آقای دکتر امین خدادادی

Dr. Amin Khodadadi

Researcher ID: (114408)

38
11
3
3

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب Industrial controller of ABB company relays and how they are used and function in circuits (انتشارات لمبرت) - 2024 - انگلیسی
 • کتاب Modeling and control of the simultaneous production of electricity and thermal energy (CHP) using the predictive control model (انتشارات لمبرت) - 2024 - انگلیسی
 • کتاب Investigating the use of distance relay structures in transmission lines (انتشارات لمبرت) - 2024 - انگلیسی
 • کتاب شناسایی عوامل موثر در تاخیر پروژههای خطوط شرکت برق منطقه ای (هورین) - 1401 - فارسی
 • کتاب بررسی اثر آلودگی و خوردگی بر تجهیزات قدرت (هورین) - 1401 - فارسی
 • کتاب برنامه ریزی و بررسی عملکرد خطوط کابلی با ولتاژ فوق بالا(EXV) (هورین) - 1401 - فارسی
 • کتاب ایمنی در برق (ارشدان) - 1400 - فارسی
 • کتاب طراحی کنترل کننده تکمیلی در سیستم های انتقال VSC HVDC جهت بهبود عملکرد دینامیکی با استفاده از کنترل پیش بین مدل (دانش‌پژوهان شریف‌یار) - 1399 - فارسی
 • کتاب بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات در شبکه های فوق توزیع و انتقال برق با استفاده از برنامه تعمیر و نگهداری به کمک ترموویژن جهت عیب یابی (دانش‌پژوهان شریف‌یار) - 1399 - فارسی
 • کتاب برنامه‌ریزی تعمیرات پیشگیرانه مبتنی بر قابلیت اطمینان کلیدهای قدرت (دانش‌پژوهان شریف‌یار) - 1398 - فارسی
 • کتاب مدلسازی سیستم‌های قدرت ترکیبی شامل توربین بادی-دیزل ژنراتور (امین خدادادی) - 1396 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی