ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای رضا رنجبر

Reza Ranjbar

استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176725)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی رضا رنجبر در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات رضا رنجبر در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهناهنجاری های سری صورتی در یک جنین گوسفندپانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1387
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه رادیولوژیک یک مورد جنین بز مبتلا به ناهنجاری مادرزادی صورت میمونی و جوش خوردگی مهره های سینه و کمرپانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1387
3دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و محاسبه تنشبرگشتی ناشی از تجمع نابجایی ها درپشتیکمانع صلب همدوسبا استفاده ازتئوری الاستیکدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران1385
4دریافت فایل PDF مقالهراهبردها و راهکارهای دولت الکترونیک در هزاره سومهمایش منطقه ای فن آوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها1389
5دریافت فایل PDF مقالهمدل یکپارچه مدیریت انرژیهشتمین همایش ملی انرژی1390
6دریافت فایل PDF مقالهفشردهسازی تصویر با استفاده از الگوریتم های فرکتالیهمایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات1390
7دریافت فایل PDF مقالهکاربرد الگوریتم ژنتیک درمدیریت فشرده سازی فرکتالی تصاویرهمایش علوم مدیریت نوین1391
8دریافت فایل PDF مقالهاصلاح طیفی نور سبز به منظور افزایش رشد میکروجلبک سبز- آبیچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
9دریافت فایل PDF مقالهفشرده سازی تصویر با استفاده از الگوریتمهای فرکتالیهمایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات1391
10دریافت فایل PDF مقالهتاملی برفلسفه احکام و مقاصد شرعنخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی1391
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر حملات کلریدی، سولفاتی، کربناسیون بر سازه های بتن مسلح در محیط های دریاییکنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)1393
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های بهسازی ساختمان های بتنیکنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)1393
13دریافت فایل PDF مقالهتوسعه برنامه جامع استراتژیک مبتنی بر ماتریس SWOT استراتژی های مدیریت کاری سان تزو،کارت امتیازی متوازن و QFDفازینخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه1393
14دریافت فایل PDF مقالهStudy on Various Pretreatment Techniques on Lipid Extraction from PTCC 6016 Microalgae Strain by Bligh and Dyer Methodهفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی1390
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی ریسک پروژه های عمرانی در محیط عدم اطمیناناولین همایش ملی توسعه پایدار شهری1394
16دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ریسکهای پروژه های عمرانی ساخت مسکن با روش DMATEL فازیکنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد1394
17دریافت فایل PDF مقالهمحیط های عمومی شهری سالمندان و معلولینHSEاولین همایش ملی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE سالمندان و معلولین1394
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی شیوع سروگروپ های O1 ، O16 و O83 باکتری اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک جداسازی شده ازمبتلایان به عفونت ادراری به روش Multiplex-PCRدومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی1394
19دریافت فایل PDF مقالهیک مدل برنامه ریزی آرمانی چند هدفه فازی برای همراستاسازی استراتژی های سازمان و استراتژی های سان تزودومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت1395
20دریافت فایل PDF مقالهSVNTESS OF MAGNETTEAND MAGNETTE-SLCAICOLLODALGOL) CORE-SHELL NANOSHELLSسومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار1390
21دریافت فایل PDF مقالهمورفولوژی و مورفو متری سوراخ های فک پایینی (mandibular) و چانه ای(mental) جهت دانستن مکان های بی حسی اعصاب ناحیه در گاومیش بومی خوزستانسومین همایش ملی گاومیش1395
22دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تطبیقی مبانی استکبار ستیزانه ی قیام خمینی (ره) با قیام حسینی (ع)چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی1397
23دریافت فایل PDF مقالهعروق و خونرسانى مغز در دام هاى اهلىدوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران1397
24دریافت فایل PDF مقالهASSESSMENT OF PORT STATE CONTROL PERFORMANCE IN VIEW OF NOVEL INDICATORS THE CASE STUDY OF BIK PORTدوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی1395
25دریافت فایل PDF مقالهاثر ملاتونین در کاهش ناهنجاری های جناغ شکاف کام ناشی از آرسنیت سدیم در جنین موش صحراییشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
26دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ماکروسکوپی میکروسکوپی غده فوق کلیه بزشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
27دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مقایسه ای دستگاه سیاهرگی آزیگوس در گاومیش آبی، گاو، گوسفندو بز استان خوزستانشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
28دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آناتومی ابعاد بیومتریک کلیه های گاومیش آبی خوزستان باستفاده از قالب هضمی پلاستیکیشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه ی پتانسیل تولید بیوگاز از پسماند گاوی در ایران و ژاپناولین همایش ملی فناوری های پیشرفته در مهندسی و محیط زیست1397
30دریافت فایل PDF مقالهجداسازی فلز سنگین استرانسیوم و میکروارگانیزم های لجن فعال از فاضلاب پس از مرحله دوم تصفیه توسط صدف های آب شیرینشانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1397
31دریافت فایل PDF مقالهمسئولیت مدنی شهرداری در قبال آلودگی های شهریچهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت1397
32دریافت فایل PDF مقالهمبانی فقهی و حقوقی تاثیر زیان دیده در کاهش خسارت با تکیه بر قانون مسئولیت مدنیدومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق1397
33دریافت فایل PDF مقالهتولید بیودیزل از پسماند چرب ماهی به روش ترانس استریفیکاسیون با کمک متانل فوق بحرانیدومین کنگره سالیانه شیمی،مهندسی شیمی و نانو فناوری ( با رویکرد ازپژوهش تا توسعه ملی)1398
34دریافت فایل PDF مقالهتولید هیدروژن از گلیسرول ناخالص با بهره گیری از فرآیند گازی سازی کاتالیستی و غیرکاتالیستی به کمک آب فوق بحرانیدومین کنگره سالیانه شیمی،مهندسی شیمی و نانو فناوری ( با رویکرد ازپژوهش تا توسعه ملی)1398
35دریافت فایل PDF مقالهتدوین استراتژی ائتلاف کنشگران با کاربست منشور عملکرد درسازمان تامین اجتماعیچهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی1398
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کورتیزول سرم در بزهای شهرستان اهواز در دو رده سنیاولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی1388
37دریافت فایل PDF مقالهGenetic Characterization of Antibiotic Resistant Salmonella Enterica Serovars Isolated from Iranian Patientsسیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی1398
38دریافت فایل PDF مقالهDetection of Carbapenemase Genes among Clinical Isolates of Acinetobacter baumanniiسیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی1398
39دریافت فایل PDF مقالهFrequency of Antibiotic Resistance and ESBLs among Clinically Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Patients in a Major Hospital in Tehran, Iranسیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی1398
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی مسئله حقوق بشر در سیره امام علی (علیه السلام)کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی(ع)1398
41دریافت فایل PDF مقالهStudy the effect of extracted bacteriocin of Lactobacillus fermentum with probiotic potential on biofilm formation of isolated Streptococcus mutans from dental cariesبیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران1398

مقالات رضا رنجبر در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهناهمگونی الگوی مقاومت آمینوگلیکوزیدی در میان ایزوله های بالینی سالمونلا در تهرانفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران1387
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آزمون حساسیت به نالیدیکسیک اسید جهت غربالگری سویه های بالینی سالمونلا با حساسیت کاهش یافته به سیپروفلوکساسینفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران1387
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر گاز ازن در کاهش آلودگی کلی باکتریایی لاشه مرغ کشتار شده در یکی از کشتارگاه های صنعتی تهرانفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران1389
4دریافت فایل PDF مقالهتهیه نانو الیاف پلیمری کیتووسان/PEOو افزودنی مو پیروسین با استفاده از روش الکتروریسی جهت استفاده در پوشش زخم های سطحیفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران1391
5دریافت فایل PDF مقالهمقاومت پادزیستی مرتبط با اینتگرون کلاس 1 در ایزولههای بالینی سالمونلا انتریکافصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران1392
6دریافت فایل PDF مقالهDetection of Extended Spectrum Beta Lactamase Producing Salmonella spp. and Multidrug Resistance Patternفصلنامه آسیب شناسی ایران1388
7دریافت فایل PDF مقالهمطالعه روند رشد تکامل ضخامت دیوارهای بطنی و بین بطنی قلب جنین در بزهافصلنامه تحقیقات دامپزشکی1386
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه رشد تکاملی بیضه بز قبل از تولدفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1388
9دریافت فایل PDF مقالهگزارش دو مورد بدخیمی پاپیلاری کیست تروگلوسالفصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی1394
10دریافت فایل PDF مقالهوحدت، اضطرار یا تکلیف و راهکارهای عملی آندوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی1397
11دریافت فایل PDF مقالهEnterobacterial Repetitive Intergenic Consensus Polymerase Chain Reaction (ERIC-PCR) Genotyping of Escherichia coli Strains Isolated from Different Animal Stool Specimensفصلنامه آسیب شناسی ایران1396
12دریافت فایل PDF مقالهInhibitory activities of platelet-rich and platelet-poor plasma on the growth- of pathogenic bacteriaفصلنامه آسیب شناسی ایران1396
13دریافت فایل PDF مقالهشناسایی پروتئین GPR15 به عنوان کورسپتور پیشنهادی جدید جهت اتصال پذیرنده IZUMO (پروتئین الحاق اسپرم به تخمک) به JUNO با یکپارچه سازی سیستم بیولوژی، مدل سازی و داکینگ مولکولیفصلنامه دامپزشکی1399
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 9 بار

نمودار تولید سالانه مقالات رضا رنجبر

تماس با رضا رنجبر


به اشتراک گذاری صفحه رضا رنجبر

پشتیبانی