آقای مهندس احمد محمدی

Engineer ahmad mohammadi

Web Designer And Developer

Researcher ID: (102216)

6
1
1
1
5
3

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در شرکت توسعه فناوری و تجارت الکترونیک آذربایجان (1397-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر (1399)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • Node.js for Beginners - Become a Node js Developer + Project - Udemy (1401)
  • Build Ecommerce Website Like Amazon [React & Node & MongoDB] - Udemy (1401)
  • security + - فناوران توسعه امن ناجی/البرز (1400)
  • دیجیتال مارکتینگ(نقش رسانه ها در توسعه کسب و کار) - اتاق بازرگانی اردبیل (1398)
  • حسابداری با کامپیوتر(نرم افزار هلو) - جهاد دانشگاهی اردبیل (1386)

سایر موارد

  • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان اردبیل