ایرج نیکوکار | سیویلیکا

ایرج نیکوکار

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

معرفی

استان
گیلان
شهر
رشت

سمتهای علمی و اجرایی ایرج نیکوکار در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران (هیات تحریریه)

مقالات ایرج نیکوکار در کنفرانس های داخلی

اهمیت استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات بهره ور در کشورهای درحال توسعه عوامل موفقیت و محدودیت
سال 1389
ارائه شده در نخستین کنفرانس نگهداری و تعمیرات یکپارچه
Total Productive Maintenance on Manufacturing Performance Based on Artificial Neural Network
سال 1391
ارائه شده در نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
بررسی میزان بیماری سل ریوی در ساکنین مناطق روستایی شهرستان سیاهکل و ارتباط آن با نوع ساختار مسکن روستایی در سال 1389
سال 1391
ارائه شده در پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
Determination of genetic diversity of type IV pili among Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients of Guilan province
سال 1394
ارائه شده در نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی