خانم دکتر سمانه حاجی محمدباقر

Dr. Samaneh Hajimohammadbagher

مدرس گروه مهندسی پزشکی دانشگاه دانش البرز

Researcher ID: (109023)

182
1
2
4
34
93
18
16
13

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Aryatabar J, Rahmani Hosseinabadi A, Hajimohammadbagher Samaneh, "Automatic Supervising Systems and Networks on Storages", International Journal of Computer Science Issues - IJCSI. 2013 Jan; 1694-0814, Accepted.
 •  Hajimohammadbagher Samaneh*, Amini A, Aryatabar J, Keimasi Salkhor M, "Designing an intelligent system for the automatic distribution of narcotic drugs", International Journal of Computer Science Issues – IJCSI. 2013 May; 10(3): 1694-0814. / Certificate from the Journal.
 •  Hajimohammadbagher Samaneh*, Amini A, Aryatabar J, Akhavanzanjani H, "Design an electronic system for computer communication between hospital departments (card desk) ", International Journal of Computer Science Issues - IJCSI. 2013 Mar; 10(2): 1694-0814. / Certificate from the Journal.
 •  Aryatabar J, Aryatabar A, Hajimohammadbagher Samaneh, "Provision of strategies to reduce complications and treatment of bone and joint disease resulting from improper patterns in use of toilets", Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) - TextRoad Publication. 2013 May; 2090-4266, Accepted.
 •  Hajimohammadbagher Samaneh*, Fazli M, Aghshaei A, Farzaneh A, "The smart blood pressure measuring system with the help of ultrasound (BP.P) ", Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) - TextRoad Publication. 2013 Oct; 3(10): 2090-4266.
 •  Aghshaei A, Farzaneh A, Pargah M.S, Hajimohammadbagher Samaneh*, "Intelligent medical thermometer (tympanic) for accurate measuring of the body temperature with the ability of alarming and sending the information through cell - Phones", Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) - TextRoad Publication. 2014 Feb; 4(2): 2090-4266
 •  Hajimohammadbagher Samaneh*, Pargah M.S, Aghshaei A, "EMG Measuring Device in Order to Accurately Measure the Electrical Muscle Activity with the Ability to Exchange Data via Cell Phone or Informing Doctors through Hospital Monitoring", International Journal of Current Life Sciences. 2014 Jun; 2249-1465, Accepted.
 •  Hajimohammadbagher Samaneh*, Aryatabar J, "Intelligent Hospital Beds With Air Filtration and Disinfection of Patient Beds and Patient Height and Weight Measuring at the Same Time on the Bed", International Journal of Current Life Sciences. 2014 Aug; 2249-1465, Accepted.
 •  Hajimohammadbagher Samaneh*, "EMG Measuring Device in Order to Accurately Measure the Electrical Muscle Activity with the Ability to Exchange Data via Cell Phone or Informing Doctors through Hospital Monitoring", Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR) - TextRoad Publication. 2014 Aug; 2090-4266, Accepted.
 •  Mehrabi F, Moghadami N, Hoseini F, Ebrahimi S, Hajimohammadbagher Samaneh, Ebrahimi A, "DNA in plasma and total follicular fluid as a biomarker for predicting IVF/ICSI", Internationl Journal of Current Advanced Research. 2019 Nov; 2319-6505, Accepted.
 •  Mehrabi F, Moghadami N, Hoseini F, Ebrahimi S, Hajimohammadbagher Samaneh, Ebrahimi A, "DNA in plasma and total follicular fluid as a biomarker for predicting IVF/ICSI", International Journal of Recent Scientific Research. 2019 Nov; 0976-3031, Accepted.
 •  Mehrabi F, Moghadami N, Hoseini F, Ebrahimi S, Hajimohammadbagher Samaneh, Ebrahimi A, "DNA in plasma and total follicular fluid as a biomarker for predicting IVF/ICSI", International Journal of Current Life Sciences. 2019 Nov; 2249-1465, Accepted.
 •  Hajimohammadbagher Samaneh*, Mehrabi F, "Trigeminal Neuralgia aches (TN) therapy with peripheral nerves signal actuation (PNS) ", International Journal of Computer Science Issues - IJCSI. 2020 July; 17(4): 1694-0814.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • محور و تحقیقات تخصصی: تجهیزات اولتراسوندگرافی، تحریک الکتریکی عصب (2010)

تالیفات

 • کتاب فیزیک اولتراسوند و سونوگرافی (آموزشی تألیفی ارشدان) - 1399 - فارسی
 • کتاب الکتروتراپی و کاربرد آن در فیزیوتراپی (آموزشی تألیفی ارشدان) - 1399 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی مهندسی پزشکی _ بیوالکتریک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب1399-تاکنون
 • کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی _ بیوالکتریک تایید شده دانشگاه اراک1397-1399
 • کارشناسی مهندسی تکنولوژی مخابرات _ سوئیچ تایید شده دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین1389-1393
 • کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات _ICT تایید شده دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران1386-1388

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در فعالیت در شرکت ایده سازان پوینده پارس، به عنوان مدیرعامل و عضو هيئت مديره. (تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در فعالیت در شرکت شرکت صنایع پترو استیل سماک. (تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مجری طرح تحقیقاتی، پژوهشی در زمینه مکاترونیک با همکاری سازمان علمی پژوهشی و فناوری کشور- مرکز حمایت از مبتکرین و مخترعین و محققین ایران. (تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مجری طرح تحقیقاتی، پژوهشی در زمینه مهندسی پزشکی با همکاری سازمان علمی پژوهشی و فناوری کشور- مرکز حمایت از مبتکرین و مخترعین و محققین ایران. (تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در فعالیت علمی، پژوهشی در زمینه الکترومکانیک در مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ایران. (تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در فعالیت در چندین شرکت الکترونیکی و الکترومکانیکی به عنوان طراح و ساخت دستگاه های الکترونیکی و طراح و ساخت و مونتاژ بردهای Dip و SMD. (تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در فعالیت در زمینه الکترونیک و مخابرات با همکاری نمایندگی تعمیراتی صا ایران. (به عنوان ساخت برد های الکترونیکی- مخابراتی، سوئیچینگ ). (تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در فعالیت در چندین بیمارستان های فوق تخصصی (خانواده - لقمان حکیم - پیامبران - شهدای تجریش ) ایران. (تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در فعالیت در چندین کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی دندانپزشکی ایران. (تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در فعالیت در چندین شرکت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و دارویی ایران. (تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در فعالیت در اورژانس و امبولانس خصوصی به عنوان امدادگر اورژانس(EMT). (تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در فعالیت علمی، پژوهشی در زمینه پزشکی در داروخانه های ایران. (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی، مقطع کارشناسی، دانشگاه دانش البرز. (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در اصول سيستم هاي راديولوژي و راديوتراپي، مقطع کارشناسی، دانشگاه دانش البرز. (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در حفاظت الکتريکي در سيستم هاي بيمارستاني، مقطع کارشناسی، دانشگاه دانش البرز. (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در فیزیولوژی و آزمایشگاه، مقطع کارشناسی، دانشگاه دانش البرز. (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در آناتومی، مقطع کارشناسی، دانشگاه دانش البرز. (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مبانی شیمی I ، مقطع کارشناسی، دانشگاه دانش البرز. (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در منبع تغذیه، مقطع کارشناسی، دانشگاه دانش البرز. (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در آزمایشگاه مدارهای منطقی، مقطع کارشناسی، دانشگاه دانش البرز. (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي، مقطع کارشناسی، موسسه آموزش عالی دهخدا. (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در اصول سيستم هاي تصویرنگاری پزشکی، مقطع کارشناسی، موسسه آموزش عالی دهخدا. (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در حفاظت الکتریکی در سیستم های بیمارستانی، مقطع کارشناسی، موسسه آموزش عالی دهخدا. (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در اصول و افزارهاي توان بخشي، مقطع کارشناسی، موسسه آموزش عالی دهخدا. (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مقدمه اي بر هوش محاسباتي و زيستي، مقطع کارشناسی، موسسه آموزش عالی دهخدا. (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مقدمه اي بر رباتیک، مقطع کارشناسی، موسسه آموزش عالی دهخدا. (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مديريت و کارآفريني در مهندسي پزشکي، مقطع کارشناسی، موسسه آموزش عالی دهخدا. (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در پدیده های بیو الکتریک، مقطع کارشناسی، موسسه آموزش عالی دهخدا. (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در بیوفیزیک، مقطع کارشناسی، موسسه آموزش عالی دهخدا. (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در فیزیولوژی و آزمایشگاه، مقطع کارشناسی، موسسه آموزش عالی دهخدا. (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در آناتومی، مقطع کارشناسی، موسسه آموزش عالی دهخدا. (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در گزارش نویسی فنی، مقطع کارشناسی، موسسه آموزش عالی دهخدا. (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در پروژه، مقطع کارشناسی، موسسه آموزش عالی دهخدا. (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارورزی، مقطع کارشناسی، موسسه آموزش عالی دهخدا. (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • اخذ گواهینامه بین المللی آکادمی (Equal Assurance) کشور استرالیا 2021. (1401)
 • اخذ گواهینامه بین المللی آکادمی (Oxford Cert Universal)، کشور انگلستان 2021. (1400)
 • اخذ گواهینامه بین المللی آکادمی (IQS) کشور انگلستان 2021. (1400)
 • اخذ گواهینامه بین المللی آکادمی (MPT) کشور اتریش 2021. (1400)
 • اخذ گواهینامه بین المللی (ICSD) از مرکز جهان اسلام 2021. (1400)
 • اخذ گواهینامه بین المللی (ICSD) از مرکز جهان اسلام 2021. (1400)
 • اخذ گواهینامه نفیس از دومین کنفرانس بین المللی تکنولوژی، مهندسی، علوم و کسب و کارهای فناورانه دانمارک، کپنهاگن. (1400)
 • اخذ گواهینامه نفیس از دومین کنفرانس بین المللی تکنولوژی، مهندسی، علوم و کسب و کارهای فناورانه دانمارک، کپنهاگن. (1400)
 • اخذ گواهینامه نفیس از دومین کنفرانس بین المللی تکنولوژی، مهندسی، علوم و کسب و کارهای فناورانه دانمارک، کپنهاگن. (1400)
 • اخذ گواهینامه بین المللی (SCIENCE NORDIC-Scandinaviaاخذ گواهینامه بین المللی (SCIENCE NORDIC CERTIFICATE) از موسسه علمی SCIENCE NORDIC، کشورهای حوزه اسکاندیناوی (Sweden - Norway - Finland - Denmark - Iceland) ، کشور آلمان 2020.) از موسسه علمی SCIENCE NORDIC، کشورهای حوزه اسکاندیناوی (Sweden - Norway - Finland - Denmark - Iceland)، کشور فرانسه 2020 (1399)
 • اخذ گواهینامه بین المللی (SCIENCE NORDIC CERTIFICATE) از موسسه علمی SCIENCE NORDIC، کشورهای حوزه اسکاندیناوی (Sweden - Norway - Finland - Denmark - Iceland) ، کشور آلمان 2020. (1399)
 • اخذ گواهینامه بین المللی (Wissen Certificate) از موسسه علمیWissenChaft Archiv ، کشور آلمان 2020. (1399)
 • داور علمی کنفرانس ها، با رتبه نمایه شده مرکز جهان اسلام (ISC). (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری ایران، تبریز. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری ایران، تبریز. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از دهمین کنگره سراسری فناوری های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از دهمین کنگره سراسری فناوری های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از دهمین کنگره سراسری فناوری های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از دهمین کنگره سراسری فناوری های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم مهندسی و علوم کاربردی هلند، آمستردام. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم مهندسی و علوم کاربردی هلند، آمستردام. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم مهندسی و علوم کاربردی هلند، آمستردام. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک و علوم مهندسی هلند، آمستردام. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک و علوم مهندسی هلند، آمستردام. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک و علوم مهندسی هلند، آمستردام. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک و علوم مهندسی هلند، آمستردام. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک و علوم مهندسی هلند، آمستردام. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از سومین کنفرانس بین المللی مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر اسپانیا، والنسیا. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از سومین کنفرانس بین المللی مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر اسپانیا، والنسیا. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از سومین کنفرانس بین المللی مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر اسپانیا، والنسیا. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از سومین کنفرانس بین المللی مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر اسپانیا، والنسیا. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از سومین کنفرانس بین المللی مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر اسپانیا، والنسیا. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از سومین کنفرانس بین المللی مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر اسپانیا، والنسیا. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از سومین کنفرانس بین المللی مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر اسپانیا، والنسیا. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از کنفرانس ملی سیستم های هوشمند و محاسبات سریع ایران. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از کنفرانس ملی سیستم های هوشمند و محاسبات سریع ایران. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی، فرانسه، پاریس. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از دومین کنگره بین المللی مهندسی، فناوری و نوآوری،آلمان، دانشگاه صنعتی دارمشتات. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوآورانه در زمینه علوم، مهندسی و تکنولوژی آتن، یونان. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوآورانه در زمینه علوم، مهندسی و تکنولوژی آتن، یونان. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوآورانه در زمینه علوم، مهندسی و تکنولوژی آتن، یونان. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوآورانه در زمینه علوم، مهندسی و تکنولوژی آتن، یونان. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع آلمان، مونیخ. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع آلمان، مونیخ. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع آلمان، مونیخ. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع آلمان، مونیخ. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع آلمان، مونیخ. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع آلمان، مونیخ. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از دومین کنفرانس علمی پژوهشی مکانیک، برق، کامپیوتر و علوم مهندسی موناکو فرانسه، موناکو. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از دومین کنفرانس علمی پژوهشی مکانیک، برق، کامپیوتر و علوم مهندسی موناکو فرانسه، موناکو. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از دومین کنفرانس علمی پژوهشی مکانیک، برق، کامپیوتر و علوم مهندسی موناکو فرانسه، موناکو. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از دومین کنفرانس علمی پژوهشی مکانیک، برق، کامپیوتر و علوم مهندسی موناکو فرانسه، موناکو. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از دومین کنفرانس علمی پژوهشی مکانیک، برق، کامپیوتر و علوم مهندسی موناکو فرانسه، موناکو. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از دومین کنفرانس علمی پژوهشی مکانیک، برق، کامپیوتر و علوم مهندسی موناکو فرانسه، موناکو. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از چهارمین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو آلمان، برلین. (1399)
 • اخذ گواهینامه نفیس از پایگاه رسمی (CIVILICA)، کشور ایران 2020. (1398)
 • اخذ گواهینامه نفیس از کنفرانس ملی چالش های توسعه ی مهندسی و فناوری های نوین با رویکرد مدیریت و بهینه سازی انرژی ایران، ساوه. (1398)
 • اخذ گواهینامه نفیس از سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی آلمان، هامبورگ. (1398)
 • اخذ تقدیرنامه از جشنواره ملی باشگاه پژوهشگران دانشجو ایران درگروه فنی و مهندسی حائز رتبه سوم. (1392)
 • اخذ تقدیرنامه از جشنواره ملی باشگاه پژوهشگران دانشجو ایران به عنوان پژوهشگر برتر. (1392)
 • اختراع درجه تب هوشمند دیجیتالی با قابلیت نمایش وضعیت بیمار از راه دور به صورت online و .... - شماره ثبت 77149 (1391)
 • اختراع سیستم هوشمند لحیم کاری برد های الکترونیکی بدون تولید آلاینده های زیست محیطی- شماره ثبت 79168 (1391)
 • اختراع ربات آتش نشان چند منظوره C-H-F - شماره ثبت 78886 (1391)
 • مصاحبه، چاپ در خصوص ایده و اختراعات در مجله دایرة المعارفی همشهری ایران. (1391)
 • اخذ تندیس از جشنواره علمی پژوهشگران جوان ایران به عنوان پژوهشگر برتر. (1391)
 • اخذ تقدیر نامه در خصوص ایده و اختراع از شبکه جهانی صدای آشنا کشورهای (آمریکا، اروپا، آسیا، اقیانوسیه) در ایران. (1391)
 • اخذ تقدیرنامه از نمايشگاه ابتكارات و اختراعات، جشنواره ملي ايده هاي برتر ایران. (1391)
 • اخذ تقدیرنامه، تندیس از جشنواره علمی و فناوری فکر برتر ایران به عنوان برگزیده دوم بخش دانشجویی در حوزه پزشکی. (1391)
 • اخذ تقدیرنامه از جشنواره های منطقه ای، نوآوری و شکوفایی (دماوند) بنیاد ملی نخبگان ایران. (1391)
 • اخذ تقدیرنامه از جشنواره های منطقه ای، نوآوری و شکوفایی (کویر) بنیاد ملی نخبگان ایران. (1391)
 • اخذ گواهینامه نفیس از پایگاه رسمی (CIVILICA)، کشور ایران 2012. (1391)
 • اخذ گواهینامه نفیس از پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران. (1391)
 • اختراع دستگاه اندازگیری هوشمند همزمان فشارخون ، تعداد ریتم ضربان قلب و امواج الکتروکاردیوگرافی با کمک امواج اولتراسوند - شماره ثبت 71230 (1390)
 • اختراع دستگاه هوشمند تجویز دارو از طریق لوله NG tube - شماره ثبت 71229 (1390)
 • اختراع ساخت دستگاه چارت الکترونیکی V/C بیماران - شماره ثبت 71296 (1390)
 • اختراع تصاوير D 3 آناگليف MRI- شماره ثبت 71897 (1390)
 • اختراع سیستم دارویی هوشمند نارکوتیک - شماره ثبت 72710 (1390)
 • اختراع Card deck الکترونیکی هوشمند بیماران - شماره ثبت 69990 (1390)
 • اختراع پاپوش طبی مخصوص بیماران دیابتی - شماره ثبت 72175 (1390)
 • اختراع کف طبی مخصوص بیماران دیابتی- شماره ثبت 72703 (1390)
 • اختراع دستگاه الکترونیکی هوشمند تداخلات کاتزونگ کاربرد در پزشکی- شماره ثبت 75148 (1390)
 • اختراع سنسور تشخیص زاویه - شماره ثبت 73160 (1390)
 • اختراع پوشش پلیمری برای میزان کم و زیاد کردن نور بر روی سطح شیشه- شماره ثبت 75170 (1390)
 • اختراع لباس خنک کننده ی هوشمند با استفاده از انرژی طبیعی- شماره ثبت 75152 (1390)
 • اختراع Solar panel (مواد فوتوولتاییک) هوشمند - شماره ثبت 73193 (1390)
 • اختراع مکانیزم هشدار پنچری تایر (سيستم TMPS)- شماره ثبت 71295 (1390)
 • اختراع سیستم هدآپ دیسپلی یا HUD خودرو- شماره ثبت 73652 (1390)
 • اخذ تقدیرنامه از جشنواره های منطقه ای، نوآوری و شکوفایی (البرز) بنیاد ملی نخبگان ایران. (1390)
 • اختراع تخت هوشمند بیمارستان با قابلیت تصفیه وضدعفونی هوای اطراف تخت بیمار، با اندازگیری هم زمان وزن و قد بیمار بر روی تخت - شماره ثبت 68779 (1389)
 • اخذ تقدیرنامه، تندیس از جشنواره فعالیتهای تشکل های دانشجویی کشور، دانشگاه جامع علمی کاربردی ایران به عنوان کسب مقام برتر علمی پژوهشی. (1389)
 • اخذ تقدیرنامه، تندیس از جشنواره علمی، پژوهشگران جوان (استان قزوین- ایران) به عنوان دانشجو پژوهشگر برتر. (1389)
 • اخذ تقدیر نامه از دانشگاه جامع علمی کاربردی ایران در خصوص همایش قطب نمای 11. (1388)
 • دارای 21 اختراع ثبت شده و نیز دارای 14 اختراع در حال ثبت در زمینه های مهندسی:( الکترونیک، مکانیک، مهندسی پزشکی، پزشکی، نانوفناوری، رباتیک، IT) در ایران.

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • گواهینامه مسئول فنی تجهیزات پزشکی: مسئول فنی تولیدکنندگان و وارد کنندگان تجهیزات پزشکی - اداره کل تجهیزات پزشکی کشور (0)
 • گواهینامه مسئول فنی تجهیزات پزشکی: مسئول فنی شرکت های توزیعی، مراکز درمانی تجهیزات پزشکی - اداره کل تجهیزات پزشکی کشور (0)
 • گواهینامه های مهندسی پزشکی: اصول و عملکرد و تعمیرات تجهیزات پزشکی (تجهیزات عمومی و اتاق عمل)- اصول و عملکرد تعمیرات و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی- کالیبراسیون دستگاه های پزشکی- اصول بازرگانی تجهیزات پزشکی، از سوی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران- ایران. - جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران (0)
 • گواهینامه های مهندسی برق: میکروکنترولرهای (AVR)، از سوی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران - برنامه نویسی (PLC LOGO) - میکروکنترلر (ARM 7)، از سوی مجتمع فنی تهران- ایران. - جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران- مجتمع فنی تهران (0)
 • گواهینامه مهندسی مکانیک: نرم افزار (Solid works I)، از سوی مجتمع فنی تهران- ایران. - مجتمع فنی تهران (0)
 • گواهینامه های مهندسی کامپیوتر: مباني شبكه‌هاي كامپيوتري (براساس دوره NETWORK+)- مبانی کامپیوتر، ویندوز مقدماتی و اینترنت(ICDL1) - نرم افزار ICDL2 (WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT) - نرم افزارگرافیک کامپیوتریPhotoshop (مقدماتی) - نرم افزار (Linux Server)، از سوی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران- ایران. - جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران (0)
 • گواهینامه مهندسی کامپیوتر: گواهینامه بین المللی از سویکنسرسیوم وب جهانی (W3C). - سویکنسرسیوم وب جهانی (0)
 • گواهینامه محاسبات ریاضی،آماری: نرم افزار (MATLAB)، از سوی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران- ایران. - جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران (0)
 • گواهینامه پزشکی: گواهینامه کمک پرستاری، از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران- ایران. - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (0)
 • گواهینامه پزشکی: گواهینامه تکنسین داروخانه، از سوی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران- ایران. - دانشگاه تهران (0)
 • گواهینامه های پزشکی: گواهینامه های (دستیارکناردندانپزشک - تکنسین داروخانه - امدادگر اورژانس (EMT) - مبانی و مفاهیم اولیه طب سنتی (طبیعت شناسی))، از سوی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران- ایران. - جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران (0)
 • گواهینامه های پزشکی: گواهینامه های (فوریت های پزشکی - مربیگری فوریت های پزشکی - امدادگر اورژانس (EMT) - همگانی، تکمیلی و شناخت داروها)، از سوی انجمن پرستاری ایران. - انجمن پرستاری ایران (0)
 • گواهینامه های پزشکی: گواهینامه عمومی پایه امداد و فوریت های پزشکی، از سوی سازمان هلال احمرایران . - سازمان هلال احمرایران (0)
 • گواهینامه کارگاه: گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی با عنوان مالکیت فکری و ثبت اختراع در ایران- مدلها و روشهای تجاری سازی اختراعات از جشنواره منطقه ای، نوآوری و شکوفایی (البرز) بنیاد ملی نخبگان ایران. - بنیاد ملی نخبگان ایران (0)
 • گواهینامه کارگاه: گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی با عنوان مالکیت فکری و ثبت اختراع در ایران- مدلها و روشهای تجاری سازی اختراعات از جشنواره منطقه ای، نوآوری و شکوفایی (دماوند) بنیاد ملی نخبگان ایران. - بنیاد ملی نخبگان ایران (0)
 • گواهینامه کارگاه: گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی با عنوان مالکیت فکری و ثبت اختراع در ایران- مدلها و روشهای تجاری سازی اختراعات از جشنواره منطقه ای، نوآوری و شکوفایی (کویر) بنیاد ملی نخبگان ایران. - بنیاد ملی نخبگان ایران (0)
 • گواهینامه کارگاه: گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی با عنوان مراحل رشد شرکت ها و توسعه طرح بازاریابی الکترونیکی از سوی مرکز رشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی ایران. - مرکز رشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی ایران (0)
 • گواهینامه های ورزشی: گواهینامه ورزش رزمی تکواندو، کسب کمربندهای( زرد، سبز، آبی، قرمز) از هیئت تکواندو ایران - هیئت تکواندو ایران (0)

سایر موارد

 • دارای ۲۱ اختراع ثبت شده و نیز دارای 14 اختراع در حال ثبت در زمینه های مهندسی: (الکترونیک، مکانیک، مهندسی پزشکی، پزشکی، نانوفناوری، رباتیک، IT) در ایران.
 • دارای چندین مقاله ارسال، چاپ شده دارای رتبه نمایه شده در موسسه (ISI–ISC- CIVILICA) کنفرانس های بین المللی خارجی.
 • عضویت در انجمن های علمی داخلی و خارجی از جمله فدراسیون بین المللی مخترعین ، انجمن مخترعین کشور ، باشگاه پژوهشگران و نخبگان و ....
 • اخذ چندین گواهینامه بین المللی آکادمی از کشور هایی ازجمله (کشورهای حوزه اسکاندیناوی، آلمان، اتریش، انگلستان، کشورهای مراکز جهان اسلام.
 • اخذ کسب چندین مقام برتر در سال های متوالی از جشنواره ‌های( بنیاد ملی نخبگان، جشنواره علمی و فناوری فکر برتر، جشنواره ايده هاي برتر ایران) و ....
 • دارای چندین گواهینامه در زمینه های (پزشکی، مهندسی پزشکی، مهندسی برق ( الکترونیک ،کنترل)، مهندسی مکانیک، فناوری اطلاعات(IT).
 • دارای چندین کتاب تخصصی در زمینه پزشکی و مهندسی پزشکی.
 • تدریس دروس اصلی و تخصصی رشته ی مهندسی پزشکی در دانشگاه های مختلف کشور.
 • مجری چندین طرح تحقیقاتی، پژوهشی در زمینه مهندسی پزشکی.
 • داور علمی کنفرانس ها، با رتبه نمایه شده مرکز جهان اسلام (ISC).