ولی عبدالهی | سیویلیکا

ولی عبدالهی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی ولی عبدالهی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری (عضو کمیته اجرایی کنفرانس)

مقالات ولی عبدالهی در کنفرانس های داخلی

بافتهای فرسوده عامل اصلی درخطرپذیری فزاینده زلزله درشهرها
سال 1391
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
کاربرد روشهای نوینساخت در نوسازی بافتهای فرسوده شهری
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
ارزیابی احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهر مطالعه موردی: بخش مرکزی (بازار) کلانشهر تبریز
سال 1394
ارائه شده در همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
نقش رسانه در ارتقاء امنیت فضاهای شهری
سال 1394
ارائه شده در همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری