ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای بابک نجار اعرابی

Babak Nadjar Araabi

دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176889)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی بابک نجار اعرابی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه تهران
هیات تحریریهمجله سیستم های برق و سیگنال

مقالات بابک نجار اعرابی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهکنترل پیش بین غیرخطی موتور سوییچ رلوکتانسبیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق1385
2دریافت فایل PDF مقالهکاربرد آنالیز طیف تکین در شناسایی و تصحیح داده های نامناسب بار مورد استفاده در پیش بینی بار کوتاه مدتبیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق1385
3دریافت فایل PDF مقالهتشخیص خطای شکستگی میله های روتور در موتور القایی قفس سنجابی به کمک شبکه عصبینوزدهمین کنفرانس بین المللی برق1383
4دریافت فایل PDF مقالهتخمین تراوایی با ساتفاده از شبکه عصبی در یکی از میادین نفتی ایرانبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
5دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عملکرد اجکتورهای اختلاط آب و سیمان در دستگاه های حفاریشانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک1387
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش موقعیت کولر بر گرادیان دما و سرعت درون اتاقشانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک1387
7دریافت فایل PDF مقالهNeural Network Parallel Data Flow Processor Architectureسیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران1384
8دریافت فایل PDF مقالهSolar Activity Prediction for Alarming Human’s Artifacts via Neurofuzzy Modeling and Singular Spectrum Analysisشانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران1387
9دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ماشین های بردار پشتیبان احتمالاتی در تخمین مشخصات منبع آلودگی در حملات تروریستی به سیستم های توزیع آب شهریدومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری1387
10دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی فازی سیستم های غیرخطی به قصد تحلیل پایداری و تخمین ناحیه جذب به کمک تابع لیاپانوف تکه ای- درجه دواولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند1386
11دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی ضرایب اطمینان سنسوری در قالب توابع اعتماد برای یادگیری توسط الگوریتمهای تکاملیاولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند1386
12دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از معیارهای هندسی و بافت برای تشخیص اشیاء درتصاویر متفاوت و پیچیده کاربرد در یافتن اتوماتیک مکان پلاکاولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند1386
13دریافت فایل PDF مقالهشناسایی کوره دوار سیمان با استفاده از شبکه عصبیاولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند1386
14دریافت فایل PDF مقالهردیابی اهداف مانور دهنده با استفاده از دریچه نا متقارنچهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران1385
15دریافت فایل PDF مقالهتخمی نگر سرعت تحلیلی و عصبی جهت محرکه الکتریکی موتور القاییچهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران1385
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی فرآیند انعقاد در کاهش وزود روغن به فیلترهای شنی در سیستم آب برگشتی تصفیه خانه گروه ملیدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
17دریافت فایل PDF مقالهکاربرد شبکه های عصبی خود انجمنی در شناسائی و تصحیح داده های نامناسب بار مورد استفاده در پیش بینتی بار کوتاه مدت بازار برقسیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق1387
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی ماده منعقد کننده PACL در کاهش ورود روغن اضافی به فیلترهای شنی در سیستم آب برگشتی تصفیه خانه گروه ملی فولاد اهوازسومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1388
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تابش خورشید و رنگ بدنه ترانسفورماتور در میزان گرمایش آنبیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق1388
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی و عددی تاثیر تابش خورشید بر گرمایش ترانسفورماتورهای توزیعهفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1388
21دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عملکرد توربوژنراتورهای گازی جریان محورهفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1388
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دمای حباب خشک و تر محیط بر راندمان انرژی و اکسرژی نیروگاه فوق بحرانی رامین اهوازهفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1388
23دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عملکرد برجهای خنک کننده ی جریان متقابل نیروگاه رامینهفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1388
24دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه طول لوله و طول بهینه پره مبدل حرارتی با جریان عبوری گاز داغ از آندومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی1389
25دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی افزایش طول خزشی پره های توربین گازیهجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1389
26دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مصرف انرژی در تبخیر کننده ها به روشسیرکولاسیون آب های کندانسشدههجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1389
27دریافت فایل PDF مقالهآنالیز انرژی و اکسرژی کوره های قوس الکتریکی فولاد و تاثیر پیش گرمایش برکاهش مصرف انرژیاولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی1388
28دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ربات امدادگر در کاهش تلفات انسانی ناشی از سوانحهمایش نقش مهندسی کامپیوتر در اصلاح الگوی مصرف1388
29دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی جریان دوفاز مایع – جامد در فضای حلقوی چاه حفاریاولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز1389
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی افت فشار در سیکلون گاز- جامددومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی1389
31دریافت فایل PDF مقالهبازنمایی تطبیقی تصویر چهره مبتنی بر استخراج اطلاعات محلی برای بازشناسی حالات چهرهششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران1389
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باز بودن پنجره های خودرو بر نیروی درگنوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک1390
33دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جریان دوفاز مایع – جامد در فضای حلقوی چاه حفارینوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک1390
34دریافت فایل PDF مقالهبهبودراندمان نیروگاه به کمکآنالیز اکسرژینوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک1390
35دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی تغییرات راندمان حجمی و حرارتی کمپرسورهای رفتو برگشتینوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک1390
36دریافت فایل PDF مقالهانتخاب پیل سوختی و تحلیل اگزرژی - اقتصادی – زیستمحیطی جهت تامین انرژی الکتریکی و حرارتی یک ساختمان مسکونیچهارمین همایش پیل سوختی1389
37دریافت فایل PDF مقالهمحاسبات انرژی بری و بررسی فنی- اقتصادی راهکارهای صرفه جویی انرژیپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
38دریافت فایل PDF مقالهImproved Laplacian Eigenmapsیازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران1384
39دریافت فایل PDF مقالهA New Fuzzy Morphology Approach Based on the Generalized Dempster-Shafer Theory with Fuzzy-Valued Measureپنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند1382
40دریافت فایل PDF مقالهImprovement and Comparisons of Several Soft Computing Approaches for Vector Quantization Codebook Generationپنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند1382
41دریافت فایل PDF مقالهدرک یک عامل از خبرگی خود به عنوان ابزاری برای ارزیابی خبرگی دیگر عاملهادهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران1383
42دریافت فایل PDF مقالهیادگیری تقلیدی مبتنی بر مفاهیمدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران1383
43دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مدل نروفازی خطی-محلی برای سیستم قدرتبیست و سومین کنفرانس بین المللی برق1387
44دریافت فایل PDF مقالهاثرگرفتگی سوراخهای خنک سازی برتوزیع دما درپره نازل ردیف اول نیروگاه گازی آباداناولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی1390
45دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و شبیه سازی پدیده سرج در کمپرسور توربین گازیاولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی1390
46دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جریان دو فاز گاز مایع درون رشته ای حفاری عمودی از دیدگاه اویلر - اویلراولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی1390
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرترتیب های مختلف پاسهای جوشکاری برتنشهای پسماند درجوشکاری وصله های مربعی شکلاولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی1390
48دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جریان در اطراف چاه فورانی با حضور لوله هدایت کنندهاولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی1390
49دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و شبیه سازی جریان دوفازی در پره ی ثابت توربین بخاراولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی1390
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سرعت جوشکاری بر تنش های پسماند در جوشکاری وصله های مربعی شکلاولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی1390
51دریافت فایل PDF مقالهتحلیل جریان در اجکتور دستگاه سیمانکاریRCMاولین کنگره ملی صنعت حفاری1387
52دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی رفتارگذرای سیستم خنک کننده روغن نیروگاه آبادانبیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1391
53دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی مرحله به مرحله ی رخداد سرج درکمپرسورمحوری چندطبقهبیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1391
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرسایبان بردمای روغن ترانسفورماتورتوزیع بادرنظر گرفتن باربیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1391
55دریافت فایل PDF مقالهمقایسهی چیلر جذبی و تراکمی از نظر اقتصادی و انرژی معادلمصرفی در شرایط اقلیمی اهوازدومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی1389
56دریافت فایل PDF مقالهطبقه بندی الگوهای سیگنال ECG براساس خوشه بندی فازی با نظارتدوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران1384
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی فنی اقتصادی و زیست محیطی آبگرمکنهای خورشیدی دراستان خوزستاناولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی1389
58دریافت فایل PDF مقالهتأثیر نحوه اتصال بدنه و مخزن ترانسفورماتور توزیع بر میزان انتقال حرارت و خن ککاری آنبیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق1391
59دریافت فایل PDF مقالهتأثیر رنگ ترانسفورماتور توزیع بر میزان انتقال حرارت و خنککاری آنهفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق1391
60دریافت فایل PDF مقالهاثر پارامترهای آب تغذیه بر تخریب پره های توربین کم فشار در یک واحد نیروگاه بخارپنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران1390
61دریافت فایل PDF مقالهDetection of Natural Gas Pipeline Defects using Magnetic Flux Leakage Measurementsبیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران1392
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سرعت چرخش و ابعاد هندسی بر عملکرد پیشگرمکن دوار هواپنجمین کنفرانس نیروگاههای برق1391
63دریافت فایل PDF مقالهافزایش راندمان نیروگاههای توربین گازی توسط شبیه سازی رخداد سرج و تولید نرم افزار آنپنجمین کنفرانس نیروگاههای برق1391
64دریافت فایل PDF مقالهFast Saliency Map Extraction from Video A Hardware Approachهشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران1392
65دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی جریان سیال در جداکننده افقی دوفاز نفت و گازاولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی1393
66دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جریان سیال در جداکننده افقی دوفاز نفت و گازاولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی1393
67دریافت فایل PDF مقالهشبیه‌سازی انتقال حرارت گذرا نازل ردیف اول توربین گازی در حالت روشن شدن توربین گازکنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران1392
68دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بارگذاری حرارتی و دینامیکی بر اجزای اتصالات میله ای به همراه گیره و میله ای دکمه ای طرح درمان آوردنچر فک پایین به روش اجزای محدودکنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران1392
69دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی تشکیل فیلتر کیک در حفاری چاه های نفتیسومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی1393
70دریافت فایل PDF مقالهتأثیرآب و هوای محیط بر عملکرد کولرهای گازی دوتکه با کندانسور تبخیریدومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع1389
71دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و شبیه سازی سیکل تبرید تراکمی بخارسومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع1390
72دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی سه بعدی جریان دوفازی در ردیف آخر توربین بخاربیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک1393
73دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جریان دوغاب سیمان در عملیات حفاری چاه نفتبیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک1393
74دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی انتقال حرارت گذرا در پانل خنک کننده درپوش کوره قوس الکتریکبیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک1393
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مکان عمودی کولر بر آسایش حرارتی در ساختمان های گنبدی شکلبیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک1393
76دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی فرآیند استخراج نفت از چاه به روش فرازآوری با گاز در یکی از چاه های جنوب ایرانبیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک1393
77دریافت فایل PDF مقالهحل عددی معادلات مدل دوسیالی چهار معادله ای با استفاده از روش مرتبه بالای DG-ADERبیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک1393
78دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی پایا و گذرای فرایند استخراج نفت به روش فرازآوری با گازبیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک1393
79دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی سه بعدی تأثیر انسداد سوراخ های خنک سازی نازل ردیف اول توربین گازی GE-F9 برتوزیع دمابیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک1393
80دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و شبیه سازی جریان درون پمپ چند فاز دو پیچیپنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت1393
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی رو شهای مختلف فرازآوری مصنوعی روی یک چاه نفتی و انتخاب روش بهینهاولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 1392
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استفاده از کندانسور تبخیری بجای کندانسور هوایی در مصرف برق چیلراولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران1393
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استفاده از پد سلولزی در عملکرد کندانسور هوایی چیلراولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران1393
84دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بارگذاری حرارتی و دینامیکی بر اجزای اتصالات میله ایو میله ای دکمه ای طرح درمان آوردنچرفک پایین به روش اجزای محموددومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی1392
85دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی انتقال حرارت و بدست آوردن گرادیان دما در پانل خنک کننده کوره قوس الکتریکدومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی1392
86دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی فرایند گذرای تخلیه چاه به روش فراز آوری با گازدومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی1392
87دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی و بررسی تاثیر نشتی و کاهش دبی سیال خنک کننده بر دمای پانل درپوش کوره قوسدومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی1392
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار جریان دو فاز (گاز - قطره) در سه نوع رطوبت گیر پره ایدومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی1392
89دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر بارگذاری ضربه ای و حرارتی بر استخوان اطراف ایمپلنت برای درمان آوردنچرفک پایین به روش اجزای محدودبیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران1392
90دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرسایش و برخورد ذره در جریان چند فازیکنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی1394
91دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات چرخش لوله بر پارامترهای جریان آرام در لولهکنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی1394
92دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی بازیابی انرژی حرارتی در تاسیسات نفتی با استفاده از یک سیستم تولید همزمان (CHP)دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک1394
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات پارامترهای ذرات جامد برنرخ فرسایش برای جریان چندفازیدومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری1394
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرجنس دیواره لوله و شعاع انحنای زانو درنرخ فرسایش برای جریان چندفازیدومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری1394
95دریافت فایل PDF مقالهافزایش کارایی یک مبدل حرارتی خاص در سیستم روانکاری توربین نیروگاه رامینهفتمین کنفرانس مبدل های گرمایی1394
96دریافت فایل PDF مقالهافزایش کارایی سیستم روانکاری توربین نیروگاه رامینهفتمین کنفرانس مبدل های گرمایی1394
97دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جریان دو فازی گذرا در حفاری زیرتعادلی UBD در شرایط افقی و مایل با استفاده از مدل شار-رانشیکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک1394
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار، ارزیابی عملکرد، بهسازی و تشدید انتقال حرارت با استفاده از بهسازی در مبدل حرارتی پوسته - لوله ایکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک1394
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار، ارزیابی عملکرد و تعویض مبدل حرارتی پوست - لوله ای M-540 با نمونه های جدید برای دستیابی به ساختار بهینه ترکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک1394
100دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی حرارتی جریان چند فاز گذرا در چاه های تولیدیکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک1394
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات سرعت ریخته گری بر فرایند انجماد شمش در ریخته گری مداوم فولادکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک1394
102دریافت فایل PDF مقالهاثر تخلخل بستر بر عملکرد پیش گرم کن آهن قراضهکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
103دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی ترمودینامیکی توربین گازی مولد نیرو با تمرکز کار در جنوب ایرانسومین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت1395
104دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش جریمه و پاداش بانک مرکزی برای تراکنش های ناموفق صادرکنندگی کشورچهارمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت1393
105دریافت فایل PDF مقالهComparing brain-inspired artificial networks against human object recognitionهشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 27 بار

نمودار تولید سالانه مقالات بابک نجار اعرابی

تماس با بابک نجار اعرابی


به اشتراک گذاری صفحه بابک نجار اعرابی

پشتیبانی