ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مهرداد روغنی

Mehrdad Roghani

استاد ، دانشگاه شاهد، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176735)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی مهرداد روغنی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه شاهد
هیات تحریریهفصلنامه آسیب شناسی ایران

مقالات مهرداد روغنی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهL-carnosine improves short-term spatial recognition memory and passive avoidance learning and memory in streptozotocin-diabetic ratsپنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1396
2دریافت فایل PDF مقالهThe effect of Hypericumperfuratum on histopathology of kidney tissue in Streptozotocin-induced wistar male ratsپانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران1392
3دریافت فایل PDF مقالهBeneficial effect of Fumaria officinalis on recovery of glomeruli in renal tissue of diabetic ratsپانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران1392
4دریافت فایل PDF مقالهEffect of aqueous extract of Tribulus terrestris on catalase activity of liver tissue in rats hyperlipidemiaهفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1394
5دریافت فایل PDF مقالهThe Effects of combination therapy of Diazepam and Glibenclamide on Catalase in Heart Tissue among Streptozotocin-Induced Diabetic Ratsهفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1394
6دریافت فایل PDF مقالهComparison oral administration of Origanum vulgarea and Fumaria officinalis on serum HDL-cholesterol in Streptozotocin-Induced Diabetic Ratsهفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1394
7دریافت فایل PDF مقالهThe effect of combination therapy with Glibenclamide and Caffeine on Malondialdehyde level in the brain of Streptozotocin-induced diabetic ratsهفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1394
8دریافت فایل PDF مقالهTherapeutic effect of a combination of diazepam and glibenclamide on Catalase Activity of liver in Streptozotocin-Induced Diabetic Ratsهفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1394
9دریافت فایل PDF مقالهComparison of food intake of Fumaria officinalis and Salvia officinalis on HDL serum of streptozotocin-induced diabetic ratsهفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1394
10دریافت فایل PDF مقالهThe Effect of combination therapy of Caffeine and Glibenclamide on Oxidative Stress in the liver Tissue among Streptozotocin-Induced Diabetic Ratsهفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1394
11دریافت فایل PDF مقالهThe Effect of combination therapy of Caffeine and Glibenclamide on Oxidative Stress in the heart Tissue among Streptozotocin-Induced Diabetic Ratsهفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1394
12دریافت فایل PDF مقالهThe effect of combination therapy with Glibenclamide and Diazepam on Catalase activity in the kidney of Streptozotocin-induced diabetic ratsهفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1394
13دریافت فایل PDF مقالهOxidative stress and inflammatory factor changes of prefrontal cortex in depressed rats, treated by electroconvulsive therapyنوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1396
14دریافت فایل PDF مقالهNeural alternation in CA1 hippocampus area and behavioral functions followed by ECT and Ketamine therapy in depressed ratsنوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1396
15دریافت فایل PDF مقالهThe effect of chronic administration of Apigenin flavonoid on contractile and relaxation response of thoracic aorta among diabetic ratsنوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1396
16دریافت فایل PDF مقالهThe effect of hydroalcholic extract of Foeniculum vulgar on serum alkaline phosphatase in male rats on a high fat dietهجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1395
17دریافت فایل PDF مقالهThe Effect of Hydroalcoholic Extract of Fennel Seeds on the level of Lactate Dehydrogenase Enzyme Activity of Heart Tissue of Hypercholesterolemic ratsهجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1395
18دریافت فایل PDF مقالهEffect of Trachyspermum ammi hydroalcoholic extract on serum ALT enzyme activity in hypercholesterolemic ratsهجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1395
19دریافت فایل PDF مقالهThe Effect of Hydroalcoholic Extract of the Aerial Parts of Ruta graveolens on the Level of Alkaline Phosphatase in Serum of Rats on a High-cholesterol Dietهجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1395
20دریافت فایل PDF مقالهEffect of hydroalcoholic extract of Ruta graveolens on the serum alanine transaminase levels in hypercholesterolemic ratsهجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1395
21دریافت فایل PDF مقالهThe Effect of Hydroalcoholic Extract of Pimpinella anisum Seed on the Level of Alkaline phosphatase (ALP) in Serum of Hypercholesterolemic Ratsهجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1395
22دریافت فایل PDF مقالهThe effect of hydroalcoholic extract of Pampinella anisum seed on alanine transaminase of rats with high-fat dietهجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1395
23دریافت فایل PDF مقالهEffect of the hydro-alcoholic extract of Trachyspermum ammi on serum alkaline phosphatase activity in rats with high cholesterol dietهجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1395
24دریافت فایل PDF مقالهThe effect of hydroalcoholic extract of Foeniculum Vulgar seed on alanine transaminase (ALT) of hypercholesterolemic rats receiving high-fat dietهجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1395
25دریافت فایل PDF مقالهThe effect of berberine on expression Glial fibrillary acidic protein and Neural cell adhesion molecule in an experimental model of temporal lobe epilepsy in ratsهجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1395
26دریافت فایل PDF مقالهThe effect of Rosa damascena aqueous extract on hippocampal tissue changes in rats with temporal lobe epilepsyهجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1395
27دریافت فایل PDF مقالهاثر عصاره هیدروالکلی هسته هندوانه ابوجهل بر میزان پراکسیداسیون لیپید در موش های صحرایی با آسیب کبدی القا شده با لیپو پلی ساکاریدنوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور1397
28دریافت فایل PDF مقالهاثرات عصاره هیدروالکلی گیاه زرشک بر سطح مالونین دی آلدهید در آسیب کبدی القا شده با لیپو پلی ساکارید در موش های صحرایینوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور1397
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عصاره هیدروالکلی برگ به بر آسیب قلبی القا شده با دوکسوروبیسین در موش صحرایینوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور1397
30دریافت فایل PDF مقالهاثر عصاره هیدروالکلی گیاه شوید بر میزان فعالیت آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز موش های صحرایی با آسیب کبدی القاء شده توسط لیپوپلی ساکاریدنوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور1397
31دریافت فایل PDF مقالهاثر عصاره هیدروالکلی زرشک بر میزان آنزیم های آلانین آمینو ترانسفراز ( ALT ) و آسپارتات آمینو ترانسفراز ( AST ) در مدل تجربی آسیب کبدی القا شده با لیپو پلی ساکارید در موش صحرایینوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور1397
32دریافت فایل PDF مقالهاثر عصاره هیدروالکلی شوید بر میزان پراکسیداسیون لیپید در موش های صحرایی با آسیب کبدی القا شده با لیپو پلی ساکاریدنوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور1397
33دریافت فایل PDF مقالهرابطه ی سبک های دلبستگی و هوش هیجانی با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پایه نهم دوره اول متوسطه شهرستان بهبهانپنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور1397
34دریافت فایل PDF مقالهرابطه کمال گرایی و هوش هیجانی والدین با اضطراب امتحان در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان بهبهانپنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور1397
35دریافت فایل PDF مقالهComparison of effect of Anethum graveolens and Citrollus colocynthis hydroalcoholic extracts on lipid peroxidation in lipopolysaccharide-induced liver injury in the ratبیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1397
36دریافت فایل PDF مقالهComparison of protective effect of hydroalcoholic extract of Anethum graveolens and Berberis vulgaris on serum level of ALT and AST in lipopolysaccharide induced liver injury in ratsبیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1397
37دریافت فایل PDF مقالهComparison of protective effect of Berberis Vulgaris and Citrullus colocynthis hydroalcoholic extracts on serum level of ALP in rats with liver injury induced by Lipopolysaccharideبیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه1397
38دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر کاربامازپین و پرگابالین بر روی نورالژی تری ژمینال: کارآزمایی بالینی متقاطعبیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور1398
39دریافت فایل PDF مقالهThe Effect of Berberine on Synaptophysin and Microtubule Associated Protein 2 in An Experimental Model of Alzheimer’s Disease in Male Ratبیست و یکمین همایش سالانه و چهارمین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه و هشتمین همایش بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی1398
40دریافت فایل PDF مقالهThe Effect of Oral Administration of Hypericum Perforatum on Renal Function in Streptozotocin-Induced Diabetic Ratsبیست و یکمین همایش سالانه و چهارمین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه و هشتمین همایش بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی1398
41دریافت فایل PDF مقالهRole of Oxytocin in Moderating Autistic-Like Behaviors and Hippocampal Plasticity in Maternal Separated Ratsششمین کنگره بین المللی نقشه برداری مغز ایران1398
42دریافت فایل PDF مقالهEnvironmental Enrichment: A Double-Edged Sword Therapeutic Approach for Autistic-Like Behaviorsهشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی1398
43دریافت فایل PDF مقالهHepatocyte Growth Factorattenuatesthe severity of Status Epilepticus in Kainic Acid-induced Model of temporal Lobe Epilepsy by Targeting Apoptosis and Astrogliosisشانزدهمین کنگره بین المللی صرع1398

مقالات مهرداد روغنی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهMorphological Changes in Hippocampal Ca1 Area in Diabetic Rats: A Golgi-impregnation Studyفصلنامه آسیب شناسی ایران1385
2دریافت فایل PDF مقالهAntioxidant and Antiepileptic Activity of 1-[1-(3-Methoxyphenyl) (Tetralyl)] Piperidine as a New Derivative of Phencyclidine on Pentylentetrazole-Induced Kindling Miceفصلنامه آسیب شناسی ایران1393
3دریافت فایل PDF مقالهاثر حفاظتی فلفل قرمز بر پاسخگویی انقباضی آئورت سینه ای در موشهای صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسینمجله پزشکی بالینی ابن سینا1384
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تجویز خوراکی و درازمدت ریشه بوزیدان بر یادگیری و حافظه موش صحرایی دیابتی شده با استفاده از آزمون اجتنابی غیر فعالمجله پزشکی بالینی ابن سینا1385
5دریافت فایل PDF مقالهنقش نیتریک اکساید و ذخایر داخل سلولی کلسیم در اثر حفاظتی عصاره آبی گیاه درمنه بر پاسخ انقباضی حلقه های آئورتی به آگونیست آلفا 1 - آدرنوسپتور درموشهای صحرایی دیابتیمجله پزشکی بالینی ابن سینا1385
6دریافت فایل PDF مقالهEffects of Boswellia serrata resin extract on motor dysfunction and brain oxidative stress in an experimental model of Parkinson’s diseaseمجله گیاهان دارویی ابن سینا1398
7دریافت فایل PDF مقالهاثر تجویز عصاره آبی گیاه بادرنجبویه (Mellissa officinalis) بر شاخص های استرس اکسیداتیو در بافت مغز میانیدوماهنامه فیض1394
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 94 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مهرداد روغنی

تماس با مهرداد روغنی


به اشتراک گذاری صفحه مهرداد روغنی

پشتیبانی