آقای مهندس محسن شعبانی کاکرودی

Engineer Mohsen Shabani kakeroudi

کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری

Researcher ID: (120867)

10
3
4
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن روسازی مهندسان ایران
  • عضو انجمن صنایع همگن خانه صنعت معدن و تجارت استان مازندران

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران - نوشهر (1392-تاکنون)
  • عضو کانون مهندسین ساختمان نوشهر (1392-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در سرپرست کارگاه شرکت های راه و ساختمان (1392-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در مدیر عامل شرکت دال گستر شمال (کارخانه آسفالت و پالایشگاه تولید قیر) (1400-تاکنون)