آقای مهندس احسان حق جو

Engineer ehsan haghjoo

Researcher ID: (14100)

1
1
9
1
1

تالیفات

 • طرح پژوهشی 35 مقاله علمی (احسان حق جو) - 1392 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • جهاد کشاورزی (1385-1385)
 • سابقه کار دانشگاهی در مرکز تحقیقات سرارود کرمانشاه (1387-1391)
 • سابقه کار صنعتی در جهاد نصر خوزستان (1392-1395)
 • سابقه کار صنعتی در مهندسین مشاور پندام (1393-1396)
 • سابقه کار صنعتی در آبگستران میهن - کاوآب (1396-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در اسکله ساز جنوب (1396-1398)
 • سابقه کار صنعتی در جهاد نصر یزد (1398-1399)
 • سابقه کار صنعتی در نیروسازان (1399-1401)
 • سابقه کار صنعتی در پتروشیمی خوزستان (1401-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • عضو 8 انجمن علمی کشور (1392)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • 27 گواهی مهارت آموزشی - خوزستان - تهران - نقده و ... (0)