ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای ابوالفضل شاه آبادی

Aboulfazl Shahabadi

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176621)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی ابوالفضل شاه آبادی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ابوالفضل شاه آبادی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهنقش انباشت فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و خارجی (از طریق واردات کالا) بر صاردات غیر نفتی "مطالعه موردی ایران"اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی1387
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل تعیین کننده فرار مغزها و تاثیر آن بر توسعه فعالیت های اقتصادی در ایراناولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی1387
3دریافت فایل PDF مقالهنقش و جایگاه بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایراناولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی1387
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط میان نوآوری و رشد اقتصاد ایران و کشورهای گروه D8دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل تعیین کننده نوآوری (مطالعه موردی کشورهای D8)دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران1388
6دریافت فایل PDF مقالهنقش فعالیتهای تحقیق و توسعه ی داخلی و خارجی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی اقتصاد ایرانششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران1388
7دریافت فایل PDF مقالهبرآورد عادلانه بودن هزینه خدمات سلامتی و کارایی بیمه های درمانی در ایران در سال 1386 به روش پیشنهادی سازمان جهانی بهداشتدومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها1388
8دریافت فایل PDF مقالهمقایسه بین شاخصهای موثر بر نوآوری ایران با سایر کشورهای اوپکسومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش نوآوری تحقیقات و سرمایه انسانی در توسعه گسترش همکاریهای اقتصادی میان کشورهای گروه D8دومین همایش بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان1390
10دریافت فایل PDF مقالهاثرات رشد بهره وری تحقیقات کشاورزی برکاهش فقر در ایرانسومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی1388
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش فناوری در رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ایراناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل تعیین کننده رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ایراناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه تاثیر سیاستهای حمایتی برعملکرد بخش کشاورزی کشورهای منتخب با محوریت ایرانششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سیاست های پولی بربازار گوشت قرمز ایرانششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
15دریافت فایل PDF مقالهاثرات درآمد ، سهام، بدهی جاری،پول نقد بر نقدینگی واحد های گاو شیرینخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فناوری بر صادرات محصولات کشاورزی ایراننخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فناوری و سرمایه انسانی بر واردات بخش کشاورزی ایراننخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه اثرات آلودگی هوا بر شاخصهای سلامت کشورهای منتخب سند چشمانداز با توسعه یافتههمایش ملی جریان و آلودگی هوا1391
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مهاجرت نخبگان بر نوآوری در کشورهای منتخب اسلامیچهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری 1391
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فناوری بر افزایش عملکرد برنج در ایران در راستای تامین امنیت غذاییاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه تاثیر رشداقتصادی برآلودگیهای زیست محیطی درکشورهای OPEC و منتخب OECDهمایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن1391
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پدیده شهرنشینی برآلودگی های محیط زیست درکشورهای منطقه مناهمایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن1391
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرزیرساخت های اقتصادی برگردشگری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعهسومین همایش مجازی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان1391
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیرمتغیرهای قیمتی وغیرقیمتی براشتغال بخش کشاورزیمدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان1391
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرسیاست حمایت ازتولید کننده برعملکردبخش کشاورزی درراستای امنیت غذاییمدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان1391
26دریافت فایل PDF مقالهمقایسه شرایط اقتصادی ایران و چین از منظر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان به منظور مقابله با تحریم های اقتصادیکنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم1392
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سیاستهای پولی و مالی بر عملکرد منتخب بانکهای جمهوری اسلامی ایران بهمنظور نیل به اهداف حماسه اقتصادینخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی1392
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی تأثیرعوامل نهادی بر توزیع درآمد کشورهای عضو گروه D8 و G7چهارمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان1391
29دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر شاخص حکمرانی بر عملکرد زیست محیطی کشورهای توسعه یافته عضو G7 و کشورهای منتخب عضو OPEC در بازه زمانی (2012-2000)کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز1393
30دریافت فایل PDF مقالهتأثیر آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای D8 و G7دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1392
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر حقوق مالکیت فکری در کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه نفتیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1392
32دریافت فایل PDF مقالهعوامل تعیین کننده صادرات صنایع با فناوری برتر کشورهای منتخب در حال توسعه: با تاکید بر شاخص نوآوریدومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1392
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حکمرانی بر امنیت غذایی کشورهای توسعه یافته گروه هفت و منتخب در حال توسعه در بازه زمانی (2011-2002)اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی1393
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شاخص های اقتصادی دانش بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب آسیایی و اروپاییاولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی1393
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نهادهای اقتصادی در ارتباط بین و صنعت و دانشگاهاولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی1393
36دریافت فایل PDF مقالهچالش ها و فرصتها صادرات غیرنفتی از نقطه نظر مؤلفه های دانش با رویکرد مقابله با تحریم های اقتصادیدومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم1393
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر جریان ورودی سرمایه گذاری خالص و شاخص باز بودن تجاری بر شکاف فناوریکشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعهاولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ1393
38دریافت فایل PDF مقالهتأثیر شاخص ها ی اقتصاد دانش بر نرخ بیکاری ایران و کشورهای منتخب آسیایی و اروپاییهمایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران1392
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تحقیق و توسعه داخلی و آموزش و ترویج بخش کشاورزی بر صادرات بخش کشاورزی ایراناولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
40دریافت فایل PDF مقالهرابطه فراوانی منابع طبیعی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و عملکرد محیط زیست در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته موفق نفتیسومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز1395
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیر متقابل آزادی اقتصادی بر نحوه استفاده از فراوانی منابع طبیعی و سرمایهگذاری داخلی در کشورهای منتخبسومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی1395
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کیفیت قوانین و قدرت رقابتپذیری بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای برگزیده نفتیسومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی1395
43دریافت فایل PDF مقالهنقش تجهیز منابع مالی بازار سرمایه در راستای مقاوم سازی اقتصاد ایران از کانال تحقق رشد اقتصادی مستمر و باثباتدومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی1395
44دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شاخص نهادی ریسک بر گرایشها و ادراکات کارآفرینانهچهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان1395
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مولفه های دانش بر عملکرد زیست محیطی کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی با تاکید بر ایرانچهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز1396
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عامل کارایی بر رفاه اجتماعیپنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم1396
47دریافت فایل PDF مقالهمعرفی ابزارهای تامین مالی پروژه های صنعت نفت از طریق بازار سرمایهسومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی1396
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ایی ترکیب سرمایه و عملکرد اقتصادی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتیسومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی1396
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولیدسومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی1396
50دریافت فایل PDF مقالهارایه یک شاخص ترکیبی برای سنجش توسعه جایگاه اقتصاد کلان در راستای اقتصاد مقاومتیسومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی1396
51دریافت فایل PDF مقالهمعرفی ابزارهای تامین مالی پروژه های صنعت نفت از طریق بازار سرمایهپنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان1396
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ایی ترکیب سرمایه و عملکرد اقتصادی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتیپنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان1396
53دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولیدپنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان1396
54دریافت فایل PDF مقالهارایه یک شاخص ترکیبی برای سنجش توسعه جایگاه اقتصاد کلان در راستای اقتصاد مقاومتیپنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان1396
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثربرسرمایه گذاری مستقیم خارجی ( مقایسه ایران با 14 کشور منتخب)چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی1397
56دریافت فایل PDF مقالهنقش مولفه های دانش در پیچیدگی اقتصادی کشورهای منا و ایرانچهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران1397
57دریافت فایل PDF مقالهبانکداری اسلامی و رویکرد حاکمیت شرکتیهشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1398

مقالات ابوالفضل شاه آبادی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تحقیق و توسعه بر بهره وری بخش صنعت اقتصاد ایرانفصلنامه تخصصی رشد فناوری1389
2دریافت فایل PDF مقالهاثر حقوق مالکیت معنوی بر توزیع درآمد در کشورهای منطقه منافصلنامه تخصصی رشد فناوری1390
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت رقابت پذیری کشورهای عض اوپک؛ با تاکید بر مولفه های نوآوری محورفصلنامه تخصصی رشد فناوری1390
4دریافت فایل PDF مقالهرابطه جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای سند چشم اندازفصلنامه تخصصی رشد فناوری1391
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر حقوق مالکیت فکری بر صادراتفصلنامه تخصصی رشد فناوری1391
6دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سرریز فناوری ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر عملکرد بخش صنعتفصلنامه تخصصی رشد فناوری1391
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای تأثیر نوآوری بر نابرابری درآمد کشورهای اوپک و کشورهای منتخب توسعه یافتهفصلنامه تخصصی رشد فناوری1392
8دریافت فایل PDF مقالهنوآوری و صادرات مبتنی بر فناوری برتر ؛ مقایسه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منتخب سند چشم اندازفصلنامه تخصصی رشد فناوری1393
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه علی بهره وری کل عوامل و نرخ بیکاری دراقتصاد ایرانفصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی1391
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیرثبات سیاسی وآزادی اقتصادی بررشداقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعهفصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی1393
11دریافت فایل PDF مقالهوفورمنابع طبیعی و تولید ناخالص داخلی سرانه درکشورهای نفتی باتاکید برآزادی اقتصادیفصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی1394
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی چالش ها و فرصت های قدرت رقابت پذیری ایران در مقایسه با کشورهای منطقه در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست سالهفصلنامه سیاست نامه علم و فناوری1392
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر مهاجرت نخبگان بر قابلیت تولید نوآوری در کشورهای منتخب منطقه چشم اندازفصلنامه سیاست نامه علم و فناوری1392
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای ایران، ترکیه و مالزیفصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی1395
15دریافت فایل PDF مقالهنقش رشد بهره وری کل عوامل در رشدبخش غیرنفتی اقتصاد ایراندوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی1389
16دریافت فایل PDF مقالهنرخ بازدهی فعالیتهای تحقیق وتوسعه و سرمایهگذاری فیزیکی در اقتصاد ایراندوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی1391
17دریافت فایل PDF مقالهنقش کارایی سیستم قضایی در سهولت کسب و کاردوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی1393
18دریافت فایل PDF مقالهارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تاکید برانتظارات عقلاییدوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی1395
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مهاجرت نخبگان بر عرضه نوآوری رهیات پانل دیتادوفصلنامه علوم اجتماعی1393
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی بر جذب سرریز فناوری کشورهای منتخبفصلنامه مدیریت توسعه فناوری1394
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ترکیب سرمایه انسانی بر رشد و همگرایی فناوری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعهفصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد1393
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حقوق مالکیت فکری بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخبفصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد1394
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نهادها بر توسعه کشورهای اسلامی عضو گروه دی هشتفصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد1394
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامیدوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای1392
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حکمرانی خوب بر آزادی اقتصادیکشورهای منتخب منطقه منادوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای1394
26دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعهفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی1392
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر چرخه های انتخاباتی بر رشد هزینه های بهداشت عمومی کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته 1994-2010فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی1391
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر وفور منابع طبیعی برعملکرد حکمرانی کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته: رویکرد پانل GMMفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی1393
29دریافت فایل PDF مقالهآیا اثر افزایش حداقل دستمزدها بر تورم در اقتصاد ایران به وضعیت ادوار تجاری اقتصاد کلان مرتبط است فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی1395
30دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر با استفاده از روش سیستم معادلات همزمانفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی1396
31دریافت فایل PDF مقالهتاثیر متقابل توسعه مالی و آزادی اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب ناموفق در توسعه صنعت بیمهفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی1397
32دریافت فایل PDF مقالهمنابع رشدبخش خدمات اقتصادایراندوفصلنامه جستارهای اقتصادی1384
33دریافت فایل PDF مقالهمنابع رشدبخش صنایع ومعادن اقتصادایراندوفصلنامه جستارهای اقتصادی1384
34دریافت فایل PDF مقالهتعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی درایراندوفصلنامه جستارهای اقتصادی1385
35دریافت فایل PDF مقالهاثرسرمایه گذاری مستقیم خارجی،تجارت بین الملل وسرمایه انسانی بربهره وری کل عوامل اقتصادایراندوفصلنامه جستارهای اقتصادی1386
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سرریز فناوری از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالا برسهم تولید انرژی های تجدیدپذیر از کل انرژیفصلنامه مدیریت توسعه فناوری1396
37دریافت فایل PDF مقالهبرآورد کشش های تقاضای بیمه های اشخاص و اندازه گیری اثرات رفاهی افزایش حق بیمه ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریبا ایده آلفصلنامه پژوهشنامه بیمه1396
38دریافت فایل PDF مقالهاثرات مستقیم و غیر مستقیم نفت بر بهره وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران(با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان)فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی1396
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی بر سرانه هزینه های بهداشت عمومی کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته: رویکرد پانل GMMفصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی1396
40دریافت فایل PDF مقالهاثر سرریز دانش و کیفیت نهادی بر رشد نوآوری در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامیفصلنامه مدیریت توسعه فناوری1397
41دریافت فایل PDF مقالهحکمرانی و صادرات مبتنی بر فناوری برتر: مطالعه موردی کشورهای عضو G15دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی1396
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مولفه های اقتصاد دانش بر پیچیدگی اقتصادی ایرانمطالعات و سیاست های اقتصادی1397
43دریافت فایل PDF مقالهتاثیر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص نهادی حکمرانی بر سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک: رویکرد پانل GMMمطالعات و سیاست های اقتصادی1396
44دریافت فایل PDF مقالهوفور منابع طبیعی و صادرات غیر نفتی: رهیافت GMMمطالعات و سیاست های اقتصادی1396
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر توسعه بازار پول و سرمایه بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلیمطالعات و سیاست های اقتصادی1395
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر امنیت سرمایه گذاری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه ایرانمطالعات و سیاست های اقتصادی1395
47دریافت فایل PDF مقالهتعیین کننده های شدت تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی: رویکرد پانل دیتا -روش 2SLSمطالعات و سیاست های اقتصادی1395
48دریافت فایل PDF مقالهاثرات مستقیم و غیرمستقیم وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخبمطالعات و سیاست های اقتصادی1394
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر امنیت اقتصادی بر سپرده‎های قرض‎الحسنه بانک‎های دولتی و خصوصی ایراندوفصلنامه جستارهای اقتصادی1398
50دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ابعاد نوآوری ملی بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخبفصلنامه مدیریت توسعه فناوری1398
51دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عوامل فزاینده کارایی بر بهره وری کل عوامل تولید با تاکید بر مولفه های آمادگی فنی در کشورهای منتخبفصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی1398
52دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شاخص های فردی و نهادی کارآفرینی بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات جهانی تجهیزات پزشکیفصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی1398
53دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مولفه های دانش بر برند ملی در کشورهای منتخب جهانفصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی1399
54دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری کشورهای منتخب منطقه منافصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی1399
55دریافت فایل PDF مقالهراهبرد پیشرفت اقتصادی با الهام از نهج البلاغه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتیدوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی1397
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 29 بار

نمودار تولید سالانه مقالات ابوالفضل شاه آبادی

تماس با ابوالفضل شاه آبادی


به اشتراک گذاری صفحه ابوالفضل شاه آبادی

پشتیبانی