حجت الله بازوبندی | سیویلیکا

حجت الله بازوبندی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی حجت الله بازوبندی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر (عضو کمیته اجرایی کنفرانس)

مقالات حجت الله بازوبندی در کنفرانس های داخلی

زبان شناسی رایانه ای پیکره های زبانی و مدل ساخت پیکره
سال 1395
ارائه شده در همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر آینده پژوهشی-سرزمین پایدار