مهران نصرت الهی | سیویلیکا

مهران نصرت الهی

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی مهران نصرت الهی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا (مدیر مسئول)

سمتهای علمی و اجرایی مهران نصرت الهی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه صنعتی مالک اشتر (عضو هیات علمی)