ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای علیرضا فریدونیان

Alireza Fereydonian

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176927)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی علیرضا فریدونیان در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دبیر علمیکنفرانس شبکه های هوشمند 93

مقالات علیرضا فریدونیان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهکاهش نویز صوتی در پست های فشارقویپانزدهمین کنفرانس بین المللی برق1378
2دریافت فایل PDF مقالهزیر ساخت جامع مخابراتی اتوماسیون سیستم توزیعهشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق1382
3دریافت فایل PDF مقالهکیفیت توان از دید مهندسین توزیعهشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق1382
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قابلیت اطمینان انسان نسبت به سیستم اتوماسیون در بهره برداری و دیسپاچینگ سیستم قدرتدومین کنفرانس ملی مهندسی برق1388
5دریافت فایل PDF مقالهارائه مدلی مبتنی بر درخت تصمیم به عنوان یک روش غیرپارامتریک دادهکاوی جهت مدلسازی نرخ خطای گذرا در شبکههای توزیع برقبیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق1388
6دریافت فایل PDF مقالهاتوماسیون سیستم توزیع با استفاده از تئوری گرافچهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران1380
7دریافت فایل PDF مقالهپایش اتوماسیون توزیع با استفاده از مدل سازی پتری نتبیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق1390
8دریافت فایل PDF مقالهنگرشی نوین بر مکان یابی چند هدفه واحدهای اندازه گیری فازور در حضور اندازه گیرهای غیرسنکرون با توجه به ارزش واقعی تخمین حالت در سیستم های قدرتبیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق1390
9دریافت فایل PDF مقالهروش تعیین آنی سطوح امنیتی (RTR) شبکه قدرتبیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق1390
10دریافت فایل PDF مقالهمدیریت تولید در ریز شبکهبیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران1391
11دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی واحدهای اندازه گیری فازور در شبکه های بزرگ مقیاس با استفاده از الگوریتم ژنتیک و نظریه گراف مبتنی بر ارزش مشاهد هپذیری در شرایط نایقینیبیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق1391
12دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی درماندگی مالی شرکت های قابل پذیرش در بورس برق و انرژی با استفاده از کلونی مصنوعی زنبور عسلبیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق1391
13دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از روش رگرسیون بردار پشتیبانهفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق1391
14دریافت فایل PDF مقالهبهبودپایداری ولتاژ با ادوات facts درحضورمزارع بادیسومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران1392
15دریافت فایل PDF مقالهبرنامه‌ریزی منابع مالی نگهداری پیشگیرانه شبکه توزیع برق به روش تحلیل رگرسیون خطی و همبستگی نرمالبیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق1392
16دریافت فایل PDF مقالهمکان‌یابی همزمان کلیدهای اتوماتیک و غیراتوماتیک در شبکه‌های توزیع الکتریکی با استفاده از الگوریتم کلونی مصنوعی زنبورعسلبیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق1392
17دریافت فایل PDF مقالهارائه مدلی مبتنی بر درخت تصمیم جهت کشف الگوی خاموشی و اولویت‌بندی متغیرهای پیش‌بینی در شبکه توزیع برقبیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق1392
18دریافت فایل PDF مقالهارائه یک الگوریتم تحلیلی-ریاضی برای طراحی یک ریزشبکه هوشمند و مقایسه اقتصادی سناریوهای مختلفکنفرانس شبکه های هوشمند 921392
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ادوات FACTS بر روی بهبود پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت با حضور مزارع بادی در شبکهشانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران1392
20دریافت فایل PDF مقالهاکتشاف الگوی خاموشی در شبکه توزیع برق به کمک شبکههای عصبی مصنوعی مطالعه موردی در شرکت توزیع نواحی استان تهرانهمایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات 1393
21دریافت فایل PDF مقالهجایابی تولیدات پراکنده با هدف بهبود پایداری ولتاژهمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
22دریافت فایل PDF مقالهمروری بربرنامه ریزی شبکه های توزیع درحضورتولیدات پراکندههمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
23دریافت فایل PDF مقالهمدیریت تولید مولد تولید پراکنده سنکرون در شبکه توزیع با داده های کنتورهای هوشمندبیستمین کنفرانس توزیع برق1394
24دریافت فایل PDF مقالهدسته بندی و تحلیل عوامل خطا بر اساس تکنیک خوشه بندی در شبکه توزیع برقبیستمین کنفرانس توزیع برق1394
25دریافت فایل PDF مقالهکاهش تأثیر خازن های اصلاح ضریب توان روی هارمونیک های شبکه توزیعششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران1393
26دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی رفتار هزینهای خردهفروش انرژی الکتریکی در بازار برقکنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی1394
27دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و تحلیل رفتار سیستم گرمایشی و آبگرمکن الکتریکی در برنامه ی پاسخ بارسومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی1395
28دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت یک سیستم حلقه بسته کنترل دما در خانه هوشمند انرژیسومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی1395
29دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مصرف انرژی در شبکه برق هوشمند با استفاده از زیرساخت اندازه گیری هوشمندچهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی1396
30دریافت فایل PDF مقالهمدیریت تولید مولد تولید پراکنده سنکرون در شبکه توزیع با داده های کنتورهای هوشمندنوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران1391
31دریافت فایل PDF مقالهدسته بندی و تحلیل عوامل خطا بر اساس تکنیک خوشه بندی در شبکه توزیع برقنوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران1391
32دریافت فایل PDF مقالهارایه روش متمرکز جدید جهت مشارکت سیستم های گرمایشی و سرمایشی نانو شبکه هوشمند در برنامه پاسخ-باردوازدهمین همایش بین المللی انرژی1397
33دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری ریسک محور با در نظرگرفتن منابع تجدیدپذیردوازدهمین همایش بین المللی انرژی1397
34دریافت فایل PDF مقالهمدیریت مصرف انرژی در شبکه توزیع برق هوشمند با داده کاوی در زیرساخت اندازه گیری پیشرفتهپنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست1397
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقتصادی و زیست محیطی هاب انرژی با سیستم توزیع ترکیبی و انرژی خورشیدیپنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست1397
36دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تاثیر تغییرات قیمت برق بر بهبود خودترمیمی در شبکه توزیع هوشمند با درنظر گرفتن رفتار مشترکینهفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران1399

مقالات علیرضا فریدونیان در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 92 بار

نمودار تولید سالانه مقالات علیرضا فریدونیان

تماس با علیرضا فریدونیان


به اشتراک گذاری صفحه علیرضا فریدونیان

پشتیبانی