آقای دکتر کیوان حیدرنژاد

Dr. keyvan heidarnejad

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (114635)

42
7
11
3
22
14
11
11
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضویت فعال نویسندگان سرای اهل قلم
 • عضویت فعال صندوق اعتباری هنر
 • پژوهشگر رسمی شبکه پژوهشگران ایرانی
 • عضویت فعال بنیاد ملی نخبگان کشوری
 • عضویت فعال بنیاد ملی نخبگان استان آذربایجان شرقی
 • عضویت فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضویت فعال بنیاد نخبگان نیروهای مسلح
 • فرمانده کانون بسیج حقوقدانان شهرستان سهند، اسکو و ایلخچی
 • مدیر بسیج علمی پژوهشی و فن آوری شهرستان اسکو
 • دبیر علمی اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در فضای سایبر
 • وکیل مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوره خانواده قوه قضائیه استان آذربایجان شرقی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Dadyar Khodaei1, Keivan Heidar Nejad2, Sajjad Vojdani 3, Ebrahim Kavoosi2, Mojtaba Khosravi, A Comparative Study of the Rules and Regulations Dominating Urbanization in Iran and England, Journal of Civil Engineering and Urbanism,

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب قلمرو جرم انگاری در امور اعتقادی و عبادی در حقوق ایران و مصر (انتشارات نگین سبلان- اردبیل) - 1401 - فارسی
 • کتاب مبانی و اسباب انفساخ عقود جایز در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در (انتشارات نگین سبلان اردبیل) - 1401 - فارسی
 • کتاب مطالعه تطبقی تاثیر توبه در مجازات در فقه شیعه و فقه عامه (انتشارات نگین سبلان- اردبیل) - 1400 - فارسی
 • کتاب بررسی نقش دولت درتحولات توسعه ای جمهوری آذربایجان (انتشارات نگین سبلان- اردبیل) - 1400 - فارسی
 • کتاب مشكلات عملي حاكم بر قواعد ابلاغ در دعاوي حقوقي و ضمانت اجرايي قانوني در نظام حقوقي ايران (انتشارات نگین سبلان اردبیل) - 1400 - فارسی
 • کتاب معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و با نگاهی به سردستگی جرایم سازمان یافته (انتشارات نگین سبلان اردبیل) - 1400 - فارسی
 • کتاب بررسی تطبیقی حدود آزادی زوجه در امور مالی و غیرمالی در نظام حقوقی ایران (انتشارات نگین سبلان اردبیل) - 1400 - فارسی
 • کتاب پیشگیری از جرایم سازمان یافته فراملی در سیاست کیفری سازمان ملل متحد و موضع دولت جمهوری اسلامی ایران (انتشارات نگین سبلان- اردبیل) - 1399 - فارسی
 • کتاب بررسی رضایت زناشویی با توجه به پنج عامل بزرگ شخصیتی (انتشارات نگین سبلان- اردبیل) - 1396 - فارسی
 • کتاب حریم خصوصی در حقوق اسلامی و حمایت از آن در قوانین جزایی (انتشارات نگین سبلان- اردبیل) - 1396 - فارسی
 • کتاب بررسی ارتباط اختلالات شخصیت ضداجتماعی و مرزی با بزهکاری (انتشارات نگین سبلان اردبیل) - 1396 - فارسی

سوابق استادی

 • استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شبستر(1399-تاکنون )

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوره خانواده قوه قضائیه استان آذربایجان شرقی (1399-تاکنون)
 • سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور مرکز بناب (1393-1394)
 • سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور مرکز اسکو (1395-1395)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو (1396-1396)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا (1395-1395)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خسروشاه (1395-1396)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر (1396-1396)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان (1396-1396)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی (1396-1398)
 • سابقه تدریس در موسسه غیرانتفاعی آموزش عالی سراج (1396-1398)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر (تسوج) (1399-1400)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان (1396-1397)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو (1396-1397)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی (1396-1398)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر (1396-1397)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا (1395-1396)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خسروشاه (1395-1396)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه پیام نور مرکز بناب (1393-1395)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه پیام نور مرکز اسکو (1395-1396)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه غیر انتفاعی سراج تبریز (1396-1397)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تسوج (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تسوج (1399-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • عضو نویسندگان اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران (1400)
 • عضو فعال باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه (1399)
 • انتخاب رساله برتر دوره دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه (1398)
 • پژوهشگر رسمی کشور (شبکه پژوهشگران جوان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری کشوری) (1398)
 • کسب رتبه اول فارغ التحصیلی در دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی (1397)
 • پژوهشگر برتر و منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه (1397)
 • پژوهشگر برتر و منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه (1396)
 • کسب رتبه اول در آزمون جامع دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی (1395)
 • پژوهشگر برتر و منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه (1395)
 • عضویت در بنیاد ملی نخبگان کشوری (1394)
 • عضویت در بنیاد ملی نخبگان استان آذربایجان شرقی (1394)
 • پژوهشگر برتر و منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه (1394)
 • دانشجوی برتر دوره در دوره کارشناسی ارشد (1392)
 • کسب رتبه اول فارغ التحصیلی در دوره کارشناسی (1389)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • توانمندسازی مدیران حقوقی - معاونت حقوقی سپاه عاشورا (1398)
 • توانمندسازی تجربه نگاری و اندیشه ورزی - سازمان دانش و پژوهش سپاه عاشورا استان آشرقی (1397)
 • توانمدسازی مدیران علمی و پژوهشی - سازمان علمی و پژوهشی سپاه عاشورا استان آشرقی (1397)
 • روش تدریس و فنون معلمی - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سراج تبریز (1397)
 • چالش های علمی و عملی جرایم سایبر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه (1397)
 • مدیریت تحقیق و پرسشگری - پژوهشکده مطالعات بسیج کشوری (1394)
 • حقوق نفت و گاز - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه (1394)
 • حقوق انرژی هسته ای - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه (1394)
 • روش تحقیق و مقاله نویسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه (1394)
 • ماهواره و اثرات مخرب آن در جامعه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب (1393)
 • چالش های فراروی قانون حمایت از خانواده مصوب 92 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه (1393)