ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای دکتر رضا شریفی

Doctor Reza Sharifi

استادیار

Researcher ID: (16246)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات رضا شریفی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی حجم ماده ابررسانا درمحدودسازهای ابررسانایی نوع عبور شاربیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق1385
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محدود کننده های جریان خطای ابررسانا از نوع مقاومتی بر حفاظت شبکه توزیعبیست و دومین کنفرانس بین المللی برق1386
3دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عملکرد محدود کننده ابرسانایی جریان خطا از نوع مقاومتی در شبکه قدرتبیست و دومین کنفرانس بین المللی برق1386
4دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از محدود کننده ابررسانایی جریان خطا در سیستمهای توزیع شعاعی برای بهبود مسأله افزایش دینامیکی ولتاژیازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق1385
5دریافت فایل PDF مقالهطراحی و جایابی بهینه محدودساز ابررسانایی جریان خطابا استفاده از تصمیمگیری چندمعیاره و تحلیل سلسله مراتبیبیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق1388
6دریافت فایل PDF مقالهتجهیزات نوین ابررسانا گامی بزرگ برای اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکیاولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی1388
7دریافت فایل PDF مقالهHigh Temperature Superconductors and their Application in Power Transformersدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران1386
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محدود ساز ابررسانائی جریان خطا بر روی پایداری گذرای سیستم قدرتدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران1386
9دریافت فایل PDF مقالهمدل الکتریکی - حرارتی محدودساز ابررسانایی نوع شیلد مغناطیسی و طراحی بهینه محدودسازی با استفاده از تصمی مگیری چندمعیارهبیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق1389
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و تحلیل پارامترهای مؤثر در طراحی محدودسازهای ابررسانایی نوع القایی برای سیستم های توزیعبیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق1389
11دریافت فایل PDF مقالهبهبود عملکرد محدودساز ابررسانایی جریان خطا نوع پل دیودی با تمرکز بر پدیده های کیفیت توان و ارائه یک محدودساز ابتکاریبیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق1389
12دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نتایج آزمون شکست عایقی روغن ترانسفورماتورفشارقوی پست 63/20 کیلوولت مبتنی بر تصفیه روغن ورطوبت زدائی آنپنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران1392
13دریافت فایل PDF مقالهکاربرد SFCLاکتیو در شبکه توزیع با حضور تولیدات پراکندههفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو1392
14دریافت فایل PDF مقالهانتخاب بهینه مقدار و محل محدودساز جریان خطا امپدانسی به منظور بهبود قابلیت حفاظت شبکه توزیعاولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش‌های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر1392
15دریافت فایل PDF مقالهانتخاب بهینه مقدار و محل محدودساز جریان خطا امپدانسی هماهنگ با رله های اضافه جریان به منظور بهبود قابلیت حفاظت شبکه توزیع در حضور تولیدات پراکندهاولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش‌های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر1392
16دریافت فایل PDF مقالهتحلیل هارمونیکی واحدهای آندسازی و پخت آند در کارخانه های آلومینیوم؛ مطالعه موردی : کارخانه آلومینیوم المهدیبیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق1393
17دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی نیروگاه بادی در منطقه سیستان با هدف رویکرد اقتصادیچهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی1393
18دریافت فایل PDF مقالهجایابی بهینه نیروگاه بادی درمنطقه زابل از لحاظ عوامل فنی و اقتصادی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماریچهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی1393
19دریافت فایل PDF مقالهجایابی بهینه توربین های بادی جهت کاهش تلفات توان در شبکه توزیع شهرستان زابل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماریبیستمین کنفرانس توزیع برق1394
20دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی بلندمدت برای تخصیص و اندازه بهینه واحد تولید پراکنده با درنظر گرفتن تغییرات بار ونوع تولید پراکندهدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک1393
21دریافت فایل PDF مقالهامکانسنجی نصب میکرو توربین های بادی خانگی در مناطق مسکونی شهرستان هامون با رویکرد اقتصادیدومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1394
22دریافت فایل PDF مقالهمدیریت انرژی برای افزایش عمر سیستم ذخیره انرژی در کاربردهای ریز شبکهسومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1394
23دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکان و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده باتغییر الگوی باربر پایه الگوریتم غذایابی باکتریکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر1394
24دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی آرایش مزارع بادی با تأکید بر پارامترهای مؤثر بر تولید توان ماکزیمماولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار1393
25دریافت فایل PDF مقالهجایابی بهینه توربین های بادی خانگی جهت کاهش تلفات توان در شبکه توزیع شهرستان هامون با استفاده از الگوریتم رقابت استعماریهشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو1394
26دریافت فایل PDF مقالهبهبود گلوگاه های هارمونیکی کارخانجات آلومینیوم با استفاده از فیلتر گذاری غیر فعال مبتنی بر گزارش های اندازه گیری هارمونیکیهفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران1394
27دریافت فایل PDF مقالهراه حل های کیفیت توان در بازدهی مبدل های ذوب آلومینیومهفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران1394
28دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و بررسی کارایی استفاده از انرژی زیست توده پسماند پسته در استان کرماننهمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد1395
29دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی چند هدفه جایابی ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکیدر شبکه توزیع نمونهاولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر1395
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رفتار مالکان خودروهای الکتریکی بر روی تلفات شبکه توزیعاولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر1395
31دریافت فایل PDF مقالهپخش بار بهینه چندهدفه با استفاده از بهینه سازی مبتنی بر یاددهی- یادگیریاولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی1395
32دریافت فایل PDF مقالهپخش بار بهینه چندهدفه با هدف کاهش آلودگی، انحراف ولتاژ و هزینه سوخت در شبکه های انتقالچهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک1395
33دریافت فایل PDF مقالهطراحی کنترلر نرم بی نهایت با روش شکل دهی حلقه کنترل برای مسیله LFC در محیط تجدید ساختار یافتهکنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق1396
34دریافت فایل PDF مقالهMulti-objective optimal location of inductive Superconducting Fault Current Limiter in presence of Distributed Generation with considering the fault riskدومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق1396
35دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سیستمهای فتوولتاییک برای ایستگاههای پمپاژمنطقه نمونه: ایستگاه پمپاژ دلمرز در شهرستان سروآبادپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی1396
36دریافت فایل PDF مقالهتعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه در نیروگاه ها با استفاده از دستگاه ترموگرافی ( مطالعهی موردی نیروگاه زاهدان)سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران1396
37دریافت فایل PDF مقالهجایابی بهینه توربین های بادی جهت کاهش تلفات توان در شبکه توزیع شهرستان زابل با استفاده از الگوریتم رقابت استعمارینوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران1391
38دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی شارژ خودروهای برقی با درنظر داشتن محدودیت های شبکه توزیع و صرفه اقتصادی ذینفعانکنفرانس ملی رویکردهای نوین در صنعت برق1396
39دریافت فایل PDF مقالهاصلاح بهینه سازی انبوه ذرات برای مسایل توزیع اقتصادی بار غیر محدبکنفرانس ملی رویکردهای نوین در صنعت برق1396
40دریافت فایل PDF مقالهطرح بهینه ی اقتصادی در احداث یک هتل آپارتمان کوچک پنچ طبقه در بلندی های سیاه بیشه با استفاده از نرم افزار HOMERکنفرانس ملی رویکردهای نوین در صنعت برق1396
41دریافت فایل PDF مقالهارائه یک سیستم کنترل کننده بهینه برای تعیین نقاط عملیاتی ژنراتور سوئیچ رلوکتانس مبتنی بر الگوریتم تکاملی گرگ خاکستریاولین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری ارتباطات1397
42دریافت فایل PDF مقالهطراحی یک کلید قدرت نیمه هادی جدید با قابلیت محدودسازی جریان خطا برای شبکه های DC ولتاژ پاییندومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی1398
43دریافت فایل PDF مقالهارائه یك الگوریتم بلادرنگ برای ارزیابی عمر عایقی ترانسفورماتورهای سیستم قدرت الكتریكیچهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران1399
44دریافت فایل PDF مقالهبهبود پایداری ولتاژ كوتاه مدت سیستم قدرت در حضور سیستم های فتوولتاییك با استفاده از كنترل جریان های اكتیو و راكتیو اینورترچهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران1399

سوابق استادی رضا شریفی

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1استادیار
تاریخ ایجاد رزومه: 3 اسفند 1391 - تعداد مشاهده 1998 بار

نمودار سالانه مقالات رضا شریفی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با رضا شریفی

آدرس ایمیل: rezasharifimail@gmail.com
کشور: ایران استان: تهران شهر: تهران

به اشتراک گذاری صفحه رضا شریفی

پشتیبانی