ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای سید اسماعیل نجفی

Esmaeil najafi

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و دانشگاه آزاد اسلامی تحقیقات، تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177133)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی سید اسماعیل نجفی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات سید اسماعیل نجفی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمعرفی یک الگوریتم جدید برای محاسبه مسیر بحرانی فاری شبکه پروژهششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1389
2دریافت فایل PDF مقالهیک الگوریتم فرا ابتکاری جدید برای حل مسئله موازنه هزینه-زمان-کیفیت در شبکه پروژهششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1389
3دریافت فایل PDF مقالهA new approach for ranking of fuzzy numbers based on the principle of dominanceنهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1391
4دریافت فایل PDF مقالهA HYBRID METHOD BASED ON BSC AND DEA FOR ORGANIZATIONAL RANKING AND BENCHMARKINGچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
5دریافت فایل PDF مقالهارائه مدلی تلفیقی برای ارزیابی عملکرد تامین کنندگان شهرداری منطقه دو تهران-کاربردی از تهران-کاربردی از تحلیل پوششی دادههاچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی بهره وری کل ع.امل تولید بانک ملی به کمک شاخص بهره وری مالم کوئیستچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
7دریافت فایل PDF مقالهمدل DEA/EFQM برای ارزیابی کارایی نسبی سازمان ها و رتبه بندی آنهااولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها1391
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران با رویکردکارت امتیازی متوازن مبتنی برایزو 9001:2008کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1392
9دریافت فایل PDF مقالهشناسایی بحرانی ترین ریسک در پروژه های اجرایی به وسیله DEMATEL و تعیین استراتژی پاسخ به آن به کمک ANPمطالعه موردی : پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان شمالیکنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)1393
10دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی شرکتها با رویکرد AHP-EVAMIXمطالعه موردی شرکت های سیمان ایران در بوس تهرانکنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)1393
11دریافت فایل PDF مقالهانتخاب بهترین تامین کننده با تلفیق روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی AHP-Goal programmingکنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)1393
12دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی جمعیت هلال احمر به کمک روش EVAMIXمطالعه موردی: در برخی از شهرستان های استان مازندران در سال 1392کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)1393
13دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی حوضه آبخیز شاهرود، بسطام از نظر تغذیه مصنوعی آبخوان های زیر زمینی با استفاده از روش TOPSISکنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)1393
14دریافت فایل PDF مقالهPerformance Changes Measurement along with Goals with the Malmquist Productivity Indexششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
15دریافت فایل PDF مقالهارایه مدلی نوین در تحلیل پوششی داده ها با ضرایب پراکندگی در حالت فازیششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
16دریافت فایل PDF مقالهارایه مدلی نوین در تحلیل پوششی داده ها با شاخص تفرق مجموع وزن ها در حالت فازیششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
17دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی مدارس مقطع ابتدایی شهرستان فیروزکوه با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHPکنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع1394
18دریافت فایل PDF مقالهA Decision Making Methodology for CRM Readiness Assessmentکنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع1394
19دریافت فایل PDF مقالهA complete ranking of DMUs with only undesirable outputsکنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1393
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فاکتورهای موثر بر عملکرد اپراتور (PIFs)با استفاده از تکنیک DEMATELکنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1393
21دریافت فایل PDF مقالهA new fuzzy DEA model for evaluation of efficiency and ranking of suppliers in supply chain managementکنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1393
22دریافت فایل PDF مقالهA new fuzzy complete ranking of DMUs with undesirable outputsکنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع1394
23دریافت فایل PDF مقالهScheduling Optimization of a New Multi-objective Flexible Manufacturing Systems using Simulated Annealing Approachدومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1394
24دریافت فایل PDF مقالهA Fuzzy Group Decision Making Approach for Evaluating the Criteria in Consumer Behavior: a Case Studyدومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1394
25دریافت فایل PDF مقالهA Hybrid Genetic and Imperialist Competitive Algorithm to Optimize a Multi-Product Multi-Constraint EOQ Modelششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
26دریافت فایل PDF مقالهEvaluation and Optimization of Manufacturing Systems using Taguchi's Experiment Designششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
27دریافت فایل PDF مقالهسبک رهبری براساس سطح بلوغ وآمادگی کارکناناولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری1394
28دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و ساختاردهی خدمات اثرگذار شرکتهای PSP بهبانکه ای طرف قرارداد با استفاده از متدهای تصمیمگیریسومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1394
29دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عوامل موثر بر پروژه مسکن مهر با استفاده از ماتریس SWOTو فرایند تجزیه وتحلیل شبکه ای (ANP)سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1394
30دریافت فایل PDF مقالهالگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC)کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار1394
31دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و ارزیابی استراتژی های شرکت های پیمانکار نفتی با استفاده از رویکرد ویکور فازی درماتریس سواتدوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1394
32دریافت فایل PDF مقالهDecision Making in Information Systems Outsourcing: an Integrated Approach based on Fuzzy AHP and ELECTREهفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت1395
33دریافت فایل PDF مقالهPresentation of a New Model in Multi-Stage Network DEA with Consideration of Weight Restrictionدومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا1395
34دریافت فایل PDF مقالهA Novel Model for Inverse Data Envelopment Analysis in Multi-Stage Networkدومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا1395
35دریافت فایل PDF مقالهPerformance Evaluation of Banking Organizations Using the New Proposed Integrated DEA-BSC Modelکنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار1395
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی متقاطع براساس واحدهای تصمیم گیری ایده آل و آنتی ایده آل مطالعه موردی : گروه های آموزشی یک هنرستانکنفرانس ملی علوم مهندسی1396
37دریافت فایل PDF مقالهAn Algorithm for Image Watermarking Embedding and Blind Detection in the Domain of Wavelet Transformنخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم1394
38دریافت فایل PDF مقالهQuasilinearization Numerical Scheme for Solving a Class of Weakly Singular Volterra Integral Equationsنخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم1394
39دریافت فایل PDF مقالهیک رویکرد ترکیبی DEA و TOPSIS جهت ارزیابی نسبی شهرهای کشور جهت احداث نیروگاه خورشیدیدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران1396
40دریافت فایل PDF مقالهUsing fuzzy slack based Network DEA with undesirable variable and shared resources to evaluate universal banking systemسومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند1397
41دریافت فایل PDF مقالهNumerical computations for the solution of time-fractional diffusion equation with a distributed-order Riemann-Liouville derivativeسومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم1398
42دریافت فایل PDF مقالهRobust and imperceptible image watermarking based on SFLCTسومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم1398
43دریافت فایل PDF مقالهExamining the role of electronic media for the development of business processesاولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع1399

مقالات سید اسماعیل نجفی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهGeneration of a database for the factors affecting the landslide susceptibility by the use of GISفصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی1394
2دریافت فایل PDF مقالهNew model for ranking based on Sum Weights Disparity Index in data envelopment analysis in fuzzy conditionمجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع1394
3دریافت فایل PDF مقالهEfficiency Measurement in a Balanced score card with Dynamic Network Slacks-Based Measure Modelمجله تحقیقات ریاضی در مهندسی صنایع1393
4دریافت فایل PDF مقالهBank Customer Segmentation Using Data Miningفصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول1391
5دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی گروهی از محصولات شرکت های خودرو سازی با رویکرد ترکیبی از مدل های DEA و بازه ای AHPفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی1390
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد گروه های آموزشی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده هافصلنامه مدیریت توسعه و تحول1388
7دریافت فایل PDF مقالهاستخراج سیاست های پایدار آب شرب شهری با رویکرد پویایی سیستم (مطالعه موردی: شهر قم)مجله آب و فاضلاب1398
8دریافت فایل PDF مقالهبخشبندی قیمتی بازار خودروی سواری ایران و رتبهبندی خودروها در بخشهای قیمتی با استفاده از روش ترکیبی دیمتل خوشه بندی دو - مرحله ای تاپسیس و وزن دهی دو مرحله ای آنتروپی شانونفصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی1397
9دریافت فایل PDF مقالهالگوگرایی در بهبود روابط سازمان با مشتریفصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی1396
10دریافت فایل PDF مقالهThe Selection of Amine Solvent in Gas Treating Process Considering Physical and Process Criteria Using Multiple Criteria Decision-making Techniques: A Case Study of Ilam Gas Treating Companyفصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 204 بار

نمودار تولید سالانه مقالات سید اسماعیل نجفی

تماس با سید اسماعیل نجفی


به اشتراک گذاری صفحه سید اسماعیل نجفی

پشتیبانی