آقای سعید غفارپور جهرمی

Saeed Ghaffarpour jahromi

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176393)

123
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی