آقای مهندس محمدرضا محمدیان آسیابر

Engineer mohammadreza mohammadiyan asiabar

Researcher ID: (103489)

42
2
1
1
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • شرکت در دوره آموزشی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز (1398)

سایر موارد

  • عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
  • عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی