رضا راثی نوژه دهی | سیویلیکا

رضا راثی نوژه دهی

استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی رضا راثی نوژه دهی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله بین المللی تحقیق در عملیات و مطالعات تصمیم گیری (مدیر اجرایی)

سمتهای علمی و اجرایی رضا راثی نوژه دهی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (عضو هیات علمی)