خانم ماندانا صنیعی

Mandana Saniee

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176666)

24
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی