ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

خانم دکتر ژاله رفاهی

Dr. zhaleh Refahi

استادیار

Researcher ID: (119847)

خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ازاد اسلامی واحد مرودشت
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات ژاله رفاهی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنیدگی و خصوصیات شخصیتی جانبازان جنگ تحمیلی و پسران ارشد آناناولین همایش علمی جانباز و خانواده1382
2دریافت فایل PDF مقالهEVALUATION OF STRESS AND PERSONALITY TRAITS AMONG THE WAR – HANDICAPPED AND THEIR FIRST SONSاولین همایش علمی جانباز و خانواده1382
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با رضایت زناشوییهمایش سلامت روانشناختی1388
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ابعاد پدرانه و مادرانه از دیدگاه نوجوانان مقطع متوسطه شهر اصفهاندومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده1390
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش واسطه گری هوش هیجانی بر سبک دلبستگی ایمن و مولفه های عشق ورزینخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی1393
6دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین سبک های دلبستگی و طرحواره های اولیه با عزت نفس جنسی در معلمان زن متاهل دوره متوسطه شهر دارابنخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی1393
7دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ابعاد عشق و طرحواره های جنسی در سه دوران نامزدی ، عقد و ازدواج در مرداننخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی1393
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین شادکامی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های شهر مرودشتنخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی1393
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین معنویت با اضطراب و افسردگی در زوجین شهر شیرازاولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت1393
10دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ابعاد عشق و طرحواره های جنسی در سه دوران نامزدی،عقد و ازدواج در زنانکنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی 1393
11دریافت فایل PDF مقالهرابطه سبک های دلبستگی با تعارضات زناشویی با واسطه گری متغیرهای جمعیت شناختی در زوجیناولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه1394
12دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی تلفیقی دو رویکرد واقعیت درمانی و شناختی رفتاری گروهی بر خطاهای شناختی و احساس تنهایی زنان متاهلاولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه1394
13دریافت فایل PDF مقالهمقایسه بین ویژگیهای شخصیتی و مهارتهای ارتباطی در افراد متقاضی طلاق و عادی براساس متغیرهای جمعیت شناختیاولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه1394
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر طبیعت گردی برکیفیت و جهت گیری زندگی سالمنداناولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه1394
15دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی آموزش مهارت جرأت ورزی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار کمیته امداد شهر شیرازاولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه1394
16دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی رویکرد پذیرش و تعهد ACT بر دلزدگی زناشویی و بخشش زوجین مراجعه کننده به مرکز خدمات اجتماعی و مشاوره سازمان زندانهای استان اصفهاناولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه1394
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آموزش مادران بیمارهای وابسته به مواد محرک با روش ماتریکس بر شیوه زندگی آنان در یکی از مراکز ترک اعتیاد در شیرازاولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه1394
18دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش گروهی مهارت های ارتباطی بر خودتمایز یافتگی زنان متاهل شهرستان داراباولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه1394
19دریافت فایل PDF مقالهThe Effectiveness of Combined Reality Therapy and Group CognitiveBehavioral Therapy Approaches on the Cognitive Errors and the Feeling ofLoneliness in Married Womenدومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1394
20دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی کیفیت زندگی بر اساس احساس تنهایی و عملکرد جنسیدر دانشجویان زن متاهلدومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1394
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های دلبستگی و سبک زندگی سالم برای هویت اجتماعی زناناولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
22دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی مشاوره راه حل محور بر افزایش توانایی حل مشکل مردان متاهلاولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
23دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی کیفیت زندگی براساس عملکرد جنسی در دانشجویان زن متاهلکنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم1395
24دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی کیفیت زندگی براساس تنهایی در دانشجویان زن متاهلکنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم1395
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین اعتیاد والدین با مشکلات روانشناختی استرس، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شیرازاولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده1393
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین طرحواره های اولیه وعزت نفس جنسی در معلمان زن متاهل دوره متوسطه شهر داراباولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده1393
27دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی رضایت زناشویی بر اساس مولفه های عشق و نقش تعدیل کننده مدت ازدواج و جنسیت در رابطه بین آنهااولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده1393
28دریافت فایل PDF مقالهInvestigation of the relationship between body image with self-concept in adolescentچهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی1396
29دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین کیفیت زندگی کاری، ویژگی های شخصیتی ( وجدانی بودن توافق ) با فرسودگی شغلی پرستاراناولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی1396
30دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سازگاری پس از طلاق بر اساس قصه عشق وسبک زندگی در زنان متعارض در حال جداییهمایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم1397
31دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی سالمندانچهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری ایران1397
32دریافت فایل PDF مقالهComparison of the Marital Commitment and Coping Styles of Women with Ethnic and Alien Marriage in Bandar Abbas Cityچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی1398

مقالات ژاله رفاهی در ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی ژاله رفاهی

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1
ازاد اسلامی واحد مرودشت
استادیار
تاریخ ایجاد رزومه: 26 مرداد 1399 - تعداد مشاهده 2394 بار

نمودار سالانه مقالات ژاله رفاهی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با ژاله رفاهی

آدرس ایمیل: zhalehrefahi210@gmail.com
شماره همراه: 09176749730
کشور: ایران استان: فارس شهر: شیراز

به اشتراک گذاری صفحه ژاله رفاهی

علایق شخصی

  • ازدواج و خانواده
  • روابط بین فردی

کلیدواژه های مهم در مقالات ژاله رفاهی

پشتیبانی