دکتر امیر عباسپور ثانی

Amir Abbaspour sani

دکتری تخصصی (PH.D) حسابداری - عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران

Researcher ID: (111820)

8
2
1
1
2
6
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Review the Role of Ownership Structure and its Relation with financial Structure –A Case study from Tehran Stock Exchange Companies1
 •  The effective factors on profitability of the firms listed in Tehran stock exchange (by emphasis on banking industry an investment firms)
 •  Differences and similarities between the principles of corporate governance in Islamic banks and conventional banks

مقالات کنفرانسهای داخلی

 • نگرشی بر هموارسازی سود و مباحث پیرامون آن ارائه شده در دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری (1392)
 • امیر عباسپور ثانی . تفاوت و شباهت ها بین اصول نظارت (حکمرانی ) شرکت در بانک های اسلامی و بانک های متعارف . اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری اقتصاد و مدیریت 23 آذر (1396)
 • امیر عباسپور ثانی ،محسن حمیدیان ، بررسی رابطه مربوط بودن ارزش ،مدیریت سود و حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . 23 آذر ماه (1396)
 • محمود کهنسال ، سعیده کرمعلی ، امیر عباسپورثانی ، بررسی اخلاق حرفه ای درحسابداری وروشهایی برای سنجش آناولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت (1393)
 • امیر عباسپورثانی ، سعیده کرمعلی ، محمود کهنسال ، بانکداری الکترونیک بسترهای مناسب و موانع و راهکارهای پیش رو اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت (1393)
 • امیر عباسپور ثانی ، قدرت اله طالب نیا، اکبر اسلامی ، حسابداری منابع انسانی، ابعاد و راهکار ها . اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت و حسابداری و علوم اجتماعی -31 خرداد (1393)
 • امیر عباسپور ثانی ، طاهر شمس ، سعیده کرمعلی . بررسی سیستم نظام حسابداری دولتی ایران و نقش مسئولیت پاسخگویی در آن . اولین کنفرانس ملی حسابداری ،حسابرسی و حسابدهی - استان گلستان ،گرگان 17 مهر (1393)
 • امیر عباسپور ثانی ،قدرت اله طالب نیا ،مهدی حیدری . تعیین عوامل موثر بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر صنعت بانکداری و شرکتهای سرمایه گذاری) ،اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت ،حسابداری و علوم اجتماعی 31 خرداد (1393)

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • عباسپور ثانی،امیر . حجازی، رضوان . حاجیها،زهره . نجفی مقدم علی - طراحی مدل افشای موارد کلیدی در گزارش حسابرسی: نظریه داده بنیاد و تحلیل ماتریس تفسیری فازی (FISM) نشریه دانش حسابرسی ISC دوره ۲۱، شماره ۸۳ - ( ۶-شهریور) (1400)
 • عباسپور ثانی،امیر . حجازی، رضوان . حاجیها،زهره . نجفی مقدم علی - واکاوی تاثیر افشای موارد کلیدی گزارش حسابرسی بر کاهش عدم موفقیت کسب و کارشرکت های بازار سرمایه (مجله دانش حسابداری مالی) انتشار آنلاین از 17 آبان (1400)

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • حسابرس موسسه حسابرسی (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) (تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دوره مالی همکاران سیستم - همکاران سیستم (1391)
 • دوره کارآفرینی - وزارت کار و رفاه تامین اجتماعی (1388)