آقای مهدی بشکوه

Mahdi Beshkoh

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178532)

69
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی