آقای حجة الاسلام سید محمود مرتضوی

Seyed Mahmoud Mortazavi

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (119111)

74
6
21
4
2
32
38
9

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • دبیر علمی/ عضو هیئت مدیره/ نماینده هیئت موسس انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه های علمیه
 • عضو مجمع عمومی/ بازرس انجمن مطالعات سیاسی حوزه های علمیه
 • عضو مجمع عمومی انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه های علمیه
 • عضو مجمع عمومی/ بازرس علی البدل انجمن فقه و حقوق حوزه های علمیه
 • بسیج فعال بسیج مستضعفین
 • عضو مجمع عمومی 1420 شبکه زنان دانشمند جهان اسلام
 • داور کانون داوران قوه قضائیه
 • عضو هیأت تحريريه فصلنامه علمی دانش انتظامی سمنان
 • عضو هیأت تحريريه فصلنامه علمی خانواده در آیینه فقه جامعه المصطفی العالمیه

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب کتاب الکترونیک مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران (سیویلیکا) - 1397 - فارسی
 • کتاب کتاب الکترونیک مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (سیویلیکا) - 1397 - فارسی
 • کتاب کتاب الکترونیک مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران (سیویلیکا) - 1397 - فارسی
 • کتاب کتاب الکترونیک مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران (سیویلیکا) - 1396 - فارسی
 • کتاب کتاب الکترونیک مجموعه مقالات دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران (سیویلیکا) - 1396 - فارسی
 • کتاب کتاب الکترونیک چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران (سیویلیکا) - 1396 - فارسی
 • کتاب کتاب الکترونیک مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه (سیویلیکا) - 1395 - فارسی
 • کتاب کتاب الکترونیک مجموعه مقالات سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران (سیویلیکا) - 1395 - فارسی
 • کتاب کتاب الکترونیک سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران (سیویلیکا) - 1395 - فارسی
 • کتاب کتاب الکترونیک سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی ، مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران (سیویلیکا) - 1395 - فارسی
 • کتاب کتاب الکترونیک مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی ، مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران (www.tsconf.ir) - 1394 - فارسی
 • کتاب کتاب الکترونیک دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران (سیویلیکا) - 1394 - فارسی
 • پایان نامه مولفه های قدرت نرم ج.ا.ا از منظر مقام معظم رهبری (دانشکده صدا و سیما-قم) - 1393 - فارسی
 • کتاب کتاب الکترونیک مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران (www.rsconf.ir) - 1393 - فارسی
 • کتاب کتاب الکترونیک دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی (سیویلیکا) - 1393 - فارسی
 • کتاب کتاب الکترونیک مجموعه مقالات اولین کنگره ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی (پایگاه استنادی سیویلیکا و www.pecenter.ir) - 1392 - فارسی
 • کتاب کتاب الکترونیک مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (www.epsconf.ir) - 1392 - فارسی
 • کتاب کتاب الکترونیک اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی (سیویلیکا) - 1392 - فارسی
 • کتاب کتاب الکترونیک اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران (سیویلیکا) - 1392 - فارسی
 • کتاب کتاب الکترونیک اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی (سیویلیکا) - 1392 - فارسی
 • پایان نامه ادله عقلی و نقلی تبرک (حوزه علمیه قم) - 1386 - فارسی

سوابق استادی

 • استاد مدعو جامعه المصطفی العالمیه(1400-تاکنون )
 • استاد مدعو مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری(س)-قم(1392-تاکنون )
 • دانشیار انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه های علمیه(1392-تاکنون )
 • استاد تمام حوزه علمیه قم(1386-تاکنون )

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی فقه و حقوق خانواده جامعه المصطفی العالمیه1398-تاکنون
 • کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه صدا و سیما1389-تاکنون
 • کارشناسی ارشد علوم و معارف اسلامی دانشگاه جامعه المنتظر1384-تاکنون
 • حوزوی فقه و اصول حوزه علمیه قم1378-تاکنون

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در داور قوه قضائیه (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاور فقهی حقوقی (1382-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • رئیس شورای سیاستگذاری اولین همایش ملی فقه ارتباطات
 • دبیر علمی پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
 • رئیس دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
 • رئیس شورای سیاستگذاری اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
 • رئیس چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری ایران
 • رئیس شورای سیاستگذاری اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
 • دبیر علمی ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
 • دبیر علمی ششمین کنگره ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو هیات علمی و کمیته داوران چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
 • رئیس اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
 • رئیس شورای سیاستگذاری اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
 • رئیس چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
 • رئیس سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
 • رئیس سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
 • رئیس شورای سیاستگذاری اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
 • رئیس شورای سیاستگذاری اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
 • رئیس شورای سیاستگذاری سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
 • رئیس شورای سیاستگذاری اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
 • رئیس شورای سیاستگذاری اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
 • عضو هیات علمی و کمیته داوران همایش ملی بررسی آرای تفسیری علامه محمد هادی معرفت ره
 • عضو هیات علمی و کمیته داوران اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران
 • عضو هیات علمی و کمیته داوران دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
 • دبیر علمی اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
 • رئیس اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
 • عضو هیات علمی و کمیته داوران اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش
 • رئیس شورای سیاستگذاری چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
 • عضو هیات علمی و کمیته داوران اولین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی، مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
 • رئیس اولین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی، مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
 • دبیر اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
 • عضو هیات علمی و کمیته داوران اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
 • دبیر کل دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
 • عضو هیات علمی و کمیته داوران اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • اخلاق فعالیت در فضای مجازی با تاکید بر چالش های روابط با کاربران غیر همجنس - پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (1395)
 • آداب و احکام مجازی - پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (1395)
 • آسیب شناسی رفتارهای جنسی نامتعارف در فضای مجازی - پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (1395)
 • پایگاه های مجازی نور و نقش کاربردی آن - مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (1395)
 • پژوهش های فناورانه با تکیه بر نرم افزارهای علوم اسلامی - مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (1395)
 • تحلیل جرائم فضای مجازی - پلیس فتا/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (1395)
 • روش نیازسنجی پژوهشی - انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه (1395)
 • سواد رسانه ای وفرهنگ سازی درحوزه بازی های رایانه ای - بنیاد بازی های رایانه ای/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (1395)
 • سواد فضای مجازی - سازمان فضای مجازی سراج/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (1395)
 • فقه فضای مجازی - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (1395)
 • مدیریت استراتژیک - انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین / موسسه آموزش عالی مهر اروند (1395)
 • مدیریت سازمان دهی و اسناد دهی منابع (پژوهشیار) - مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور/ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (1395)
 • روش تحقیق پیشرفته - انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین / موسسه آموزش عالی مهر اروند (1394)
 • مبانی سیاست گذاری اجتماعی - انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین / موسسه آموزش عالی مهر اروند (1394)
 • مبانی مدیریت بحران - انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین / موسسه آموزش عالی مهر اروند (1394)
 • مدیریت بحران - انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین / موسسه آموزش عالی مهر اروند (1394)
 • مدیریت پروژه - انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین / موسسه آموزش عالی مهر اروند (1394)
 • آموزش مهارت های هفتگانه کامپیوتر ICDL - انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین / موسسه آموزش عالی مهر اروند (1394)
 • اصول و فنون مشاوره - انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین / موسسه آموزش عالی مهر اروند (1393)
 • خلاقیت و نو آوری در رفتار سازمانی - انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین / موسسه آموزش عالی مهر اروند (1393)
 • مدیریت اجرایی - انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین / موسسه آموزش عالی مهر اروند (1393)
 • مدیریت رسانه - انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین / موسسه آموزش عالی مهر اروند (1393)
 • مدیریت ریسک - انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین / موسسه آموزش عالی مهر اروند (1393)
 • مدیریت زمان - انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین / موسسه آموزش عالی مهر اروند (1393)
 • مدیریت فرهنگی - انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین / موسسه آموزش عالی مهر اروند (1393)
 • جامعه شناسی بازی های رایانه ای - انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین / موسسه آموزش عالی مهر اروند (1393)
 • روش های تحقیق در علوم اجتماعی - دانشگاه صدا و سیما قم (1392)
 • آموزش عناصر داستانی - دانشکده صدا و سیما-قم (1392)
 • آموزش پرپوزال نویسی - دانشکده صدا و سیما-قم (1392)
 • ادبیات و پاراگراف نویسی - دانشکده صدا و سیما-قم (1392)
 • آمار و احتمالات - دانشکده صدا و سیما-قم (1392)
 • روش تحقیق (مقدماتی تا پیشرفته) - دانشکده صدا و سیما-قم (1392)
 • روش تحلیل محتوا (کمی و کیفی) - دانشکده صدا و سیما-قم (1392)
 • آموزش SPSS - دانشکده صدا و سیما-قم (1392)
 • روش تحلیل گفتمان - دانشکده صدا و سیما-قم (1391)
 • دوره آموزشی بدو خدمت روحانیون حج - سازمان حج و زیارت (1390)
 • اندیشه های فقهی حضرت امام خمینی - موسسه نشر آثار امام خمینی ره (1385)
 • آشنایی با ادیان و مذاهب ( مسیحیت، وهابیت، بهائیت و عرفان های نوظهور) - معاونت تبلیغ حوزه های علمیه (1384)

سایر موارد

 • وکیل و نماینده مراجع عظام تقلید در امور حسبیه و مسائل شرعیه
 • روحانی کاروان عتبات عالیات و حج
 • بازرس و یژه بسیج طلاب و روحانیون
 • قاضی تحکیم و داور حقوقی- خانواده و تجاری دادگستری
 • مشاور فقهی - حقوقی و خانواده
 • امین موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه
 • مربی شنا و ناجی غریق
 • عضو هیأت تحريريه فصلنامه علمی خانواده در آیینه فقه جامعه المصطفی العالمیه
 • عضو هیأت تحريريه فصلنامه علمی دانش انتظامی سمنان
 • ارزیاب علمی و داور جشنواره علامه حلی