آقای فرزاد اسدی

Farzad Asadi

استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176448)

29
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی