آقای دکتر سعید حق جو

Dr. saeid haghjoo

Researcher ID: (120625)

9
2
6
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب حل مسئله ریاضی از نظریه تا عمل (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) - 1399 - فارسی
  • کتاب راهنمای معلم حسابان2 (شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران) - 1398 - فارسی
  • کتاب راهنمای معلم ریاضی3 (شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران) - 1398 - فارسی
  • کتاب راهنمای معلم حسابان1 (شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران) - 1396 - فارسی
  • کتاب ریاضیات جبرانی و تکمیلی ویژه دانش آموزان سال اول متوسطه (نور گستر) - 1385 - فارسی
  • کتاب هم ارزی (افق سینا) - 1385 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی