ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای سجاد آستانی

Sajjad Astani

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176073)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی سجاد آستانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
رئیس کنفرانساولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
رئیس کنفرانساولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
رئیس کنفرانساولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
رئیس کنفرانساولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
رئیس کنفرانساولین همایش ملی نانو تکنولوژِی مزایا و کاربردها
رئیس کنفرانساولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
رئیس کنفرانساولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
رئیس کنفرانساولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
رئیس کنفرانسدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
رئیس کنفرانساولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
رئیس کنفرانساولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
رئیس کنفرانساولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
رئیس کنفرانساولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
رئیس کنفرانسدومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
رئیس کنفرانساولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
رئیس کنفرانساولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
رئیس کنفرانساولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
رئیس کنفرانسدومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
رئیس کنفرانساولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
رئیس کنفرانسدومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
رئیس کنفرانسسومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
رئیس کنفرانسدومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
رئیس کنفرانسدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
رئیس کنفرانساولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
رئیس کنفرانساولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
رئیس کنفرانساولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
رئیس کنفرانساولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری
رئیس کنفرانساولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
رئیس کنفرانساولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی افق های نوین در توانمندسازی و توسعه پایدار معماری ،عمران،گردشگری و محیط زیست شهری و روستایی
رئیس کنفرانساولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران
رئیس کنفرانساولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
رئیس کنفرانسدومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
رئیس کنفرانساولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
رئیس کنفرانساولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و صنایع ایران
رئیس کنفرانساولین کنفرانس بین المللی مدیریت،روانشناسی، علوم اجتماعی
رئیس کنفرانسسومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
رئیس کنفرانساولین کنفرانس بین المللی معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست
رئیس کنفرانساولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق و رایانه
رئیس کنفرانساولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران
رئیس کنفرانساولین همایش بین المللی محیط زیست، منابع طبیعی،کشاورزی و انرژی پاک
رئیس کنفرانساولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی در هزاره سوم
رئیس کنفرانساولین کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاورزی
رئیس کنفرانساولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی و نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات در هزاره سوم
رئیس کنفرانسدومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
رئیس کنفرانسدومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
رئیس کنفرانساولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا
رئیس کنفرانسدومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
رئیس کنفرانسسومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
رئیس کنفرانسدومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار

مقالات سجاد آستانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبیوانرژی مزایا وکارکردهانخستین همایش بیوانرژی ایران1389
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرآیندهای استحصال بیوانرژینخستین همایش بیوانرژی ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهنگرشی بر استراتژی آمایش سرزمین و مسائل زیست محیطیاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
4دریافت فایل PDF مقالهریسک خشکسالی در کشاورزی و نقش آموزش کشاورزان و مردم محلی جهت مشارکت آنها در مبارزه با خشکسالیاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی نوع نگرش سنتی و تنوع فرهنگی در یکی از شگفت انگیزترین مناطق روستایی( مطالعه موردی روستای ماخونیک، روستای لی لی پوت های ایران)کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی1389
6دریافت فایل PDF مقالهحفاظت از زیستگاه ها و مدیریت اکوسیستم های تالابی با شناخت تنوع گونه ای پرندگان آبزی وکنار آبچر در آنها به عنوان یکی از سلسله مراتب مهم تنوع زیستی (مطالعه موردی تالاب شیرین سو)کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی1389
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع گیاهان آبزی ایران و نحوه پراکنش آن ها در کشورکنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی1389
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع گونه ای فونستیک و فلور ستیک کویر میقان و دریاچه فصلی آنکنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی1389
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع گیاهان دارویی استان همدانکنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی1389
10دریافت فایل PDF مقالهبهره گیری از انرژی پاک بیوگاز در مناطق روستایی استان کرمان (مطالعه موردی بخش ساردوئیه ،شهر درب بهشت)اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک1389
11دریافت فایل PDF مقالهضرورت بهبودکیفیت و بهینه سازی فرایندهای تولیدکمپوست در کشورهمایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار1389
12دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از پساب تصفیه شده برای مصارف کشاورزی و صنعت (مطالعه موردی استان همدان)نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی1389
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مدیریت پسابهای صنعتی و اثرات مضر آنها بر محیط زیستنخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی1389
14دریافت فایل PDF مقالهواکاوی قواعد حقوقی مدیریت پسماندها در ایران از دیدگاه محیط زیستینخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی1389
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشSWOT جهت کیفیت مدیریت پسماند ها (مطالعه موردی شهرستان همدان)نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی1389
16دریافت فایل PDF مقالهارائه راهکارهایی مناسب جهت ایمنی و کاهش آلودگی حرارتی صنایع و نیروگاههانخستین همایش بین المللی بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی1389
17دریافت فایل PDF مقالهکاربرد ICTs در توسعه پایدارکشاورزیاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
18دریافت فایل PDF مقالهگامی در جهت حفظ محیط زیست با جایگزین کردن سموم گیاهی به جای سموم شیمیاییاولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست1389
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی و اندازه گیری نیترات در ابهای شرب زیرزمینی مطالعه موردی شهرستان کبودراهنگ استان همداناولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب1390
20دریافت فایل PDF مقالهحفاظت از زیستگاه ها و مدیریت اکوسیستم های تالابی با ارزیابی آلودگی در آنه مطالعه موردی تالاب شیرین سودومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران1390
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه برخی ازانواع دستگاه های تولید کننده بیوگازدومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)1390
22دریافت فایل PDF مقالهفناوری نوین گیاه پالایی تکنیکی موثر برای حذف فلزات سنگین از خاک های آلوده (مطالعه موردی مقایسه گیاهان فرا انباشت کننده معدن آهنگران)دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)1390
23دریافت فایل PDF مقالهبهره گیری از انرژی پاک بیوگاز در مناطق روستایی استان همدان (مطالعه موردی روستای ورکانه)دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)1390
24دریافت فایل PDF مقالهپسماندها ،قواعد و حقوق زیست محیطیدومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)1390
25دریافت فایل PDF مقالهگامی موثردرجهت حفاظت ازمحیط زیست به کمک استخراج انرژی بیوگاز از مکانهای دفن زباله وتخمین میزان متان تولید شده از لندفیل هابا روش IPCCدومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)1390
26دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از پساب حاصله از بیوگاز، جهت توسعه پایدارآبزی پروریدومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)1390
27دریافت فایل PDF مقالهمحیط زیست وانرژی پاک زیست تودهپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
28دریافت فایل PDF مقالهواکاوی نقش سازمان های مردم نهاد وNGOهای زیست محیطی در فرهنگ سازی و آموزش همگانی به منظورحفظ محیط زیست و کاهش آلودگی های شهری (مطالعه موردی شهرستان همدان)پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
29دریافت فایل PDF مقالهبهره گیری ا زمدیریت تلفیقی آفات Integrated Pest Management گامی موثر درجهت دستیابی به کشاورزی پایدارهمایش ملی مدیریت کشاورزی1390
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی آفلاتوکسین در پسته و رابطه آن با رشد ونمو میوههمایش ملی مدیریت کشاورزی1390
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان مصرف سالیانه کود شیمیایی در سطح مزارع کشاورزی شهرستان تویسرکانهمایش ملی مدیریت کشاورزی1390
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اقلیم برنوع زندگی و شکل گیری تنوع فرهنگی دریکی از شگفت انگیزترین مناطق روستایی مطالعه موردی روستای ماخونیک روستای لی لی پوت های ایرانهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیرات اقلیم برنحوه پراکنش گونه های موریانه در ایران خسارت آنها و ارائه راهکارهای کنترلیهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
34دریافت فایل PDF مقالهنقش اقلیم وخشکسالی برشاهکارهای خلقت جهان تالاب ها مطالعه موردی تالاب آق گل استان همدانهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
35دریافت فایل PDF مقالهکمک به تطابق جنگلها باتاثیرات تغییر اقلیمهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیرات اقلیمی برخشکسالی و نقش دو گانه آب در بیابان زایی و بیابان زداییهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع گونه های مختلف اکالیپتوس در کشور و اثرمثبت آن بر روی محیط زیست و جلوگیری از تخریب جنگلهمایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار1390
38دریافت فایل PDF مقالهبهره گیری ازتعدیل گیاهی به عنوان تکنیکی موثر برای حذف فلزات سنگین از خاک، گذرگاهی به سوی توسعه پایدارهمایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار1390
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع فلورستیک و خاکشناسی جنگل های هیرکانی ایرانهمایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار1390
40دریافت فایل PDF مقالهاثرات کودهای شیمیایی برسلامت خانواده و محیط زیست آنهااولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی1389
41دریافت فایل PDF مقالهنقش ICTS (فناوری اطلاعات) بر کیفیت وشیوه زندگیاولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی1389
42دریافت فایل PDF مقالهگیاه پالایی تکنیکی موثر برای حذف فلزات سنگین از خاک مطالعه موردی مقایسه گیاهان فراانباشت کننده دو معدن آهنگران و همه کسیاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
43دریافت فایل PDF مقالهکاهش اثرات منفی بر محیط زیست با بکارگیری از سمیت تنفسی اسانس دوگیاه رازیانه ونعناع فلفلی بر روی حشرات بالغ شپشه آرداولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
44دریافت فایل PDF مقالهمقایسه وتحلیل مسیر دستیابی به کشاورزی پایدار ازطریق آگاهی مشروطاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل جاذبه و دافعه صنعت توریسم در تالاب شیرین سواولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1389
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی وشناخت برخی از مهم ترین ماهیان زهرآگین ایران وجهانهمایش منطقه ای شیلات و آبزیان1390
47دریافت فایل PDF مقالهتورسیم فرهنگی درمناطق روستایی (مطاله موردی روستای ماخونیک، روستای لی لی پوت های ایران)همایش منطقه ای توریسم و توسعه1389
48دریافت فایل PDF مقالهنقش GIS درتحلیل پهنه های مستعد توریسمهمایش منطقه ای توریسم و توسعه1389
49دریافت فایل PDF مقالهنقش توریسم و اکوتوریسم در توسعه پایدار محیط زیستهمایش منطقه ای توریسم و توسعه1389
50دریافت فایل PDF مقالهتوریسم ورزشیهمایش منطقه ای توریسم و توسعه1389
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی توریسم درزیباترین روستای توریستی استان همدان، ورکانههمایش منطقه ای توریسم و توسعه1389
52دریافت فایل PDF مقالهنقش تولیدات سفالی وسرامیکی درجذب توریسم و اشتغال زایی (مطالعه موردی لالجینْ: شهر سفال ولعابهمایش منطقه ای توریسم و توسعه1389
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی توریسم و گردشگری در بزرگترین و بی نظیرترین غار آبی جهان علیصدرهمایش منطقه ای توریسم و توسعه1389
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی توریسم و اکوتوریسم درتالاب هاهمایش منطقه ای توریسم و توسعه1389
55دریافت فایل PDF مقالهتوریسم و اکوتوریسم ثروت نهفته گردشگری در مناطق حفاظت شده استان کهگیلویه و بویراحمدهمایش منطقه ای توریسم و توسعه1389
56دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی مدیریت و روشهای متداول ارزش گذاری اقتصادی توریسم و اکوتوریسم در تالاب ها مطالعه موردی تالاب آق گل استان همداندومین همایش ملی تالاب های ایران1389
57دریافت فایل PDF مقالهکاهش اثرات منفی بر محیط زیست با بررسی سرب به عنوان آلاینده زیست محیطی هوا در دستگاه خون ساز بدن انسانپنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها1390
58دریافت فایل PDF مقالهتوریسم و اکوتوریسم ثروت نهفته گردشگری در مناطق چهارگانه استان اصفهانهمایش منطقه ای صنعت توریسم1389
59دریافت فایل PDF مقالهتاثیرات لوازم آرایشی و مخاطرات بهداشتی بالقوه مصارف غیراصولی آن ها برسلامت زناناولین همایش منطقه ای سلامت زنان1390
60دریافت فایل PDF مقالهواکاوی و بررسی عوامل موثر بر سلامت زنان و مادراناولین همایش منطقه ای سلامت زنان1390
61دریافت فایل PDF مقالهورود نیترات و آلودگی های آبهای زیرزمینی مطالعه شهرستانهای مختلف استان همدانهمایش انرژی و محیط زیست1389
62دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فضاهای زیر زمینی در بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایداراولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی (بارویکرد توسعه پایدار)1390
63دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقلیم گردشگری استان همدان به کمک شاخص TCIهمایش گردشگری و توسعه پایدار1390
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی پراکندگی زمانی و مکانی عوامل اقلیمی و شناخت آسایش زیست اقلیمی (بیوکلیماتیک ) در منطقه آزاد قشم به منظور جذب گردشگرانهمایش گردشگری و توسعه پایدار1390
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی گردشگری و اکوتوریسم در تالاب ها به عنوان شاهکارهای خلقت (مطالعه موردی تالاب های مهم استان همدان)همایش گردشگری و توسعه پایدار1390
66دریافت فایل PDF مقالهتوریسم و اکوتوریسم ثروت بی نظیر و نهفته گردشگری در مناطق حفاظت شده استان همدانهمایش گردشگری و توسعه پایدار1390
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع گونه ای فلورستیک کویرمیقان اراکهمایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار1389
68دریافت فایل PDF مقالهگیاه پالایی روشی مناسب برای صرفه جویی در مصرف آب و تصفیه پساب فاضلابهادومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی1390
69دریافت فایل PDF مقالهپاکسازی با انواع فرآیندهای گیاه پالاییدومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی1390
70دریافت فایل PDF مقالهتوریسم و اکوتوریسم ثروت نهفته و بی نظیر گردشگری در مناطق حفاظت شده استان کردستاناولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان1390
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی توریسم فرهنگی در مناطق روستایی مطالعه موردی روستای اورامان تخت کردستاناولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان1390
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تالابها در پایش سلامتو نقش پرندگان مهاجر آبزی در گسترش و انتقال بیماری شهروندانهمایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار1390
73دریافت فایل PDF مقالهمقایسه جذب فلزات سنگین توسط گیاهان فراانباشت کننده شهرک صنعتی ویاناولین همایش ملی گیاه پالایی1390
74دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی توانمندی های گردشگری تالاب شیرین سو دراستان همدان با استفاده ازمدلSWOTدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
75دریافت فایل PDF مقالهمخاطرات محیط زیستی جوندگان از نظر بهداشتی ،بیماری های آنان وارائه راهکارهای کنترلیدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
76دریافت فایل PDF مقالهحفاظت از تنوع زیستی بابررسی ومطالعه فونستیک مارهای نیمه سمی ایران ونحوه پراکنش آنها درکشوردومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
77دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع زیستی فونستیک وفلورستیک مناطق چهارگانه استان کرماندومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
78دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقلیم آسایش گردشگری منطقه حفاظت شده ملوسان دراستان همدان با استفاده ازGISو مدل (TCI)دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
79دریافت فایل PDF مقالهسلامت ، بهداشت محیط و محیط زیست از منظر اسلام ،قرآن و روایاتدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی واندازگیری نیترات در آب های شرب زیر زمینی (مطالعه موردی شهرستان نهاونددراستان همدان)دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
81دریافت فایل PDF مقالهارزش و اهمیت اکوسیستم های تالابی مانگرودومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی آگاهی های شکارچیان محلی از ارزشهای زیست محیطی پرندگان پرندگان تالابی و امکان سنجی مشارکت آنها درحفاظت و مدیریت پایدار پرندگان آبزی و کنارآبچر مطالعه موردی تالاب شیرین سودومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
83دریافت فایل PDF مقالهپرنده نگری و توریسم پرنده درتالاب هادومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
84دریافت فایل PDF مقالهتوریسم و اکوتوریسم ثروت نهفته گردشگری درتالاب ها و مناطق کویری مطالعه موردی تالاب کویری میقاندومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
85دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه تمایل به پرداخت WTP توسط گردشگران برای بهره مندی از تالاب مطالعه موردی تالاب شیرین سودومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
86دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و مکان یابی محل دفن پسماند عملیات حفاری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP و سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی میدان نفتی منصوریاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع گونهای پرندگان آبزی و کنارآبچردر تالاب (مطالعه موردی آق گل استان همدان)همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1389
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی وکنار آبزی درتالابهابه عنوان گهواره تنوع زیستی مطالعه موردی (تالاب شیرین سونگین تالاب های استان همدان)همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1389
89دریافت فایل PDF مقالهروشهای اندازه گیری و ارزشهای تنوع زیستیهمایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1389
90دریافت فایل PDF مقالهگردشگری و اکوتوریسم ثروت نهفته گردشگری در جنگلهای حراومانگرو جزیره قشمهمایش ملی قشم و چشم انداز آینده1390
91دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری دانش سنتی و معماری پایدار دربهره گیری بی نظیر از منابع طبیعی دریکی از بی بدیل ترین باغهای ایرانی درکرمان مطالعه موردی باغ شاهزاده ماهانهمایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی1390
92دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مطالعه تنوع زیستی فونستیک و فلورستیک تالاب بین المللی شادگانهمایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی1390
93دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری تالاب بین المللی گاوخونی به کمک شاخص TCI و استفاده از نرم افزار Gisهمایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی1390
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت مدیریت پسماندهای جامدو برآوردمجموع ارزش ریالی مواد بازیافتی ازپسماندهای شهر ملایرششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
95دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقلیم آسایش گردشگری منطقه حفاظت شده خانگرمز دراستان همدان بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل (TCI)ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
96دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقلیم گردشگری تالاب بین المللی گاوخونی در استان اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ((GIS وشاخص بیوکلیماتیک ترجونگششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
97دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وامکان سنجی توانمندی های گردشگری منطقه حفاظت شده آلمابلاغ با استفاده از مدلSWOTششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
98دریافت فایل PDF مقالهنگاهی ویژه به معضلات محیط زیستی ومشکلات نانو ذراتششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی مخاطرات محیط زیستی گونه های دریایی سمی ، گزنده و مهاجمششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
100دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مخاطرات محیط زیستی لکه های نفتی بر روی حیات دریایی وانسانیششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
101دریافت فایل PDF مقالهشکوفایی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محیط زیستی ناشی ازآنششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
102دریافت فایل PDF مقالهمخاطرات زیست‌محیطی آلودگی نفتی در دریاها و اندازه‌گیری مساحت لکه‌های نفتی و روی دریا با استفاده از تکنیک‌های جدید پردازش تصویردومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر1390
103دریافت فایل PDF مقالهارزیابی یا مقایسه پهنه بندی اقلیم گردشگری استان‌های مازندران و همدان به کمک شاخص TCIو با استفاده از نرم‌افزار Gisدومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر1390
104دریافت فایل PDF مقالهشناخت فواید و ارزش‌های اکوسیستم های تالابی و شناسایی تالاب های شاخص استان خوزستاندومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر1390
105دریافت فایل PDF مقالهواکاوی و بررسی عوارض زیست‌محیطی مقابله با موجودات مهاجم ناشی از آب توازن کشتی‌ها در اسناد بین‌المللی و شناخت مهم‌ترین گله‌های مهاجم آبزیدومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر1390
106دریافت فایل PDF مقالهگامی مؤثر جهت حفظ محیط زیست و بهبود توسعه پایدار، با بهره‌گیری از انرژی پاک بیو گاز در ساختمان‌هادومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر1390
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات فارماکولوژیگی و دارویی اناردومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر1390
108دریافت فایل PDF مقالهبررسی و شناخت اثرات مخرب کشنده سرخ Red Tide بر محیط زیست دریایی و ارائه راهکارهای کنترلیدومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر1390
109دریافت فایل PDF مقالهمعرفی و شناخت تالاب ها ی مهم استان همدان و شناسایی تنوع گونه‌های پرندگان آبزی و کنار آبچر در آندومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر1390
110دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مطالعه تنوع زیستی فونستیک و فلورستیک تالاب بین‌المللی شادگاندومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر1390
111دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آلودگی و روش‌های متداول ارزش‌گذاری اقتصادی توریست ماه مه که تو ریسمان در تالاب (مطالعه موردی تا لب شیرین سو استان همدان)دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر1390
112دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری دانش سنتی ومعماری پایدار در بهرگیری بی نظیر از منابع طبیعی در یکی از بی بدیل ترین باغ های ایرانی در کرمان مطالعه موردی باغ شاهزاده ماهاننخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
113دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه تنوع زیستی فلورستیک مناطق حفاظت شده نشر وخانگرمز در استان همداننخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی ومطالعه تنوع زیستی فونستیک و فلورستیک تالاب بین المللی شادگاننخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
115دریافت فایل PDF مقالهارزش واهمیت تالاب ها مطالعه موردی تالاب های مهم استان همداننخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
116دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آلودگی و روش های متداول ارزش گذاری اقتصادی توریسم و اکوتوریسم درتالاب مطالعه موردی تالاب شیرین سواستان همداننخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
117دریافت فایل PDF مقالهشناخت فواید وارزش های اکوسیستم های تالابی وشناسایی تالاب های شاخص استان خوزستاننخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
118دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه برخی ازانواع دستگاه های تولید کننده بیوگازنخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
119دریافت فایل PDF مقالهبیوگاز انرژی مفید،کم نظیرو همگام با محیط زیستنخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
120دریافت فایل PDF مقالهفرهنگ صحیح استفاده از منابع طبیعی وگسترش توریسم وتوسعه پایدار باتکیه بر ماهیگیری ورزشی مطالعه موردی استان همداننخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
121دریافت فایل PDF مقالهتوسعه پایدارآبزی پروری و حفاظت از محیط زیستنخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
122دریافت فایل PDF مقالهمطالعه وبررسی کاربردهای مختلف آرتمیا ونحوه پراکنش آن درکشورنخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
123دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان سنجی تکثیر و پرورش اختاپوس به روش پرورش در قفس Cageculture وفرآوری خیار دریایی Sea cucumber به منظور بهره برداری اقتصادی واشتغال زایی درایراننخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
124دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان سموم وکودهای مصرفی درسطح مزارع استان همداناولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
125دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط زیستاولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
126دریافت فایل PDF مقالهبررسی مزایای سیستم اطلاعات جغرافیا GIS وگردشگری الکترنیکی درراستای شناخت بیشترمحیط زیستاولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
127دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقلیم آسایش گردشگری شهر ملایر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل TCIاولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
128دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحلیلی ساخت و توسعه مجموعه توریستی ورزشی دشت میشان در شهر همدان با رویکرد توسعه پایداراولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
129دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقلیم آسایش گردشگری روستای توریستی ورکانه در شهرهمدان با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل TCIاولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
130دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مخاطرات محیط زیستی تالاب کویری میقانسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
131دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقلیم گردشگری تالاب کویری آقگل با استفاده ازشاخصبیوکلیماتیکترجونگسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
132دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی و ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری تالاب بین المللی شادگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدلTCIسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
133دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش زنان دربیابان زدایی و جلوگیری ازبیان زایی مطالعه موردی: منطقه حبله رودسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
134دریافت فایل PDF مقالهبررسی و شناسایی تنوع زیستی فونستیک و فلورستیک منطقه حفاظت شده دینار کوه در استان ایلامدومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
135دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و برآورد شاخص اقلیم آسایش گردشگری ذخیره گاه زیست کره حرا با استفاه از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل (TCI)اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
136دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک محیط زیستی تالاب ها با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی : تالاب آقگل دراستان همدان)سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
137دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و امکان سنجی پتانسیل های گردشگری تالاب آقگل در استان همدان با استفاده ازمدلSWOTسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 181 بار

نمودار تولید سالانه مقالات سجاد آستانی

تماس با سجاد آستانی


به اشتراک گذاری صفحه سجاد آستانی

پشتیبانی