ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مهدی صفری گرایلی

Mahdi Safari

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178541)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی مهدی صفری گرایلی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

مقالات مهدی صفری گرایلی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهPETROGENESIS AND ORE DEPOSITS OF LATE CENOZOIC COLLISION VOLCANISM IN THE LESSER CAUCASUS, AZERBAIJANدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی فن آوریXBRL به منظور تصمیم گیری در سیستم های اطلاعاتی حسابداریاولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی1391
3دریافت فایل PDF مقالهتلفیق، سازگاری حسابداری ملی با حسابداری دولتیاولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی1391
4دریافت فایل PDF مقالهواکاوی تصمیمات سرمایه گذاران در چارچوب مالی رفتاریاولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی1391
5دریافت فایل PDF مقالهحسابداری حقوق بشراولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی1393
6دریافت فایل PDF مقالهحسابداری مدیریت زیست محیطی: مفاهیمف تکنیک ها و کارکردهااولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی1393
7دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مفاهیم و مدل های اندازه گیری هزینه سرمایه شرکت هااولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی1393
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط مالیکتی نهادی و سرمایه فکری در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی1393
9دریافت فایل PDF مقالهتجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها: مفاهیم و انگیزه های آناولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی1393
10دریافت فایل PDF مقالهمروری بر ادبیات حسابداری زیست محیطیکنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری1394
11دریافت فایل PDF مقالهحسابداری ساختگی: مفاهیم، انگیزه ها و روش هاکنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری1394
12دریافت فایل PDF مقالهحسابداری نوین و ارزیابی راهبردی حسابداری اجتماعی و زیست محیطیکنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری1394
13دریافت فایل PDF مقالهافشای اختیاری درگزارشگری مالی: مفاهیم، انگیزه ها و نظریه هااولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1394
14دریافت فایل PDF مقالهمروری برمفاهیم ادبیات و نظریه های حاکمیت شرکتیاولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1394
15دریافت فایل PDF مقالهمروری بر ادبیات ساختار سرمایه و نظریه های آندومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری1393
16دریافت فایل PDF مقالهمروری بر ادبیات کیفیت گزارشگری مالی و مدل های اندازه گیری آنکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهرانکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
18دریافت فایل PDF مقالهتحقیقات انتقادی در حسابداری به کجا می رود؟کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی1394
19دریافت فایل PDF مقالهمروری بر افشای مسئولیت اجتماعی و نظریه های حسابداری پیرامون آناولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
20دریافت فایل PDF مقالهحسابداری ساختگی مفاهیم انگیزه ها و روش هااولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
21دریافت فایل PDF مقالهمسئولیت اجتماعی شرکت ها د رحسابداریاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
22دریافت فایل PDF مقالهپایندگی شرکتی : مفاهیم و اثرات حسابداری پایداری شرکتاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
23دریافت فایل PDF مقالهحسابداری و مفاهیم اساسی آناولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
24دریافت فایل PDF مقالهالزامات قانونی اجرای مالیات بر ارزش افزودهاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر میزان افشای اختیاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1394
26دریافت فایل PDF مقالهمروری بر ادبیات کیفیت حسابرسی و سنجه های آنسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1394
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین مالکیت سرمایه گذاران نهادی و اهرم مالی با کیفیت حسابرسی شرکتهاسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1394
28دریافت فایل PDF مقالهمروری بر ادبیات محافظه کاری و معیارهای سنجش آنکنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی1394
29دریافت فایل PDF مقالهکیفیت حاکمیت شرکتی: مفاهیم ؛ مدل و مولفه های آنپنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1395
30دریافت فایل PDF مقالهساختار مالکیت و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها : شواهدی از شرکت های ایرانیاولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری1394
31دریافت فایل PDF مقالهحق الزحمه حسابرسی: ادبیات نظری و عوامل موثر بر آندومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
32دریافت فایل PDF مقالهمروری بر ادبیات محافظه کاری ومدلهای اندازه گیری آندومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهراندومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی مالکیت مدیریتیدومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ویژگی های شرکت با میزان نگهداشت وجه نقد نگهداری شده در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهراندومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین محافظه کاری وساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
37دریافت فایل PDF مقالهمروری بر ادبیات نظری و مدل های پیش بینی ورشکستگی شرکت هادومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
38دریافت فایل PDF مقالهحاکمیت شرکتی و ضرورت بکارگیری آندومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
39دریافت فایل PDF مقالهتکنیک های داده کاوی برای تشخیص وکشف تقلب صورتهای مالیدومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین اندازه و سودآوری شرکت با حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
41دریافت فایل PDF مقالهمحافظه کاری در گزارشگری مالی : ادبیات نظری و معیارهای اندازه گیری آندومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
42دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر انتخاب حسابرس: مروری بر ادبیات و تحقیقات تجربی انجام شدهدومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
43دریافت فایل PDF مقالهحاکمیت شرکتی در سیستم بانکیدومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
44دریافت فایل PDF مقالهمبانی نظری مدیریت سوددومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیرسودآوری و اهرم مالی برافشای سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
46دریافت فایل PDF مقالهکیفیت حسابرسی و فرصت های سرمایه گذاری: آزمون تجربی از بورس اوراق بهادار تهراندومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین اهرم مالی و فرصت های سرمایه گذاری شرکت با حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی با ارزش شرکت با تأکید بر اثر تعدیل کنندگی شفافیت اطلاعاتیدومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ویژگی های هیئت مدیره بر پاداش مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
50دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ساختار مالکیت برکیفیت حسابرسیدومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
51دریافت فایل PDF مقالهارائه یک مدل مفهومی سنجش عملکرد اجتماعی شرکتدومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
52دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر تغییر حسابرس:مروری بر مفاهیم و تحقیقات تجربی انجام شدهدومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
53دریافت فایل PDF مقالهمروری بر ادبیات اجتناب مالیاتی: مفاهیم، انگیزه ها و معیارهای سنجش آندومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران1394
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین مازا د جریان های نقدی آزاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی1395
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین طول دوره تصدی حسابرس و تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی تخصص صنعت حسابرسدومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی1395
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ساختارمالکیت و اجتناب مالیاتی شرکت هاکنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری1395
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری با استرس مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری1395
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ارتباط ارزشی با استرس مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری1395
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1395
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرابعاد مختلف ریسک بر حق الزحمه حسابرسیسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد1395
61دریافت فایل PDF مقالهکیفیت حاکمیت شرکتی ونقدشوندگی سهامسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد1395
62دریافت فایل PDF مقالهحسابداری اسلامی: گذشته، حال و مسیر پیش روی آیندهپنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
63دریافت فایل PDF مقالهنقش هییت مدیره گامی در جهت به موقع بودن گزارش حسابرسیسومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران1395
64دریافت فایل PDF مقالهحق الزحمه حسابرسی و ساختار سرمایه: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهرانسومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران1395
65دریافت فایل PDF مقالهتغییر مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی: شواهدی از شرکت های ایرانیسومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران1395
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ویژگی های هییت مدیره با به موقع بودن گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران1395
67دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تجزیه و تحلیل شبکه ایANPسومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران1395
68دریافت فایل PDF مقالهمروری بر تاثیر اظهارنظر حسابرس و به هنگام بودن گزارش حسابرسی شرکت هاسومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران1395
69دریافت فایل PDF مقالهقابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری : مروری بر ادبیات و مدل ها ی سنجش آندومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری1396
70دریافت فایل PDF مقالهگزارشگری مالی اینترنتی : شاخصها، محدودیت ها و تیوری های آندومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری1396
71دریافت فایل PDF مقالهتخصص مالی کمیته حسابرسی، کیفیت حسابرسی و ارزش افزوده بازار: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهرانسومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی1396
72دریافت فایل PDF مقالهدوره تصدی حسابرس و نوسان بازده سهام : شواهدی از شرکت های ایرانیسومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی1396
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر حق الزحمه حسابرسی : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت1395
74دریافت فایل PDF مقالهتاثیراندازه شرکت و اندازه موسسه حسابرسی برافشای سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهراناولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت1395
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و ساختار سررسید بدهی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت1395
76دریافت فایل PDF مقالهبیش اطمینانی مدیریت : مروری بر ادبیات نظری و معیار سنجش آناولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت1395
77دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حضور زنان در هییت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی : آزمون تجربی از بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت1395
78دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کیفیت حسابرسی و وقفه گزارشگری مالی بر هزینه بدهی شرکت ها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت1395
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش میانجی گری عملکرد مالی بر رابطه بین مسیولیت اجتماعی و سهامداران نهادیاولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت1395
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1396
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه تخصص مالی کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1396
82دریافت فایل PDF مقالهداده های بزرگ: مشکلی جدید بر سر راه پژوهش های حسابداریکنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری1396
83دریافت فایل PDF مقالهاهمیت و جایگاه عفاف و حجاب در فرهنگ اسلامیهمایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب1396
84دریافت فایل PDF مقالهقابلیت مقایسه صورت های مالی: شاخص ها، محدودیت ها و مبانی نظری آنپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1397
85دریافت فایل PDF مقالهاهمیت و جایگاه عفاف و حجاب در فرهنگ اسلامیاولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی1396
86دریافت فایل PDF مقالهتنوع جنسیتی هیئت مدیره و نقدشوندگی سهامچهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی1398
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه رقابت بازار محصول و اثربخشی کنترل های داخلی شرکت هاهفدهمین همایش ملی حسابداری ایران1398
88دریافت فایل PDF مقالهگزارشگری یکپارچه، ابزاری نوین برای تحول گزارشگری شرکت هاهفدهمین همایش ملی حسابداری ایران1398
89دریافت فایل PDF مقالهگزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی و ساختار سررسید بدهی: دو مکانیزم نظارتی جایگزینهفدهمین همایش ملی حسابداری ایران1398
90دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری داده های بزرگ در پژوهش های مالی و حسابداریسومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت1397

مقالات مهدی صفری گرایلی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1394
2دریافت فایل PDF مقالهStudying the Efficiency of XAD-7HP Anionic Resin in the Extraction of Humic Acid from Surface Waterفصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار1396
3دریافت فایل PDF مقالهPhotocatalytic degradation of methylene blue dye over immobilized ZnO nanoparticles: Optimization of calcination conditionsمجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط1394
4دریافت فایل PDF مقالهIncreasing of leachate quality using an integrated aerobic membrane bioreactorمجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط1394
5دریافت فایل PDF مقالهApplication of experimental design approach for optimization of the photocatalytic degradation of humic substances in aqueous solution using immobilized ZnO nanoparticlesمجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط1394
6دریافت فایل PDF مقالهSimultaneous nitrification-denitrification in a sequencing batch reactor equipped with fixed Kaldnes carriersمجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط1394
7دریافت فایل PDF مقالهThe simultaneous removal of turbidity and humic substances from water using the enhanced coagulation processمجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط1396
8دریافت فایل PDF مقالهمسئولیت پذیری اجتماعی و ارزشگذاری بازار از نگهداشت وجه نقد شرکتراهبرد مدیریت مالی1397
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه کیفیت حاکمیت شرکتی و نوسان بازده سهامفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1395
10دریافت فایل PDF مقالهبیش اطمینانی مدیریت و هزینه های تحقیق و توسعهراهبرد مدیریت مالی1398
11دریافت فایل PDF مقالهمدل بندی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اعتماد اجتماعی و اجتناب مالیاتیفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1398
12دریافت فایل PDF مقالهانگیزه های رقابتی و تجدید ارائه صورت های مالی: آزمون نظریه محرک-پاسخفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1397
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 136 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مهدی صفری گرایلی

تماس با مهدی صفری گرایلی


به اشتراک گذاری صفحه مهدی صفری گرایلی

پشتیبانی