فرزانه رحیمی جعفری | سیویلیکا

مهندس فرزانه رحیمی جعفری

کارشناسی ارشد مرمت و احیا ابنیه و بافت های تاریخی- میراث معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران

معرفی

دانشجوی دانشگاه علم و صنعت ایران


تحصیلات فرزانه رحیمی جعفری

کاردانی معماری داخلی
1393 - null
از null
کارشناسی معماری
1395 - null
کارشناسی ارشد مرمت ابنیه و بناهای تاریخی
1398 - null