آقای دکتر مسعود سفیری

Dr. Masoud Safiri

مدیریت تجارت الکترونیکی

Researcher ID: (117195)

3
4
4
10
6

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو پیوسته کامپیوتر ایران
 • عضو پیوسته تجارت الکترونیکی ایران
 • عضو پیوسته کارآفرینی و نوآوری ایران
 • عضو دائم پژوهشگران جوان و نخبگان ایران
 • دبیر مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان
 • Main member International Association of Computer

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در منتور استارتاپ (1390-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در Pars Belit CEO (1392-1398)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر دیجیتال مارکتینگ (1398-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در Soot Food CEO (1398-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ایران (1400)
 • عضو انجمن بین المللی علوم کامپیوتر جهان (2016)
 • دانشجوی برتر پژوهشی (سال 1394) (1394)
 • دانشجوی برتر پژوهشی (سال 1395) (1395)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • Asia Pacific Innovation Forum - United Nations (سازمان ملل) (2019)
 • Inotex Talent - پارک علم و فناوری ریاست جمهوری (1398)
 • استارتاپ سپهر نو - اداره ورزش و جوانان (1397)
 • CRM - Oxford academy (2016)
 • Computer Seven Skills - TNRS American (2017)
 • E-Business Management Commerce - TNRS American (2017)
 • مدیریت ارتباط با مشتری - پارس پندار نهاد (1395)
 • مهارت های هفتگانه رایانه - پارس پندار نهاد (1396)
 • ISO 10004:2012 - سازمان استاندارد ایران (1395)
 • هوش مصنوعی و ایده‌های کسب‌ و کار - آکادمی همراه اول (1401)