آقای فریدون آزما

Fereydoon Azma

استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177356)

121
36
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی