ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

حبیب هنری

Habib Honari

Researcher ID: (119878)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات حبیب هنری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتدوین برنامه استراتژیک کارافرینی در سازمان تربیت بدنی ایران بر اساس مدل SWOTپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1389
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرصت های اثر گذار بر توسعه ی کارآفرینی در ورزش کشوراولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی1389
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرصتهای آموزشکارآفرینی در دانشکدههای تربیت بدنی کشور از دیدگاه متخصصان ورزشیاولین همایش ملی آموزش در ایران 14041390
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشکلات شغلی دانش آموختگان کارشناسی ارشد تربیت بدنی شاغل دانشگاه های کشوراولین همایش ملی آموزش در ایران 14041390
5دریافت فایل PDF مقالهتعیین سوات در برنامه ریزی راهبردی برای کارآفرینی در ورزش کشوراولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری1390
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرصت ها وچالشهای خصوصی سازی درورزش کشوراز دیدگاه صاحبنظران ورزشی و ارایه راهکارهای اصلاحیهمایش ملی خصوصی سازی در ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهموانع بکارگیری فناوری اطلاعات در فرایند پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بر اساس مدل محتوایی وارد والویننخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی1390
8دریافت فایل PDF مقالهارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی سال 1387 در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل کرک پاتریکنخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی1390
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی چالش های کارآفرینی در دانشکده های تربیت بدنی کشور از دیدگاه متخصصان و ارائه ی راهکارهای اصلاحیاولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی1390
10دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین رقابت پذیری سازمانی با مدیریت دانش در کارکنان آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی منتخباولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی1391
11دریافت فایل PDF مقالهارتباط رضایت شغل و تعهد سازمانی در کارکنان فدراسیون های ورزشیاولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی1391
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر ابعاد سرمای اجتماعی بر فرسودگی شغلی در معلمان ورزش مرد شهر تهراناولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی1391
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین چابکی با لوردوز و کایفوزششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر اخلاق حرفه ای ورزشکاران و مربیان روی اعتماد و تعهد هواداران نسبت به باشگاه (مطالعه موردی باشگاه سپاهان)ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تحلیل رفتگی داوران فوتبال بر اساس درجات و پست های آنانششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه زیر سیستم های مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و بهره وری منابع انسانی در فدراسیون های ورزشی منتخبششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
17دریافت فایل PDF مقالهنقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشیششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهارتباط میان استفاده از فناوری اطلاعات با اثر بخشی کارکنان سازمان های ورزشیششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه فناوری اطلاعات با مولفه های مدیریت کیفیت جامع (TQM) در فدراسیون های ورزشیششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
20دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین نوآوری سازمانی با مدیریت دانش در کارکنان آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی منتخبششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
21دریافت فایل PDF مقالهضرورت سرمایه گذاری شرکت های بیمه در ورزش همگانی و نقش آن در: گسترش زیرساخت های ورزشی، اشتغال زایی، افزایش سطح سلامت و کاهش هزینه های درمانیششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی مهارت های اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی در فرایند بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطاتششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
23دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین فن آوری اطلاعات با درجه تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در ادارات تربیت بدنی استان های منتخبششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فناوری اطلاعات بر کارکردهای علمی-پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
25دریافت فایل PDF مقالهارتباط سبک رهبری( وظیفه مدار و رابطه مدار) مدیران مدارس باکارایی دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط عوامل اثرگذاربرافزایش میزان استعدادهای ورزشی ازدیدگاه مربیان رشته های ورزشی گروهی وانفرادیاولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی1390
27دریافت فایل PDF مقالهمروری برمدلهای استعدادیابی و بررسی دیدگاه های مختلفاولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی1390
28دریافت فایل PDF مقالهمقایسه رابطه مدیریت دانش وکارآفرینی سازمانی درمدیران وکارشناسان وزارت ورزش وجواناناولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱1393
29دریافت فایل PDF مقالهرابطه شاخص قوس پا با برخی ویژگی های آنتروپومتریکی دردانشجویان دختر ورزشکاراولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران1394
30دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی ومقایسه معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی تنیس روی میزکشور ازنظرنخبگان ورزشیهمایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی1394
31دریافت فایل PDF مقالهارتباط مدیریت دانش و سیستمهای اطلاعات و تصمیم گیری در سازمانهای ورزشی منتخبهشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش1394
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین مدیریت دانش با سرمایه انسانی د راداره کل ورزش و جوانان استان تهراندومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران1395
33دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اولویت بندی عوامل شکل دهنده احساس نوستالژیک (خاطرات گذشته) گردشگران ورزشیدومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی1395
34دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر شادی فردی کارشناسان وزارت ورزش و جواناندومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی1395
35دریافت فایل PDF مقالهتدوین برنامه راهبردی توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرزیازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1396
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رضایتمندی از بازاریابی بر وفاداری مشتریان برندهای ورزشیچهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران1397
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بازاریابی تجربی برهیجانات مشتریان برندهای ورزشی خارجی منتخب شهر تهرانچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی1397
38دریافت فایل PDF مقالهچگونه توانستم دانش آموزانم را به حضور در برنامه های کاهش وزن و بهبود رژیم غذایی ترغیب نمایمششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1398
39دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و رتبه بندی مولفه های موثر بر تداعی برند هواداران لیگ برتر والیبال کشور (مطالعه موردی: تیم والیبال میزان خراسان)همایش ملی برند در ورزش1394
40دریافت فایل PDF مقالهدستگاه تقویت کننده عضلات داخلی ران پانخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری1397
41دریافت فایل PDF مقالهتعیین تاثیر آموزش و کارگروهی با نقش میانجی گر تعهد سازمانی بر توانمند سازی جهت پیش بینی عملکردشغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب (معادلات ساختاری)پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1398
42دریافت فایل PDF مقالهعوامل مدیریتی موثر بر مهاجرت ورزشی ورزشکاران نخبه ایرانپنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1398
43دریافت فایل PDF مقالهنقش انگیزه مشارکت ورزشی با میانجیگری آوای سازمانی در بهره وری کارکنان دانشگاههای دولتی شهر تهرانپنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1398
44دریافت فایل PDF مقالهتربیت معلم تربیت بدنی درآمریکا: مسائل و چالش هاپنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1398
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی هوش سیاسی مدیران فدراسیون های المپیکی جمهوری اسلامی ایرانپنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1398
46دریافت فایل PDF مقالهرابطه محیط مدیریت ارتباط با مشتری با هویت تیمی هواداران باشگاه های حرفه ای فوتبالپنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1398
47دریافت فایل PDF مقالهتدوین برنامه راهبردی فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایرانپنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1398
48دریافت فایل PDF مقالهتحلیل موضوعی و روش شناختی پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزشی دانشگاه علم وفرهنگپنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1398
49دریافت فایل PDF مقالهمقایسه حقوق ورزشکاران تراجنسی در ایران وکشورهای منتخبپنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1398
50دریافت فایل PDF مقالهمقایسه فعالیت های بدنی شهروندان تهرانی و فعالیت های ورزشی مورد علاقه آنهاپنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1398
51دریافت فایل PDF مقالهایران و ژاپن: پایش تطبیقی طرح راهبردی ورزش همگانیدومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1394
52دریافت فایل PDF مقالهطراحی و تدوین نظام جامع ورزش آموزشی کشورایراندومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1394
53دریافت فایل PDF مقالهشناخت ابعاد موثر بر امنیت گردشگران ورزشیدومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1394
54دریافت فایل PDF مقالهشناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای تربیت بدنی سازمان زندان های کشوردومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1394
55دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی موانع و مشکلات توسعه ورزش واترپلو ایران و ارائه راهکارهااولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه1396
56دریافت فایل PDF مقالهتحلی عوام موثر بر تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی در ورزش ایراناولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه1396
57دریافت فایل PDF مقالهتحلی عوامل موثر بر تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی در ورزش ایراناولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه1396
58دریافت فایل PDF مقالهارتباط تعارض نقش با مشتریمداری و عملکرد شغلی مربیان باشگاه های بدنسازی و ایروبیکسومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1395
59دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دیدگاه مخاطبان از عملکرد شبکه رادیویی ورزش در انتقال ارزش های اخلاقی و اجتماعیسومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1395
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان پایبندی روزنامه نگاران و خبرنگاران ورزشی به اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری از دیدگاه مربیان و ورزشکاران تیمهای ملی منتخبسومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1395
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان پایبندی روزنامه نگاران و خبرنگاران ورزشی به اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری از دیدگاه روزنامه نگاران- خبرنگاران ورزشیسومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1395
62دریافت فایل PDF مقالهتعیین شاخص های اثرگذار تلویزیون در رشد و توسعه ورزش همگانی کلانشهر تهرانسومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1395
63دریافت فایل PDF مقالهتعیین شاخص های اثرگذار رسانه های نوشتاری در رشد و توسعه ورزش همگانی کلانشهر تهرانسومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1395
64دریافت فایل PDF مقالهتعیین شاخص های اثرگذار رسانه های مجازی در رشد و توسعه ورزش همگانی کلانشهر تهرانسومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1395
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر درآمدزایی رویدادهای ورزشی ایرانسومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1395
66دریافت فایل PDF مقالهتحلیل وضعیت هدف گذاری برنامه های ورزشی تلویزیونسومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1395
67دریافت فایل PDF مقالهتحلیل وضعیت تامین محتوای نظام تولید برنامه های ورزشی تلویزیونسومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1395
68دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فعالیت تفریحی ورزشی در افزایش سلامت اجتماعی دانشجویانسومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1395
69دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی انگیزه های مشارکت دبیران شهر تهران در ورزش های همگانیسومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1395
70دریافت فایل PDF مقالهرویکردی کیفی به کاوش عوامل سازمانی بروز فساد در صنعت فوتبال ایرانسومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1395

مقالات حبیب هنری در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل اثر گذار بر کارآفرینی در ورزش به عنوان حوزه ای میان رشته ایفصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی1389
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی ریسک پذیری مدیران ورزشی و توجه آنان به نظرات اعضای سازمانمجله پژوهش در مدیریت ورزشی1391
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی چالشهای پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارایه ی راهکارهای اصلاحیمجله پژوهش در مدیریت ورزشی1391
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت رسانه های ورزشی در توسعه وترویج مولفه های ورزش قهرمانیمجله پژوهش در مدیریت ورزشی1391
5دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی زیرمولفه های مهارت، نگرش، موانع و نیاز به کارگیری از فن آوری اطلاعات مربیان تیم های ملی جمهوری اسلامی ایرانمجله پژوهش در مدیریت ورزشی1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی چالش های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارایه ی راهکارهای اصلاحیمجله پژوهش در مدیریت ورزشی1391
7دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین بهره گیری از تلفن همراه و ویژگیهای شخصیتی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشیمجله پژوهش در مدیریت ورزشی1392
8دریافت فایل PDF مقالهچالش های ورزش دو و میدانی در ایران (یک مطالعه دلفی)دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1390
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی چالش های ورزش همگانی در ایراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1390
10دریافت فایل PDF مقالهطراحی مدل کارآفرینی ورزشی مبتنی بر رابطه فرهنگ کارآفرینانه با ابعادگرایش های کارآفرینانه سازمانی در سازمان تربیت بدنی ایراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهداف و استراتژی های کارآفرینی در ورزش کشور بر اساس تحلیل استراتژیک SWOTدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1390
12دریافت فایل PDF مقالهرابطه میان سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1390
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش قهرمانیدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1391
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه سلامت سازمانی و اثربخشی در دانشکده های تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه های دولتی تهراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1392
15دریافت فایل PDF مقالهتدوین چشم انداز کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحبنظران ورزشیدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1392
16دریافت فایل PDF مقالهتلفیق توابع تحلیلی تیسن و اورلی در مکان گزینی اماکن ورزشیدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1392
17دریافت فایل PDF مقالهطراحی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر رابطه ساختار سازمانی با ابعاد گرایش های کارآفرینانه سازمانی در سازمان تربیت بدنیدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1392
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان بهره گیری اعضای هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی از فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش با توجه به عواملی دموگرافیدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارکردهای سیستم مدیریت CM در تثبیت شاخصه های سلامت سازمانی در سازمان های ورزشیدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1393
20دریافت فایل PDF مقالهطراحی مدل تاثیرگذاری کیفیت خدمات بر وفاداری، رضایت مشتری، ارزش ادراک شده و رفتار آتی مشتریان در مجموعه های تفریحی ورزشی آبیدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1393
21دریافت فایل PDF مقالهمطالعه سیاستها و راهبردهای ورزش همگانی نظام جامع توسعه ورزش کشوردوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1393
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی در ورزش کشوردوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1394
23دریافت فایل PDF مقالهتدوین برنامه استراتژیک انجمن علمی مدیریت ورزشیدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1394
24دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین عوامل جو سازمانی و کیفیت زندگی کاریدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1394
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی براساس شاخص بنیاد مدیریت کیفیت اروپا: مطالعه موردی فدراسیون قایق رانیدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1395
26دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تاثیر بازارگرایی بر رفتار آتی مشتریان اماکن ورزشی با توجه به ارزش ادراک شدهدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1395
27دریافت فایل PDF مقالهنقش مدیریت ارتباط با مشتری در وفاداری مشتریان به مراکز تفریحی ورزشیدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1395
28دریافت فایل PDF مقالهتدوین مدل اثر فرانوگرایی در مدیریت بر توسعه ورزشدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1395
29دریافت فایل PDF مقالهنقش سبک رهبری مربیان لیگ برتر فوتبال در پیش بینی هوش هیجانی بازیکناندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1395
30دریافت فایل PDF مقالهساخت و اعتباریابی ابزار شایستگی های محوری مدیران ادارات ورزش و جواناندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1396
31دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین نوآوری سازمانی با مدیریت دانش در دانشکده ها و ادرات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد و سراسری شهر تهراندوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق)1392
32دریافت فایل PDF مقالهتدوین الگوی توسعه مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از نظریه داده بنیاددوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق)1396
33دریافت فایل PDF مقالهتعیین اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسش نامه منش ورزشیفصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی1393
34دریافت فایل PDF مقالهویژگی های روان سنجی و هنجاریابی نسخه فارسی پرسش نامه تاب آوری در دانش آوزان و دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکارفصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی1395
35دریافت فایل PDF مقالهطراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی ایراندوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش1397
36دریافت فایل PDF مقالهمدل تاثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جواناندوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش1397
37دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اولویت بندی حوزه های به کارگیری داوطلبان در ورزش دانش آموزی ایراندوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش1396
38دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی میزان مصرف رسانه ای و سواد رسانه ای بین دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت رسانه و مدیریت ورزشیمدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی1396
39دریافت فایل PDF مقالهشناسایی چالش های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش کشوردوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1397
40دریافت فایل PDF مقالهطراحی الگوی سلامت ذهنی ورزشکاران شرکت کننده در ورزش تربیتیدوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق)1398
41دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل رفتار تعاملی اعضای جوامع برند مبتنی بر رسانه های اجتماعی (مطالعه موردی: هواداران باشگاه های حرفه ای فوتبال)دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1398
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر توسعه تعهد اخلاقی به نسل آینده در ورزشکاران حرفه ایفصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی1398
43دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ابعاد مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهوردوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1399
تاریخ ایجاد رزومه: 27 مرداد 1399 - تعداد مشاهده 105 بار

نمودار سالانه مقالات حبیب هنری طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با حبیب هنری

آدرس ایمیل: honari_h@yahoo.com
کشور: ایران استان: تهران شهر: تهران

به اشتراک گذاری صفحه حبیب هنری

ابر کلیدواژه ها

پشتیبانی