آقای عبدالکریم زارع

Abdolkarim Zare

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177226)

7
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی