مهرداد ناجی | سیویلیکا

مهرداد ناجی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی مهرداد ناجی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه آسیب شناسی ایران (هیات تحریریه)

مقالات مهرداد ناجی در کنفرانس های داخلی

ساخت نانو کامپوزیتAl-TiO 2تقویت شده با نانولوله کربنی چند دیواره و بررسی خواص مکانیکی آن
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

مقالات مهرداد ناجی در ژورنال های داخلی

Molecular-Friendly Histopathology
سال 1384
ارائه شده در فصلنامه آسیب شناسی ایران