آقای سید حسین ساداتی

Seyed Hossein Sadati

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178491)

78
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی