آقای سعید نظیفی

Saeed Nazifi

استاد، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176650)

11
39
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی