ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای علی شهیدی

Ali Shahidi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176341)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی علی شهیدی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی علی شهیدی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات علی شهیدی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان پرورش ماهی (در قفس) در کانالهای شبکه آبیاری دز و اثرات زیست محیطی آناولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
2دریافت فایل PDF مقالهتجربه استفاده از روش آبیاری قطره ای (TAPE) در اراضی کشاورزی پشینه زار اندیمشکاولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
3دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی تخصیص آب به حوضه های مبدا و مقصد با استفاده از برنامه ریزی چند معیاره و در شرایط عدم قطعیتاولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
4دریافت فایل PDF مقالهواسنجی روابط تجربی برای برآورد سیلاب حداکثر در زیر حوضه های آبریزمارون وزهره(دراستان خوزستان)اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
5دریافت فایل PDF مقالهمعرفی حوضه زهره و مشکلات اجرایی طر حهای آبیاری و زهکشینخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی1384
6دریافت فایل PDF مقالهاثرات شوری و رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد پروتئین دانه در ارقام گندماولین همایش سازگاری با کم آبی1386
7دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مصرف آب در شرایط توأم شوری و کم آبی در استان خراسان جنوبیاولین همایش سازگاری با کم آبی1386
8دریافت فایل PDF مقالهکمآبیاری با آب شور به منظور ارتقاء بهرهوری مصرف آب در منطقه بیرجنددومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
9دریافت فایل PDF مقالهاثر بر هم کنش شوری و کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گندمدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
10دریافت فایل PDF مقالهتعیین عمق بهینه آبیاری در شرایط مدیریتی مختلف آبیاری مزرعهدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فنی و زیست محیطی اثرات تغذیه مصنوعی سفره های زیرزمینی سیوجاندومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی طرح انتقال آب به حوضه زاینده رود از طریق تونل بهشت آباددومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
13دریافت فایل PDF مقالهمدیریت منابع آب در بخش توزیع (در شرایط توأم شوری و کم آبی)هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
14دریافت فایل PDF مقالهاستفاده بهینه از منابع آب با پرورش آبزیان در شرایط بحران آباولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فنی و زیست محیطی اثرات پخش مصنوعی سیلاب منطقه سیوجان بیرجنداولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
16دریافت فایل PDF مقالهبحران آب و چالش‌های موجود در بهره‌برداری از سامانه‌های آبیاری تحت فشاراولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
17دریافت فایل PDF مقالهافزایش راندمان کاربرد آب در شرایط وجود محدودیت‌های کمی و کیفی آب در مناطق خشکاولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
18دریافت فایل PDF مقالهبهره‌برداری از منابع آب‌های شور در شرایط محدودیت کمّی آباولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
19دریافت فایل PDF مقالهاستفاده بهینه آب کشاورزی با روش آبیاری قطره‌ای TAPEدومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل SWAP در برآورد عملکرد گندم تحت کیفیت ها و کمیت های مختلف آب آبیاریهمایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب1388
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکانات افزایش راندمان کاربرد آبیاری شیاری در راستای مقابله با بحران آباولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب1380
22دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تصاویر ماهواره ی در برآورد پتانسیل سیلخیزی (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی - حوزه شهری بیرجند)هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
23دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضریب همبستگی بین فاکتورهای منابع مختلف آب (مطالعه موردی: بیرجند)چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
24دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی مطالعه موردی سربیشه استان خراسان جنوبیاولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی1389
25دریافت فایل PDF مقالهکاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عملکرد محصولات زراعی تحت تنشهای ابی و شوری در منطقه بیرجندسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
26دریافت فایل PDF مقالهکاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد افت لوله های ابرسانیسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
27دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی اقلیمی استان خراسان جنوبی برمبنای ضریب دو مارتن و به روش عکس فاصله در دوره 2009-1988چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
28دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عدم قطعیت در براورد بارش تحت تاثیر تغییر اقلیم مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک بیرجندچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
29دریافت فایل PDF مقالهتخمین ضرایب هیدرودینامیک آبخوان در اکیفرهای آزاد مطالعهموردی دشت سربیشه استان خراسان جنوبیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
30دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی ضرایب مربوط به پارامترهای کیفی آبخوان بمنظور پیش بینی ضریب انتقال سفره آب زیرزمینیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
31دریافت فایل PDF مقالهپهنهبندی پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی مطالعه موردی در میان اسدآباد استان خراسان جنوبیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
32دریافت فایل PDF مقالهپایش پارامترهای هواشناسی به منظور ارائه راهکارهای منطقی در مقابله با پدیده خشکسالیدهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
33دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی دشت بیرجند9دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
34دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی معادله تجربی قابلیت انتقال آبخوان با استفاده از پارامترهای آلودگی آبهای زیرزمینیهمایش ملی جریان و آلودگی آب1391
35دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی تصفیه خانه آب شرب به وسیله ی مدلسازی آلودگی آبهای زیرزمینیهمایش ملی جریان و آلودگی آب1391
36دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناطق مستعد جمع اوری آب باران باتکیه بر ظرفیت تولید رواناب در حوضه و به کمک سیستم پشتیبانی تصمیم DSS مبتنی بر GIS (مطالعه موردی:دشت بیرجند)یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
37دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دو استراتژی متفاوت در مکان یابی مناطق مستعد جمع اوری باران به کمک سیستم پشتیبانی تصمیم DSS مبتنی بر GIS (مطالعه موردی:دشت بیرجند)یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
38دریافت فایل PDF مقالهنقش کم آبیاری در کشاورزی پایدار مناطق خشک و نیمه خشک ایراناولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییر اقلیم در دوره های آتی به کمک مدل SDSM ( مطالعه موردی حوضه بهشت آباد کارون شمالی)اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد ارقام مختلف گندم و تاریخ های مختلف کاشت با استفاده از مدل DSSAT در شهرستان بیرجنداولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
41دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه و پهنهبندی تبخیرو تعرق در استان خراسان جنوبی با استفاده از روش IDWاولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفی آب رودخانه علی آباد هوراند و پیش بینی اثرات توسعه انسانی برآن مطالعه موردی سدعلی آبادهوراندهمایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن1391
43دریافت فایل PDF مقالهمقایسهی روشهای سنتی و نوین استحصال آب باران در منطقهی شوراب بیرجندکنفرانس ملی مدیریت سیلاب1392
44دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد طرح تجمیع و تصفیه فاضلاب شهری بیرجندهمایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب1391
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد زئولیت کلسیک و پتاسیک بر سبز شدن شاهیدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
46دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد زئولیت کلسیک و پتاسیک و آب مغناطیسی بر کارایی مصرف آب در دوگیاه شاهی و تربچهدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی رگبارهای منطقه ای در راستای کاهش مخاطرات زمین شناسی مهندسی در استان خراسان جنوبیهفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1390
48دریافت فایل PDF مقالهحذف کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از لوفا استوانه ایاولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک1392
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر پارامترهای هواشناسی و توپوگرافی بر شبیهسازی سطح ایستابی با استفاده از مدل LS-SVM مطالعه موردی: دشت ایذه)هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1392
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زئولیت طبیعی بر شاخص های رشد گیاه دارویی بادرنجبویه Melissa officinalis L.اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار سنتی مدیریت توزیع آب و راهکارهای بهبود آن (مطالعه موردی: اراضی پایاب سد دوستی سرخس)چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
52دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکانهای مناسب کیفی اجرای آبیاری تحت فشار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: دشت زاوه)چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
53دریافت فایل PDF مقالهمهندسی ارزش طرح تغذیه مصنوعی در استان خراسان جنوبیچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
54دریافت فایل PDF مقالهنقد بند انحرافی شوراب- سیوجان به عنوان یک سطح آبگیر مصنوعیو مقایسه با بند سارهای سنتی موجود در منطقهششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک1392
55دریافت فایل PDF مقالهنحوه مدیریت منابع آب (گذشته و حال) در شهرستان دامغان و نواحی آنششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک1392
56دریافت فایل PDF مقالهمدیریت پسماند شهری، فرصتها و تهدیدها (منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس)اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
57دریافت فایل PDF مقالهمکانیزم توسعه پاک و چالش های پیش روی توسعه پایداراولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد جاذب زیستی در حذف فلز سنگین کادمیوم از فاضلاب صنعتیاولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی حذف کروم از پساب با استفاده جاذب های زیستیاولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
60دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی الگوی کشت با رویکرد آب مجازی در راستای پایداری منابع آبپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
61دریافت فایل PDF مقالهنحوه مدیریت منابع آب(گذشته و حال)درشهرستان دامغان و نواحی آنپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
62دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیرات تغییر اقلیم بر بارندگی در اقلیم های مختلفهمایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار1393
63دریافت فایل PDF مقالهپایش عناصر دمایی تحت تاثیر تغییر اقلیم به وسیله خروجی های ریزمقیاس نمایی مدل LARS-WGهمایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار1393
64دریافت فایل PDF مقالهمدیریت پسماندشهری فرصت هاوتهدیدهامنطقه آزاد تجاری و صنعتی ارسکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
65دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری جویچه ای یک در میان بر خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت شیرینهمایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
66دریافت فایل PDF مقالهEffect of Various Irrigation Treatments on Qualitative and Quantitative Characteristics of Sweet Cornهمایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات پساب تصفیه شده و لجن فاضلاب بر خصوصیات خاکدومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی پراکندگی مکانی و زمانی خشکسالی تحت تأثیر تغییر اقلیم در استان خراسان جنوبیدومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
69دریافت فایل PDF مقالهنقش مدیریت، برنامه ریزی و فرهنگ سازی عمومی در بهره وری بهینه آبدومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییر اقلیم با شاخص های اقلیمی حدی (مطالعه موردی: ایستگاه شهرکرد)دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازگاری روش های آبیاری تحت فشار در شرایط تغییر اقلیم در استان خراسان جنوبیدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت آب رودخانه خرم آباددومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1393
73دریافت فایل PDF مقالهتحلیل کیفیت آب و بررسی ارتباط آن با دبی رودخانه قزل اوزندومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1393
74دریافت فایل PDF مقالهمدیریت آب کشاورزی در مناطق خشک با رویکرد آب مجازی از طریق تکنیک بهینهسازی ژنتیک (GA)دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری1393
75دریافت فایل PDF مقالهمهندسی ارزش در مطالعات پروژه ی دشت گمبیری ( حوضه رود کابل- افغانستان)سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
76دریافت فایل PDF مقالهمدیریت آبیاری به روش های زمین آمار برای بهینه سازی پهنه بندی ET0؛ مطالعه موردی خراسان جنوبیسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
77دریافت فایل PDF مقالهتأثیرات کم آبیاری بر ارتقاء بهره وری آباولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
78دریافت فایل PDF مقالهمدیریت آب و الگوی کشت با رویکرد آب مجازی در شبکه های آبیاریاولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
79دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش فاکتوریل کامل و تاگوچی در پیش بینی تبخیر از خاک تحت تیمارزئولیتهمایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه1393
80دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مدیریت آبیاری و کم آبیاری در روش آبیاری جویچه ای یک درمیان متناوب بر روی ذرت شیرینهمایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی1393
81دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی پوشش کانالهای آبیاری با مواد ژئوسنتتیکهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
82دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش های مختلف آبیاری و کم آبیاری بر بهینه سازی و بهره وری مصرف آبهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی بین صفات عملکردی و اجزای عملکرد در تأثیر کم آبیاری در دو رقم ذرت به روش آبیاری شیاری و نوار تیپ (T-tip)سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1394
84دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل سیلخیزی حوضه آبریز بیرجند با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازیچهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1394
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی مخروط کاج و کربن فعال آن در حذف فلزات سنگین و رنگ از آب و پسابچهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1394
86دریافت فایل PDF مقالهانتخاب پارامترهای ورودی به مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشیبان جهت تخمین سطر ایستابیدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
87دریافت فایل PDF مقالهبرآورد شوری آب زیرزمینی با استفاده از مدل داده های ترکیبیدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
88دریافت فایل PDF مقالهDetermine the optimal production functions of wheat in arid areas (Case Study: Southern Khorasan in Iran)کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی1394
89دریافت فایل PDF مقالهکشاورزی ارگانیک راهکاری در جهت توسعه کشاورزی پایدارکنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی1394
90دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل آثار آبیاری با پساب تصفیهخانه آب شرب بیرجنددومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
91دریافت فایل PDF مقالهاثرات خودپالایی رودخانه ها بر توسعه کشاورزی پایدارسومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)1395
92دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد کلر زنی در فرآیند ضدعفونی آبکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور1394
93دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی تصفیه پساب با استفاده از اشعه UV برای جلوگیری از آلودگی خاکدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد جاذب ها در حذف عناصر سنگین از محیط های آبی به روش پیوستهپنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
95دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزیدومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1395
96دریافت فایل PDF مقالهOptimization of surface irrigation systems, using Soil Infiltration equationsهفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت1395
97دریافت فایل PDF مقالهتأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بر عملکرد محصولات کشاورزیسومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت پنبهدومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشکلات سیستم های آبیاری تحت فشار در ایراندومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کمپوست بر رشد گیاهدومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
101دریافت فایل PDF مقالهآب مغناطیسی و کاربردهای آن در توسعه کشاورزیدومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
102دریافت فایل PDF مقالهThe flourishing of agricultural economy in arid areas through optimal management of irrigation waterسومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی1395
103دریافت فایل PDF مقالهبرآورد میزان رواناب و تعیین مناطق مولد سیل حوزه آبخیز پلباغ شهر بیرجند با استفاده از GIS و RSدومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفی آبهای زیرزمینی با استفاده از تکنیک GIS مطالعه موردی: دشت بیرجنددومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
105دریافت فایل PDF مقالهبررسی راهکارهای عملی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش آب مطالعه موردی: استان خراسان جنوبیدومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی1395
106دریافت فایل PDF مقالهبررسی استفاده از پساب تصفیه شدهی فاضلاب شهری برای کشاورزی (مطالعه موردی تصفیه خانه تربت حیدریه)سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 14041395
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه بیرجند به منظور استفاده مجدد در کشاورزیکنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران1395
108دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری منابع تامین آب شرب روستاهای شهرستان نهبندانکنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران1395
109دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای اسمزمعکوس و الکترودیالیز در تصفیه آبکنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران1395
110دریافت فایل PDF مقالهارزیابی استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه بیرجند در راستای تحقق اهداف دانشگاه سبزاولین همایش ملی دانشگاه سبز1395
111دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت بهینه مصرف آب با رویکرد دانشگاه سبزاولین همایش ملی دانشگاه سبز1395
112دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشکل رسوب در سد کرخه و ارایه راهکارهای آندومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
113دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد کشت آکواپونیک در کشاورزی پایدارچهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1396
114دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی انتقال آب بین حوضه ای از خلیج فارس به استان کرمانچهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1396
115دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد مدل رگرسیون فازی امکانی در برآورد تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان نیشابور)شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
116دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور با استفاده از مدل رگرسیون کمترین مربعات فازیشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
117دریافت فایل PDF مقالهکشت خیار گلخانه ای راهکاری مناسب در راستای افزایش کارایی مصرف آب کشاورزی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)1396
118دریافت فایل PDF مقالهمروری بر خصوصیات زراعی و ارزش تغذیه ای گیاه کینوا (Chenepodium quinoa Willd)اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
119دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد زعفران با استفاده از شاخص خشکسالی استاندارد شده در استان های خراسان جنوبی و خراسان رضویاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
120دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شیوه آبیاری بر منابع آب و کشاورزی پایداراولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
121دریافت فایل PDF مقالهاشتغال زایی در بخش آب کشور در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
122دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شوری آب و خاک بر کشاورزیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
123دریافت فایل PDF مقالهچکیده مقاله (بررسی کاشت گیاه اسفرزه در استان خراسان جنوبی)اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
124دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بر خصوصیات عملکردی گیاه کینوااولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
125دریافت فایل PDF مقالهاثرات خشکی موضعی ریشه (PRD) روی رشد برخی گیاهاناولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
126دریافت فایل PDF مقالهکاربرد GIS و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش آب (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
127دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدلهای رگرسیون کلاسیک و رگرسیون فازی در برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابوراولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
128دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل Aqua Crop در مدیریت کم آبیاری و شوری گندم در منطقه بیرجندچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
129دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توابع کاهش جذب آب گندم در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در منطقه بیرجندچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
130دریافت فایل PDF مقالهمدیریت زراعی در شرایط تغییر اقلیم با استفاده از مدل DSSAT(مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1396
131دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از آبهای نامتعارف در شرایط مدیریت بحران (مطالعه موردی: شهر بیرجند)اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی1397
132دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی استان خراسان جنوبیدومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی1397
133دریافت فایل PDF مقالهبررسی توان خودپالایی رودخانه لاوین چای در محل ایستگاه دربکه استان آذربایجان غربیهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
134دریافت فایل PDF مقالهنقش کارست در سدهای ایراناولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی1396
135دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر الگوی مصرف آب شرب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهر بیرجند)دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران1397
136دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شدت جریان الکتریکی بر راندمان حذف فلز سنگین کروم از خاک به روش الکتروسینتیکششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک1397
137دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روشهای نوین در حذف آلاینده ها از خاکششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک1397
138دریافت فایل PDF مقالهپالایش زیستی آب های زیرزمینیاولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی1397
139دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب (مطالعه موردی: حوضه بهشت آباد، کارون شمالی)سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
140دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های ارزیابی پتانسیل سیل خیزی حوضه های شهریسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
141دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی روش های تجربی تعیین تبخیر در بیرجند و ارائه بهترین مدل تک پارامترهسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
142دریافت فایل PDF مقالهطبقه بندی کیفی آب زیرزمینی دشت سربیشهسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
143دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات پارامترهای اقلیمی (دما و بارندگی) برای دوره آینده نزدیک مطالعه موردی: استان خراسان جنوبیسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
144دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه حجم آبخون دشت گناباد در سیستم اطلاعات جغرافیایی GISسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
145دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زاویه آبگیری بر الگوی جریان و رسوب در دهانه آبگیرهاسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
146دریافت فایل PDF مقالهزهکشی جاده های جنگلی شیوه ای کارا در جهت کاهش فرسایش تا رویکرد حفظ محیط زیستسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
147دریافت فایل PDF مقالهحذف فلزات سنگین توسط فرآیند گیاه پالاییسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
148دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد جاذب زیستی در حذف فلز سنگین کروم شش ظرفیتی از فاضلاب صنعتیسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
149دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد روش های جذب رنگ از پسابسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
150دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد جاذب زیستی در حذف سنگین (کروم و کادمیم) از فاضلاب صنعتیسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
151دریافت فایل PDF مقالهارقام و سیستم شمارش زبان های کهن ایرانینخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه1398
152دریافت فایل PDF مقالهحکمرانی خوب در راستای مدیریت بهینه آبدومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی1396
153دریافت فایل PDF مقالهرگرسیون فازی رویکردی نوین در پیشبینی تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان نیشابور)دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی1396
154دریافت فایل PDF مقالهبرآورد دمای کمینه و دمای بیشینه شهرستان قائنات با استفاده از مدلهای گزارش پنجم و سناریوهای انتشار4.5 و 8.5پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1398
155دریافت فایل PDF مقالهبرآورد بارش شهرستان قائنات با استفاده از مدلهای گزارش پنجم و سناریوهای انتشار 4.5 و 8.5پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1398
156دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تغییرات کیفی آب زیرزمینی جهت به کارگیری در کشاورزی مطالعه موردی: حوضه آبریز مهارلو بختگانپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1398
157دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش رطوبتی بر عملکرد نهایی سه رقم مختلف گندم در منطقه بیرجندپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1398
158دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ارقام و سیستم شمارش قوم های کهن ایرانی با دیگر اقوامچهارمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران1398
159دریافت فایل PDF مقالهبررسی چالش ها و ارائه راهکارهای عملی سازگاری با کم آبی در صنعت آب استان خراسان جنوبیاولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک1398
160دریافت فایل PDF مقالهتخمین رطوبت خاک توسط مدل Aqua Crop در منطقه بیرجندنهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1398
161دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سه روش الگوریتم انتخابات، ژنتیک و روش شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی آب زیرزمینیاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
162دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت آبیاری بر عملکرد گندم در منطقه بیرجنداولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
163دریافت فایل PDF مقالهبرآورد مقادیر بارش و دما با استفاده از داده های گزارش پنجم (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند)اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
164دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی حوضه آبریز ابرقو سیرجان با استفاده از مدل ترکیبی ANFIS-ICAاولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1398
165دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش آبی بر صفات شاخص برداشت، بهره وری آب و بیوماس سه رقم گندم نان در منطقه بیرجنددهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399
166دریافت فایل PDF مقالهواکاوی اقدامات و مداخلات مکتب اصفهان در راستای توسعه پایدارکنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران1399

مقالات علی شهیدی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد جاذب طبیعی لوفا درحذف کادمیم دو ظرفیتی از محیط آبیمجله آب و فاضلاب1394
2دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل داده های ترکیبی در براورد غلظت کلر آبخوان دزفولمجله آب و فاضلاب1394
3دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی مناطق مستعد برداشت آب شرب با تلفیق رو شهای تصمیم گیری چند معیاره و فازی (مطالعه موردی: آبخوان طبس)فصلنامه سلامت و محیط زیست1395
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تغییر اقلیم بر طول مراحل رشد و نیاز آبی گندم (Triticum aestivum L.) و جو (Hordeum vulgare L.) (مطالعه موردی: دشت بیرجند)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1394
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل فایو برای پیش بینی عملکرد محصول، بیلان آب و املاح تحت تنش های محیطی(مطالعه موردی گندم زمستانه)فصلنامه آب و خاک1393
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوریتم ژنتیک و کاربردهای آن در مهندسی و مدیریت منابع آبدوفصلنامه مهندسی آب1395
7دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکان های مناسب کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازیفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1394
8دریافت فایل PDF مقالهکارایی جاذب پودر زیتون در حذف یون کروم از محلول های آبی با روش جریان پیوستهفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1395
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی ستون جریان پیوسته پودر مخروط کاج در حذف کروم VI از محلول های آبیفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1396
10دریافت فایل PDF مقالهمقایسه الگوریتم تنبل و مدل M5 در برآورد تراز سطح ایستابی (مطالعه موردی دشت نیشابور)فصلنامه علوم آب و خاک1396
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری با پساب کارخانه قند و تنش خشکی بر ارتفاع گیاه، طول ریشه و پروتیین دانه جو رقم یوسففصلنامه علوم آب و خاک1396
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آبیاری با پساب فاضلاب بر شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی تصفیه خانه بیرجند )فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی1397
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی راهبردهای موثر بر مدیریت تقاضای آب شرب شهر بیرجندمجله آب و فاضلاب1398
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت پنبهفصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب1397
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات آلودگی ناشی از نفوذ شیرابه محل دفن فرضی در آبخوان رفسنجانفصلنامه پژوهش در بهداشت محیط1397
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفی آب های سطحی با استفاده از روش CWQI و نرم افزار Aquachem (مطالعه موردی: رودخانه قاین در خراسان جنوبی)فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط1396
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقدار جذب کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی با استفاده از پودر مخروط کاج و کربن فعال حاصل از آنفصلنامه پژوهش در بهداشت محیط1396
18دریافت فایل PDF مقالهSimulation of flow pattern in intake by using a numerical modelدو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب1396
19دریافت فایل PDF مقالهComparison of classic and fuzzy analytic hierarchy processes for mapping the flood hazard of Birjand plainدو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب1396
20دریافت فایل PDF مقالهThe effects of improved permeability on rainwater harvesting in irrigated fieldsدو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب1395
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سناریوهای تغییر اقلیم بر مکان یابی کشت پاییزه ی چغندرقند (مطالعه موردی:استان خراسان جنوبی)دوفصلنامه چغندرقند1397
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در دشت بیرجندمجله تولید گیاهان زراعی1397
23دریافت فایل PDF مقالهروش های ترکیبی چندگانه مدل سازی برای تجزیه و تحلیل شبیه سازی های هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز قره سو، استان کرمانشاه)پژوهش های حفاظت آب و خاک1398
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولایتپژوهش های حفاظت آب و خاک1396
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دو روش ریز مقیاس نمایی آماری LARS-WG و SDSM در برآورد تغییرات پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی:دشت بیرجند)پژوهش های حفاظت آب و خاک1395
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت شاخه های جنوبی رودخانه هلیل رود براساس شاخص کیفی آب کانادا (CWQI) و نرم‎افزار Aquachemفصلنامه پژوهش در بهداشت محیط1398
27دریافت فایل PDF مقالهمعرفی و تحلیل اقتصادی تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجنددو فصلنامه آب و توسعه پایدار1397
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی سرعت آستانه ی حرکت رسوبات غیرچسبنده ی غیریکنواخت درکانال های آبیاری و زهکشیپژوهش های حفاظت آب و خاک1394
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک خشکسالی زعفران با استفاده از روش مونت کارلوفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1398
30دریافت فایل PDF مقالهاثر برهم کنش سطوح مختلف آبیاری و سطوح شوری بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) رقم آنفارم 4 در منطقه بیرجندفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بهسازهای زئولیت، پلیمر سوپرجاذب و مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد کنجدپژوهش آب در کشاورزی1399
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تفاوت اعداد در متون پیشگویانه زبان پهلویدوفصلنامه تاریخ ادبیات1399
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1344 بار

نمودار سالانه مقالات علی شهیدی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با علی شهیدی


به اشتراک گذاری صفحه علی شهیدی

کلیدواژه های مهم در مقالات علی شهیدی

پشتیبانی