خانم مهندس هانیه حجازی فر

Engineer hanieh hejazifar

کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

Researcher ID: (108837)

4
2
1
5
13
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Ouhadi, V.R., Yong, R.N., Hejazifar, H., Bahadori Nezhad, O.R., “Effect of Temperature on Buffering Capacity of Carbonated and Decarbonated Kaolinite in Copper Contaminated Soil”, Environmental Engineering & Management Journal (EEMJ), Vol. 19, No. 6, pp. 1067-1077(2020).

تالیفات

 • کتاب بهسازی و اصلاح خاک (سیمای دانش/تهران) - 1397 - فارسی
 • کتاب آزمایشگاه مکانیک خاک و سنگ (سیمای دانش/تهران) - 1397 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی دانشگاه بوعلی سینا1392-1394

سوابق شغلی و تخصصی

 • تدریس دانشگاهی در مدرس آزمایشگاه روسازی راه پیشرفته- مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه (1395-تاکنون)
 • تدریس دانشگاهی در مدرس کارگاه آموزشی Word و Excel پیشرفته- مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس آزمایشگاه XRD- دانشگاه بوعلی سینا (1395-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس آزمایشگاه خاک و بتن و آزمایشگاه تحقیقاتی ژئوتکنیک- مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه (1395-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس ارشد حوزه پژوهشی- مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه (1395-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • کارگاه آموزشی مکانیسم های حفاظت مفصلی در کمردرد با رویکرد پیشگیری و درمان - مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه (1398)
 • کارگاه آموزشی طراحی و برنامه ریزی تمرینات ورزشی - مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه (1398)
 • پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو - دانشگاه حکیم سبزواری (1398)
 • کارگاه آموزشی بازیافت مواد و انرژی - مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه (1397)
 • کارگاه آموزشی اصول نگهداری سیستم های کامپیوتری و نحوه بروزرسانی نرم افزارهای کاربردی و امنیتی - مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه (1397)
 • سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین - دانشگاه بوعلی سینا (1397)
 • کارگاه آموزشی نگاهی به زلزله 21 آبان کرمانشاه و بررسی عملکرد ساختمان های منطقه - مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه (1396)
 • کارگاه آموزشی ناهنجاری های قامتی (تنه وستون فقرات) و ارائه توصیه های اصلاحی - مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه (1396)
 • کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر - مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه (1396)
 • سومین کارگاه آموزشی اجرای ساختمان - مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه (1396)
 • چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست - دانشگاه تهران (1396)
 • دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران - دانشگاه علامه مجلسی (1396)
 • سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری - دانشگاه شهید بهشتی (1394)