ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای سعید غفارپور جهرمی

Saeed Ghaffarpour jahromi

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176393)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی سعید غفارپور جهرمی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات سعید غفارپور جهرمی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهروشهای مختلف کاهش نیروی‌ اصطکاک منفی جداره شمعهاسومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران1381
2دریافت فایل PDF مقالهتوزیع تنش در خاکها به روش عددی نقاط محدودسومین کنگره ملی مهندسی عمران1386
3دریافت فایل PDF مقالهSimple Methodology to Create Master Curves for Stiffness of Asphalt Mixturesهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
4دریافت فایل PDF مقالهنقش و عملکرد فیلر بر نسبتهای حجمی و غشای قیری در مخلوط‌های آسفالتیهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر فیلرهای متداول و نوین بر مشخصات جمعی مخلوطهای آسفالتیچهارمین همایش قیر و آسفالت ایران1387
6دریافت فایل PDF مقالهcarbon fiber to improve durability of asphalt mixturesچهارمین همایش قیر و آسفالت ایران1387
7دریافت فایل PDF مقالهEffect of Various Nanoclay on the Reological Behavior of Bitumenنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت روانگرایی و پارامتر های دینامیکی دو نوع مصالح خاکی استفاده شده در سدهای خاکی بر اساس نتایج آزمایشهای ستون تشدید و سه محوری سیکلیاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی رفتار شمع تحت بارگذاری دنیامیکی زلزلهاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک1392
10دریافت فایل PDF مقالهکاربرد ژئوفوم بعنوان مصالح نوین در دیوارهای حائل طره ایپنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه 1393
11دریافت فایل PDF مقالهتکنولوژی های نوین ساختکنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران1393
12دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی ظرفیت باربری گروه شمع قائم با استفاده از الگوریتم ژنتیککنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران1393
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی مکانیزم شکست در زمین های بهسازی شده با گروه ستون های سنگیاولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی رفتار شمع در خاک رس تحت بار زلزلهدومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
15دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی نشست تفاضلی کلاهک گروه شمع قائم با استفاده از الگوریتم ژنتیکدومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ ساختگاه به مولفه های چند بعدی شتاب زلزلهدومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ ساختگاه به مولفه های چند بعدی شتاب زلسلهدومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فشار همه جانبه بر مدول برشی دینامیکی خاکدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اندرکنش خاک_سازه بر قابهای خمشی بتنی تحت بار گذاری زلزلهدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری1393
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی چرخش دورانی دیوار حایل ثقلی به روش شبه دینامیکی کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری 1394
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل مؤثر بر نشست پی های سطحی تحت بار دینامیکی به روش اتلاف انرژیدومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه1394
22دریافت فایل PDF مقالهانواع ژئوسنتیک ها و کاربرد آنها با تاکید بر عملکرد ژئوسل در مهندسی عمرانکنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر1394
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فرآیند تثبیت خاک رس و خاکهای مسئله دار با مصالح سنتیدومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1394
24دریافت فایل PDF مقالهاثرات توپوگرافی محلی برپاسخ لرزهای ساختگاهدومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1394
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرآیند تثبیت خاک رس و خاکهای مسئله دار به روش نویندومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری1394
26دریافت فایل PDF مقالهمبانی تحلیل و طراحی دیوار حائل با استفاده از ژئوتکستایلدومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری1394
27دریافت فایل PDF مقالهتعیین ظرفیت باربری جانبی شمع ها و گروه شمع ها در خاک های مسئله دارکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
28دریافت فایل PDF مقالهروشهای نوین در تجزیه و تحلیل روانگرایی لرزهای خاکدومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله1394
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زاویه شمع مایل بر مشخصات دینامیکی و پاسخ لرزهایسازههای دارای شمعدومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله1394
30دریافت فایل PDF مقالهAnalysis of Different Nano Imaging and Logical Relations between themاولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت1395
31دریافت فایل PDF مقالهحل مسائل درمهندسی ژئوتکنیکی به روش بهینه سازی کلونی مورچگانسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1394
32دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از منطق فازی در ارزیابی انتشار موج در محیط متخلخل اشباع به روش عددیدومین همایش ملی مهندسی سازه ایران1394
33دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از آنالیز موجک در ارزیابی موج های سطحی حاصل از یک آزمایش درجاکنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
34دریافت فایل PDF مقالهظرفیت باربری لرزه ای شالوده های سطحی مستقر بر سنگاولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی1395
35دریافت فایل PDF مقالهتخمین جابه جایی ماندگار دیوار حایل تحت بار لرزه ایدومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر1395
36دریافت فایل PDF مقالهتحکیم تک بعدی خاک های ریزدانه تحت بار دینامیکی با پریود بلندکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
37دریافت فایل PDF مقالهتحلیل قابلیت اطمینان دیوارهای حایل وزنی با استفاده از روش مونت کارلوکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
38دریافت فایل PDF مقالهتحلیل لرزه ای شیروانی های خاکیچهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
39دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از الگوریتم ژنتیک در تخمین ظرفیت باربری دینامیکی شمع فولادی و بتنی پیش ساختهکنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی1395
40دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از تکنیک پردازش تصویر در بررسی پذیذه فرسایش خاک های رسیسومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست1396
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد لرزه ای دیوار حایل وزنی تحت بار هارمونیکپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
42دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از نانو مواد در کاهش انرژی تراکم خاکاولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری1396
43دریافت فایل PDF مقالهکاهش پتانسیل تورم خاک های مسیله دار رسی با استفاده از نانو مواداولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری1396
44دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایداری و جابجایی لرزه ای شیروانی های خاکیکنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 211397
45دریافت فایل PDF مقالهالگوی تهیه و شیوه بهبود عملکرد عمل آوری بتن به روش اشباع کردن با معرفی روش و تجهیزات فنیچهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه1396
46دریافت فایل PDF مقالهپایش لغزش زمین به وسیله مشاهدات تداخل سنجی SARاولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی1397
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فشار آب حفرهای خاکریز بر جابه جایی لرزهای دیوار حائلپنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1397
48دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر افزودنی پلی استایرن بر میرایی و مشخصات دینامیکی خاکپنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1397
49دریافت فایل PDF مقالهمروری بر روش های پیش بینی پارامترهای زلزله و مخاطرات منابع طبیعیاولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1398
50دریافت فایل PDF مقالهبرآورد جابجایی عمودی زمین ناشی از روانگرایی و کاهش آن با کاربرد شن و ژئوسنتتیکدومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1398
51دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایداری لرزهای شیروانی با اندازه گیری تغییرشکل ماندگاراولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری1398

مقالات سعید غفارپور جهرمی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1 بار

نمودار تولید سالانه مقالات سعید غفارپور جهرمی

تماس با سعید غفارپور جهرمی


به اشتراک گذاری صفحه سعید غفارپور جهرمی

پشتیبانی