ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

خانم فریبا اسفندیاری درآباد

Fariba Esfandiari

Researcher ID: (177942)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

مقالات فریبا اسفندیاری درآباد در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهپهنهبندی خطرزمین لغزش با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: مسیرمشکین شهر - موئیلچهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا1391
2دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر لغزش دامنه های مشرف بر شهر پاوه به روش آنبالاگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GISچهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری1391
3دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی عوامل موثردروقوع حرکات توده ای با استفاده از مدل ahp مطالعه موردی مشگین شهر - موئیلدومین کنفرانس ملی مدیریت بحران1391
4دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی حرکات توده ای در مسیر مشگین شهر - موئیل با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)در محیطGISاولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک1391
5دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آماری سینوپتیکی توفانهای گردوغبار درشهرستان سنندجپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1391
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وقوع حرکات توده ای در دامنههای ناپایدار مطزف بر مسیر ارتباطی پاوه نودشه با استفاده از – GISپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1391
7دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی پیشبینی سرماهای دیررس بهاره در شهرستان سقز با استفاده از مدل پرسپترون چند لایه (MLP)دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
8دریافت فایل PDF مقالهاهمیت و ضرورت پدافند غیر عامل و تحلیل کاربرد آن در شهرهاششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات سطح آب دریاچه ی زریوار با استفاده از تکنیک سنجش از دور، GIS و شواهد رسوب شناسی بین سال های 2003-2011دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت فرسایش خندقی با استفاده از مدل منطق فازی (مطالعه موردی: حوضه سد گلستان- رودخانه قرناوه)دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توانمندهای ژئوتوریستی مطالعه موردی: شهرستان نیر با استفاده از مدل پرالونگاولین همایش علوم جغرافیایی ایران 13931393
12دریافت فایل PDF مقالهپایش و تهیه نقشه اراضی پلایای کاشان با داده های ماهواره ایاولین همایش علوم جغرافیایی ایران 13931393
13دریافت فایل PDF مقالهپایش و تهیه نقشه پوشش اراضی پلایای کاشان با داده های ماهواره ایاولین همایش علوم جغرافیایی ایران 13931393
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی تکنیک سنجش از دور در پایش دریاچه نمکی پلایای کاشاناولین همایش علوم جغرافیایی ایران 13931393
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تجزیه و تحلیل سیلاب در حوضه آبریز رودخانه خیاوچایاولین همایش علوم جغرافیایی ایران 13931393
16دریافت فایل PDF مقالهپهنهبندی پتانسیل سیلخیزی رودخانه آغلاغان چای با استفاده از مدل هیبریدی -AHP CNکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قابلیت زمین برای گردشگری فصلی بر پایه مقایسه شاخص اقلیمی (TCI) و روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی شهرستان سمیرمکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی لندفرم ها براساس روش پرالونگ مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهرکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
19دریافت فایل PDF مقالهاعتبارسنجی سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (ANFIS) در برآورد فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوضه نوران)اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ایمنی جادهای با رویکرد مخاطرات محیطی در محور ارتباطی خلخال - پونلاولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و پهنه بندی خطر حرکات دامنه ای در مسیر ارتباطی شیراز- عسلویه به منظورمدیریت قبل از بحراناولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
22دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تناسب زمین برای توسعه کالبدی در شهرستان گرمی با استفاده از رویکرد ارزیابی چند معیاری MCE ، در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات آبهای زیرزمینی دشت تبریز با استفاده از نمودارهای سری زمانیاولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران1394
24دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش کریجینگ برای بررسی تغییرات آب زیرزمینی درمحدودهای ازدشت تبریزاولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران1394
25دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مخاطرات محیطی مشکین شهر ومدیریت آن بااستفاده GISاولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری1394
26دریافت فایل PDF مقالهمطالعه هیدروکلیماتولوژی حوضه آبریز آلازارچای و بررسی عوامل سیل خیزی آناولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری1394
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی نحوه ی تکامل وتغییر الگوهای پیچانرودی رودخانه ی مارون وعوامل موثربرآناولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری1394
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و پهنه بندی خطر وقوع سیل با استفاده از مدل ترکیبی منطق فازی AHP منطقه مورد مطالعه در حوضه رودخانه قرناوهاولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری1394
29دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تغییرات دریاچهی زریوار و دریاچهی آرال با استفاده از تکنیک سنجش از دور، فاجعهی زیست محیطی دریاچه آرال، اهمیت دریاچهی زریواراولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها ودریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریوار مریوان1394
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خطر زلزله با استفاده از روش WLC در محیط GIS مطالعه موردی؛ (شهرستان های اردبیل، نیر، نمین و سرعین)اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
31دریافت فایل PDF مقالهشواهد ژئومورفولوژیکی بررسی نشانه های آب بر روی سیاره ی مریخ دلیلی بر حیاتی بودن آب در منظومه ی شمسیاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
32دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی دماهای حداقل شهرستان سقز با استفاده از مدل ANNsاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی لرزه زمین ساخت و لرزه خیزی در محدوده شهر اردبیلاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
34دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر وقوع لغزش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی:حوضه آبریز نوران چایاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
35دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی اقلیم توریسم شمال ایران با استفاده ازشاخص TCIاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه ی آبخیز دره سیراولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل های روش توابع شعاعی (RBF) در تخمین مکانی آبهای زیرزمینی دشت تبریزاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل های اکوتوریسم در شهرستان کلیبراولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
39دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی توسعه پایدار ژئوتوریسم شهرستان دورود (مطالعه موردی دریاچه گهر ) با مدل ارزش افزودهدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
40دریافت فایل PDF مقالهپهنهبندی فصلی سطح آب زیرزمینی دشت بروجن با روش وزندهی فاصله معکوس ( IDW)اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی ابعاد زمینشناسی و چینه شناسی حوضه ی آبخیز بروجن درارتباط با توسعهی آبهای زیرزمینیاولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
42دریافت فایل PDF مقالهتحلیل خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از تئوری ران در ایستگاه پل بهراملو استان آذربایجان غربیدومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1394
43دریافت فایل PDF مقالهشواهد ژیومرفولوژی گسل دورود – نهاوند بر اساس شاخص های تکتونیکی (مطالعه موردی: شهرستان بروجرد)اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی1396

مقالات فریبا اسفندیاری درآباد در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 294 بار

نمودار تولید سالانه مقالات فریبا اسفندیاری درآباد

تماس با فریبا اسفندیاری درآباد


به اشتراک گذاری صفحه فریبا اسفندیاری درآباد

پشتیبانی