آقای محسن کلیچ

Mohsen Kelich

مدیرعامل شرکت پژوهشی طرود شمال

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176610)

10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی