آقای محمدرضا بازافکن

Mohammad Reza Bazafkan

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176086)

37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی