پروین گنجه ای | سیویلیکا

پروین گنجه ای

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی پروین گنجه ای در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه آسیب شناسی ایران (هیات تحریریه)