ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مصطفی قلندری

Mustafa Qalandari

فرهنگی (کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات مصطفی قلندری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهآموزش و پرورش، هویت بخشی نوجوانان و راهبردهای اخلاق اسلامیپنجمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی1399
2دریافت فایل PDF مقالهارتباط اجتماعی؛ مدیریت روانی شهروندان و رسالت های آموزش و پرورشکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی1399
3دریافت فایل PDF مقالهتعلیم وتربیت دینی ؛ الگوسازی های نوین و چالش ها در آموزش و پرورشپنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1399
4دریافت فایل PDF مقالهرشد اجتماعی؛ تاب آوری روانی شهروندان و رسالت های آموزش و پرورشاولین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی1399
5دریافت فایل PDF مقالهآینده پژوهی با رویکرد تولید دانش و گذار برساحت های بستر سازی تمدن نوین اسلامیدومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی1398
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی گزاره های معنویت گرا بر بهبود عملکرد شغلی و رفتارهای فراسازمانی معلمان شهرستان سیریکسومین همایش علوم انسانی (پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم)1399

مقالات مصطفی قلندری در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1قلندری،مصطفی و یونس دریوش."بررسی رابطه گرایش به معنویت با عملکرد شغلی و نقش تعدیل گری رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: معلمان شهرستان سیریک)".فصلنامه پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی .سال سوم.شماره 28.تابستان1399. صص 141-1191399
2Qalandari Mustafa & Younes Daryoush."Organiztional spirtualism;improving job performance and extra organizational behaviors".Human Sciences Research Jornal. New Period.No 24. 2020. P 213-2251399
3قلندری،مصطفی."تعلیم وتربیت دینی؛الگوسازی های نوین و چالش ها درآموزش و پرورش".فصلنامه علمی تخصصی پژوهش های نوین در روان شناسی.جلد1.شماره 2.تابستان1399.صفحه54تا621399

تالیفات مصطفی قلندری

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتابخانواده هوشمند؛تعلیم وتربیت مجازی و پیامدهای پنهاننیلاب/تهران1399فارسی

جوایز و افتخارات مصطفی قلندری

ردیفعنوان جایزه، مقام، رتبهسال
1رتبه برتر(اول) دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی میناب1399
تاریخ ایجاد رزومه: 29 مرداد 1399 - تعداد مشاهده 97 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مصطفی قلندری

تماس با مصطفی قلندری

کشور:ایران استان:هرمزگان شهر:سیریک

به اشتراک گذاری صفحه مصطفی قلندری

پشتیبانی