آقای دکتر محمد کاظم خانجانی

Dr. Mohammad Kazem Khanjani

عضو هیات علمی

Researcher ID: (13026)

4
2
1
4
6
2
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

تالیفات

  • کتاب بررسی مقررات مربوط به اصلاح مصرف انرژی در ایران (موسسه آموزش عالی کرمان/کرمان) - 1392 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدیر دفتر حقوقی جهاد دانشگاهی استان کرمان (1389-1392)
  • کارشناس امور حقوقی وزارت راه و ترابری - آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمان (1386-1389)
  • عضو کانون وکلای دادگستری و وکیل پایه یک دادگستری (1391-1396)
  • سابقه تدریس در تدریس در بیش از دوازده مرکز آموزش عالی و دانشگاه (1386-1396)
  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی کرمان (1392-1396)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه حقوق در مرکز علمی- کاربردی جهاد دانشگاهی زرند (1386-1392)

جوایز و افتخارات

  • رتبه سوم اختبار وکالت کانون وکلای دادگستری استان کرمان (1393)
  • رتبه اول آزمون استخدامی شرکت مادر تخصصی فنی و مکانیک خاک (وزارت راه و ترابری) (1386)