آقای مهدی هوشمند

mehdi hooshmand

کارشناس ارشداقتصادوتجارت الکترونیک از دانشگاه پیام نور تبریز

Researcher ID: (119188)

8
4
1
1
2

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه
  •   Privatization in less developing countries (LDC

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی ارشد اقتصادوتجارت الکترونیک دانشگاه پیام نور تبریز1397-1400

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارمند بانک سپه (تاکنون)