایل PDF مقالهرهاسازی آهن و منیزیم از کانی بنتونیت تحت تاثیر اسیدهای آلیدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کانی سپیولیتو کود آلی بر کاهش جذب کادمیوم و سرب توسط گیاه اسفناجدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
23دریافت فایل PDF مقالهکاهش جذب کادمیوم وسرب توسط گیاه اسفناج در حضور کانی پالیگورسکیت و کود آلیدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های شوری مختلف در تهیه نقشه شوری خاک سطحی با استفاده از داده های سنجش از دورسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
25دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نرخ ترسیب و الگوی توزیع اندازه ذرات گردوغبار در بخش شهری و روستایی در استان خوزستاناولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار1394
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب شیمیایی و نرخ ترسیب ذرات گردوغبار در اطراف تالاب هورالعظیماولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار1394
27دریافت فایل PDF مقالهاثر نوع کاربری اراضی بر ذخیره کربن و نیتروژن خاک در برخی خاکهای شرق استان خوزستاندومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی هوادیدگی کانی پالیگورسکیت در ریزوسفر سورگوم و تأمین منیزیم گیاه در شرایط همزیستی با قارچ گلوموس موسهدومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
29دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تغییر کاربری اراضی جنگلی به کشاورزی بر برخی شاخصهای میکرومورفولوژیکی کیفیت خاک در شرق استان خوزستاندومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
30دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتغییر کاربری اراضی برروی اندخته کربن آلی و کربن معدنی درخاک سطحی شهرستان ایذهاولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مکانی کربن آلی خاک دراراضی شهرستان ایذه باکاربرد روشهای زمین آماری و میان GIS یابیاولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
32دریافت فایل PDF مقالهروابط دو متغیره پارامترهای رسوب شناختی رسوبات شنی غرب اهوازپنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی1396
33دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ارزش اقتصادی ترسیب کربن تحت اثر مدیریت قرق در برخی از مراتع استان خوزستانپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
34دریافت فایل PDF مقالهمطالعه کانی های رسی در برخی خاک های مرتعی منطقه دیمه استان خوزستانپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
35دریافت فایل PDF مقالهآزادسازی سیلیسیم از کانی ورمی کولایت توسط باکتری های Pseudomonas Putida و Enterbacter cloacae درشرایط آزمایشگاهیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای توزیع اندازه ذرات رسوبات شنی غرب اهوازپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
37دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تغییرات کانی شناسی خاک مزارع نیشکر خوزستان با زمین های بکر مجاور آنپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
38دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقدار کاربرد، نوع کاتیون سطحی و اندازه ذرات کانی سپیولیت بر کاهش آبگریزی یک نمونه خاک آلوده به نفتپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بیوچار بر کاهش آلودگی نیکل در یک خاک آهکی آلوده به نیکل و برازش معادله های سینتیکی واجذب نیکلکنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی1396
40دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد بیوچار بر غلظت نیکل و برخی پارامترهای رشد گیاه ذرت کشت شده در یک خاک آهکیکنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی1396
41دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: شیمی خاک- مقایسه سینیتیک جذب روی در دو خاک شور و آهکی استان خوزستانشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
42دریافت فایل PDF مقالهتغییر سازمانی: مدیریت دانش و منافع آن برای SME هادومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت1394
43دریافت فایل PDF مقالهبه کار گیری نرم افزار DIgSILENT در طراحی مدل کامل یک مزرعه بادی و بررسی آنهجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران1394
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی نحوه عملکرد سیستم های زمین فولادی و مقایسه آنها با دیگر روش های موجود در شرایط مختلفهجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران1394
45دریافت فایل PDF مقالهارائه چارچوبی برای نظرکاوی در تجارت الکترونیکهمایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران1394
46دریافت فایل PDF مقالهارائه چارچوبی برای نظرکاوی در تجارت الکترونیکهمایش ملی پژوهش های علوم مدیریت 1394

مقالات سعید حجتی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حذف مواد آلی بر همدماهای جذب پتاسیم در مقادیر مختلف PH در برخی از خاک های استان خوزستانفصلنامه آب و خاک1392
2دریافت فایل PDF مقالهنرخ ترسیب، کانی شناسی و الگوی توزیع اندازه ذرات گرد و غبار دراطراف تالاب هورالعظیم در استان خوزستانفصلنامه آب و خاک1394
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حذف مواد آلی بر همدماهای جذب پتاسیم در مقادیر مختلف PH در برخی از خاک های استان خوزستانفصلنامه آب و خاک1395
4دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرات تغییر کاربری اراضی و احداث مزارع نیشکر برخصوصیات فیزیکوشیمیایی، کانی شناسی و میکرومورفولوژیکی خاک در منطقه جنوب خوزستانفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1397
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربری اراضی و مواد مادری بر آلودگی خاک های سطحی شمال استان خوزستان به عناصر سرب و مسفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1396
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت چرای مراتع بر اشکال مختلف کربن آلی در دشت پنتی ایذه در استان خوزستانپژوهش های حفاظت آب و خاک1396
7دریافت فایل PDF مقالهحذف سرب از محلول های آبی با استفاده از سپیولیت طبیعی ایران: تاثیر زمان تماس، دما، پی اچ، مقدار جاذب و پیش تیمار حرارتیفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1394
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل خطرپذیری آلودگی فلزات سنگین در خاک های مرکزی استان زنجان بر اساس شاخص های آلودگیپژوهش های حفاظت آب و خاک1394
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اسیدهای آلی بر رهاسازی برخی عناصر از دوکانی سپیولیت و پالیگورسکیت در شرایط شورپژوهش های حفاظت آب و خاک1394
10دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل برنامه ریزی چندهدفه جهت انتخاب سهام با در نظرگرفتن ارزش در معرض خطر فازی: رویکرد تئوری اعتبار فازیمهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار1396
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 433 بار

نمودار سالانه مقالات سعید حجتی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با سعید حجتی


به اشتراک گذاری صفحه سعید حجتی

پشتیبانی