پروین جلیلوند | سیویلیکا

پروین جلیلوند

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی پروین جلیلوند در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • جهاد دانشگاهی (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه تخصصی رشد فناوری (مدیر داخلی)