آقای نیما ولی بیگ

Nima Valibeig

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177862)

115
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی